Obezbeđenje ugovora

Poštovani, moje ime je XXXXXXX. U problemu sam sa bankom. Podigao sam dva kredita na ime radnje u ukupnom iznosu od *****e. Zbog nemogućnosti daljeg rada, prestao sam da isplaćujem rate. Sada me je banka utužila, aktivirala hipoteku na kuću i zakazano je prvo ročiste za prodaju (održaće se za 10 dana). Moje pitanje je: da li mogu pre zakazanog ročista uplatiti kompletan iznos duga za koji sam utužen kako bih sprečio sudsku prodaju kuće? Hvala Vam na brzom odgovoru!

Poštovani, Banka je na osnovu duga koji Vi imate prema njoj pokrenula izvršni postupak u cilju naplate svog potraživanja. Pretpostavljamo da Vam je banka poslala opomenu pred utuženje. To je regulisano Zakonom o hipoteci ("Sl. glasnik RS", br. 115/2005), u članu 29, gde je navedeno da ako dužnik ne isplati dug o dospelosti, hipotekarni Pročitaj više

Bila sam žirant 2009.godine drugarici za kredit na dve godine, juče sam dobila od banke poziv da u roku od 2 dana uplatim XXXX evra na ime kredita, jer je ona otplaćivala godinu dana i onda prestala, pa su sad stigle kamate na preostali deo kredita za sve ove godine, do sad mi niko nije ništa slao. Šta da radim?

Poštovana, Time što ste bili žirant drugarici za pomenuti kredit, Vi ste prema Zakonu o obligacionom odnosima („Sl.list SFRJ“, br.29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl.list SRJ“, br. 31/93 i „Sl.list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja) jemac. Prema članu 997. Zakona o obligacinim odnosima, ugovorom o jemstvu,  jemac Pročitaj više

Pozdrav. Rezervisao sam veceru za 100 ljudi u jednom restoranu za XX oktobar i kaparu na to sam uplatio preko racuna XXXevra. Medjutim mesec dana pred veceru sam zvao vlasnika da otkazem veceru i da mi se vrati kapara. Medjutim vlasnik je odbio da mi vrati uz napomenu da sam kasno otkazao. Kako pravno mogu da povratim svoju kaparu? Da li mogu da tuzim restoran za neosnovano bogacenje ako oni izdaju termin nekom drugom? Molim za pomoc. Hvala

Poštovani, u konkretnom slučaju mislim da se radi o nekoj vrsti ugovora o pružanju ugostiteljskih usluga koji se zaključuje sa ugostiteljskim objektom  za pružanje usluga ishrane i pića. Za ovaj ugovor nije propisana posebna forma, pa tako može biti u pisanom ili usmenom obliku. Ovaj ugovor u praksi se zaključuje najčešće u pisanom Pročitaj više

Postovani, Vencanje je bilo zakazano za septembar,dali smo kaparu XXXX evra gazdarici restorana. Majka mi je umrla te smo pozvali gazdaricu restorana radi otkazivanja vencanja i povracaja novca! Ona tvrdi da se kapara ne vraca! Isti je slucaj i sa prodavnicom za iznajmljivanje vencanica! Interesuje me da li po zakonu imam pravo na povracaj novca?

Poštovana, kapara u našem pravu je uređena u Zakonu o obligacionim odnosima koji kaže da primalac kapare ima pravo da je zadrži ukoliko je za neizvršenje ugovora odgovorno lice koje je dalo kaparu (čl. 80. st. 1. ZOO). Međutim, kako se ovde radi o slučaju nemogućnosti ispunjenja ugovora za koji krivicu ne snosi ni jedna ugovorna strana Pročitaj više