Obligaciono Pravo

Imamo plac na Avali. Pored nas je napušten plac, pod šumom, čijeg vlasnika ne možemo da nadjemo (pretpostavka je da je u inostranstvu). Želeli bismo da kupimo taj plac. Tu se niko nije pojavljivao više od 30 godina. Da li postoji neki pravni način da dodjemo do tog placa ? Unapred hvala na odgovoru.

Poštovana, Plac možete pribaviti isključivo ako dođete do vlasnika. Jedan način da saznate ko je vlasnik jeste da odete u Katastar nepokretnosti i zahtevate da vidite ko je vlasnik parcele pored Vaše ( naravno, morali biste da znate broj parcele). Podaci iz katastra su javni te svako lice može da se interesuje i da ih traži. Možda ćete Pročitaj više

Poštovani, do pre tri meseca sam imao podstanare u svom privatnom stanu. Bili su tu oko dve godine i ostavili su oko 60 000 dinara dugovanja za stuju i komunalije. Nisam imao nikakav ugovor sa njima pa me interesuje da li ikako mogu preko suda da naplatim dug.

Poštovani, Vi jeste imali usmeni ugovor sa podstanarima – ugovor o zakupu stana. Dakle, nije obavezno da ugovor o zakupu bude u pismenoj formi, dovoljno je da ste se vi usmeno dogovorili o najbitnijim okolnostima da ugovor bude validan. Svoja prava možete ostvarivati sudskim putem, i to tužbom radi duga. Tužite ih za račune koje nisu Pročitaj više

Poštovani, Pre neka dva meseca dao sam majstoru da mi sredi mašinu za sečenje drva takozvani bansek bio je dogovor da će biti završeno za nekih najviše 10 dana za nadoknadu od 210e. Prilikom dogovaranja je bio je prisutan moj otac i komšija. Posle silnih odugovlačenja iza dana u dan, pršlo je puna dva meseca i došao je dan konačnog završetka mašine. Tada nastaje problem oko plaćanja jer majstor traži duplo više nego što je pogođeno. Dogovor je bio da cena za kompletnu popravku mašine bude 210 EUR, a sada majstor trazi celih 400 EUR. I tad nastaje problem što ne želi da uzme dogovoreni iznos i ne želi da vrati mašinu-bansek. I pored svih prijava i poseta policije majstoru bansek ostaje kod njega do daljnjeg. U sve to majstor preti pred policijom i svedocima da će ga za koji dan prodati. Koje je moje najbolje rešenje – šta da preduzmem da bih sto pre rešio problem? Jer vec gubim i u poslu a sezona za tu mašinu prolazi. Dao sam kaparu dogovorenu od 60 EUR i spremio ostatak od 150 EUR ali je to majstoru malo. Pod izgovorom da se je loše preracunao kad smo pogađali posao. Unapred Hvala !

Poštovani, Nije nam jasno zašto policija nije reagovala kada ste je zvali. Da smo na vašem mestu, podigli bi krivičnu prijavu protiv majstora za krivično delo teške krađe – naime, on je protivpravno prisvojio Vašu mašinu i to uradio na naročito drzak način, što ovo krivično delo kvalifikuje u krivično delo teške krađe. Recite Pročitaj više

Da li mogu pokloniti punoletnom detetu stan uz uslov da ga ne može otuđiti za mog zivota, a bez mog odobrenja (uz uslov da će me negovati-izdržavati u starosti i bolesti)? U protivnom da mogu poništiti ugovor i vratiti stan u moje vlasništvo pošto bih sad i preveo stan na dete. Hvala

Poštovani/a, Ugovorom o poklonu nepokretnosti se prenosi pravo svojine sa poklonodavca na poklonoprimca bez ikakvih ograničenja u smislu daljeg raspolaganja istom, što znači da nećete moći svom detetu da zabranite da je nakon toga proda, pokloni itd. Doduše, ugovorom biste mogli da ustanovite doživotno plodouživanje u sopstvenu korist, Pročitaj više

Poštovani, Molim Vas da mi odgovorite na pitanje, da li se smatra da je samofinansirajući student upisan na državnom fakultetu redovan student?

Poštovani/a, U kategoriju redovnih studenata spadaju studenti koji se finansiraju iz buđeta, ali i samofinansirajuči studenti. Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte. Vaš, Mladi Pro bono Pročitaj više

Poštovani, Molim vas za malu pomoć. Ja imam dug za struju po tužbi iz marta 2010. Godine, pa me interesuje da li isti zastareva i kada? Unapred hvala na odgovoru.

Poštovani, Zakon o obligacionim odnosima u članu 378. predviđa da „zastarevaju za jednu godinu potraživanja naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva“. Ukoliko je došlo do prekida zastarelosti, kao Pročitaj više

Imam dugovanja prema infostanu iz XXXX X racuna iz XXXX Xračuna iz XXXX X računa iz XXXX X računa iz XXXX X računa i iz XXXX X računa imam jedan iznos koji je utužen od strane infostana u iznosu XXX din XXXX. g interesuje me da li su ti dugovi zastarjeli? Unapred hvala

Poštovani, Računi Infostana zastarevaju i to u roku od godinu dana od dana dospelosti za naplatu, shodno članu 378. Zakona o obligacionim odnosima koji predviđa da „zastarevaju za jednu godinu potraživanja naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka Pročitaj više

Poštovanje. Posudio sam novac drugom licu i o tome imam ugovor koji je potpisan, ali nije ovjeren. Ima li ovaj ugovor pravnu snagu, mogu li pokrenuti postupak pred sudom i šta se desava ako sud presudi u moju korist? Na koji način se naplaćuje iznos? Hvala

Poštovani, Ugovor o  zajmu je konsenzualan ugovor, što znači da pisana forma nije njegov bitni element (nastaje samom saglasnošću volja). Međutim, ugovorne strane mogu odlučiti da ga zaključe u pismenoj formi i tako mu daju formalan karakter, što ste vi učinili i na taj način olakšali dokazivanje njegovog postojanja. Pretpostavljam Pročitaj više

S obzirom da mi je umrla ćerka u 21. godini na koju se vodio stan, a ja sam bio plodouživalac, te da nije bila ni u braku ni u vanbračnoj zajednici, a supruga i ja imamo još jednu ćerku pa me zanima da li ostavinskom raspravom stan možemo da ostavimo njoj, a da pravo plodouživanja ostane?

Poštovani, Vaša supruga i Vi (kao naslednici drugog naslednog reda) ćete naslediti po jednu polovinu celokupne zaostavštine (samim tim i stana). Potrebno je da sa vašom ćerkom zaključite ugovor o poklonu kojim ćete preneti pravo svojine na nju, a istovremeno za sebe istim ugovorom obezbediti doživotno plodouživanje. Neophodno je da Pročitaj više

Baba i deda žele da poklone imovinu koju poseduju lično meni a ne ocu. Da li je to moguće?

Poštovani, Pretpostavljamo da Vaši baba i deda ne žele da Vaš otac nasledi njihovu imovinu, nakon njihove smrti. S tim u vezi, oni mogu slobodno raspolagati svojom imovinom za života, pa tako i preneti na Vas ugovorom o poklonu. Međutim, Vaš otac, kao nužni naslednik, ukoliko nije nedostojan za nasleđivanje, bi mogao traži povraćaj Pročitaj više