Ugovori

Dobro vece, da li ugovor o poklonu kuce mozemo da overimo kod stranog notara s obzirom da zivimo u inostranstvu a poklonodavac nemoze da dodje u Srbiju zbog zdravstvenih problema. Kuca jos nije legalizovana i nalazi se u selu. Unapred zahvalna D

Poštovana,Ugovor o poklonu je strogo formalan ugovor i potrebno je da bude zaključen u pisanoj formi i potpisan od obe ugovorne strane- i poklonodavca i poklonoprimca. Iz pitanja ne možemo da vidimo da li se poklonoprimac nalazi u Srbiji ili u istoj stranoj zemlji gde i poklonodavac. Ukoliko su ugovorne strane u različitim zemljama, onda bi Pročitaj više

Da li moja majka u Srbiji moze da prenese stan na moje ime u mom odsustvu? Ja zivim u inostranstvu i nije mi jednostavno da dolazim na 1-2 dana. Ukoliko nije moguce to da uradi bez mog prisustva, postoji li opcija da se prenos vlasnistva stana na moj ime uradi u nasem konzulatu, gde bi obe bile prisutne. Unapred se zahvaljujem,

Poštovani,Član 21. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (Sl. list SFRJ", br. 43/82 i 72/82 - ispr., "Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 46/2006 - dr. zakon) kaže da je za ugovore koji se odnose na nepokretnosti isključivo merodavno pravo države na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost, u ovom slučaju Pročitaj više

Dobar dan zanima me nešto kupila sam preko facebooka tablet a poslali su mi cd rom za komp paket je vredeo 3000 dinara pa me zanima da li mogu da prijavim policiji i da li ce oni da reaguju na tu sumu novca? Hvala

Poštovana,U Vašem slučaju Vama je isporučena roba druge vrste. To se tretira kao neizvršenje ugovora.Dakle, ne možete da prijavite policiji, ali možete da kontaktirate prodavca, vratite mu robu i zahtevate da Vam vrati novac ili da isporuči naručenu robu, odnosno tablet. U slučaju da prodavac ne želi da Vam vrati novac možete podneti Pročitaj više

Moji roditelji su razvedeni već sedam godina. Nakon razvoda mlađi brat, mama i ja smo prešli da živimo sa babom i dedom sa mamine strane. Sada nakon sedam godina otac je dobio stan od svog oca (prepisao mu ga je valjda) i on želi da ga proda. Da li on može da proda taj stan bez moje i bratovljeve saglasnosti? I ako može da ga proda da li mi imamo pravo na deo tog novca?

Poštovani, Vaš otac može da proda stan ukoliko to želi jer je na njemu stekao pravo svojine, odnosno postao je vlasnik stana. Vaš brat i vi nemate pravo na deo novca od prodaje, osim ukoliko niste suvlasnici pomenutog stana.   Mladi Pro Bono Pročitaj više

Kada bi se poništio ugovor o stambenom kreditu, kako bi se svodilo dugovanje moje prema banci, banke prema meni? Da li važi ista kamatna stopa? Koja? Poništenje neka bude da je usled bankinog nezakonitog poslovanja.

Poštovani,Uslovi za apsolutnu ništavost ugovora su regulisani čl. 103 Zakona o obligacionim odnosima("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) koji kaže da u govor koji je protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima je ništav Pročitaj više

Poštovani, Nakon razvoda odrekla sam se imovine koja je stečena u braku. Moje odricanje je proisteklo nakon pretnji… Bivši suprug je nakon 4 godine od razvoda preminuo. Kuću su njegovi roditelji preveli na njih. Moje pitanje je, da li postoji ikakva šansa da ja krenem u postupak protiv njih i na neki način povratim ono čega sam se pre 6 godina odrekla?

Poštovani,Kako niste jasno formulisali pitanje pretpostaviću da ste zaključili ugovor o deobi zajedničke imovine. U tom slučaju u skladu sa čl. 60 Zakona o obligacionim odnosima("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) predviđa da ako je ugovorna Pročitaj više

Poštovani, Posedujem sertifikat za samostalno vođenje računovodstva sa bilansiranjem.Obavljala bih delatnost samostalno, kao fizičko lice. Koju vrstu ugovora bih mogla da sklopim sa budućim klijentima? Pozdrav.

Poštovana, Ugovor koji bi trebalo da sklapate sa budućim klijentima je Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga. Ispod odgovora možete naći primer navedenog ugovora. Pozdrav, Mladi Pro Bono UGOVOR O PRUŽANJU RAČUNOVODSTVENIH USLUGA Zaključen dana ____________ godine u __________ između: 1. Preduzeća __________________ Pročitaj više

Poštovani, ukoliko poklonodavac bude vređao poklonoprimca tokom 3 godine čuvanja u pitanju je invalid (100%), u zadnje vreme je non-stop počeo da vređa poklonoprimca i poklonodavac želi da raskine ugovor sa poklonoprimcem. Koja prava tu ima poklonoprimac ? Hvala

Poštovani, Opoziv poklona je moguć u sledećim slučajevima: kada poklonodavac posle učinjenog poklona osiromaši do te mere da je njegova egzistencija ugrožena, kao i kada poklonoprimac pokaže veliku neblagodarnost prema poklonodavcu nanoseći time štetu njegovom životu, časti i narušavajući njegovu slobodu imanja. Dakle, ukoliko Pročitaj više