Zastarelost potraživanja

Poštovani, moja baba je nestala 2001. godine, a za datum njene smrti je proglašen 13.03.2006. Završili smo ostavinsku rastavu i za naslednika njene imovine je proglašen moj brat. Interesuje me da li on ima pravo na isplatu njenih penzija za taj period od 5 godina, pošto je njoj na račun uplaćivana penzija, međutim mi nismo smeli da je podižemo. Posle su te pare sa računa vraćene PIO fondu na njihov zahtev. Da li po zakonu on ima pravo na taj novac? Hvala Vam unapred.

Poštovani,   do datuma proglašenja nestalog lica za umrlo važi pretpostavka da je to lice živo , i kao takvo ima pravo na ostvarivanje svih prava vezanih za primanje obroka starosne penzije . Kao njen jedini naslednik, Vaš brat svakako ima pravo na sve obroke penzije dospele pre trenutka delacije, dakle pre proglašenja lica za umrlo, Pročitaj više

Poštovani, U periodu od oktobra 2008 godine do avguta 2009. imamo neplaćene račune kod kablovskog operatera čije usluge i ne koristimo od tada. Oni su dugovanje preneli na drugu agenciju, od koje smo dobili obaveštenje pred tužbu po osnovu tog duga. Da li je to potraživanje zastarelo, jer je prošlo više od 4 godine? I da li možete da me posavetujete, da li da čekam do tužbe ili ranije je moguće rešiti ovo pitanje, ako jeste zastarelo? Hvala

Poštovani, U članu 372. Zakona o obligacionim odnosima (‘’Sl.Glasnik RS’’,br. 28/78, 39/85, 45/89- odluka UJS i 57/89, ‘’Sl. list SRJ’’, br. 31/93 i ‘’Sl. list SCG’’, br. 1/2003- ustavna povelja) piše da potraživanja povremenih davanja koja dospevaju godišnje ili u kraćim određenim razmacima vremena (povremena Pročitaj više

Poštovani, molim Vas za savet. Imam veliki problem sa kućom u kojoj je električna energija isključena davne xxxx godine. Dug je tada bio oko xxxxx din, a sada sa svom kamatom iznosi preko xxxxx din. Obziriom da mi je sada ta kuća potrebna, rešila sam da regulišem nekako taj dug. Nudili su mi reprogram ali smatram da je suludo plaćati toliku kamatu, obzirom da dug nije veliki. Moje pitanje za Vas je da li se smem upistiti u sudski spor i tako rešiti problem? Da li je taj dug zaista zastareo?

Poštovana,    Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije ( “Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89- odluka USJ i 57/89 “Službeni list SFRJ“ br. 31/93, Službeni list SCG br. 1/2003 Ustavna povelja) u članu 378. stav 1, tačka 1, je predviđeno između ostalog da potraživanja naknade za isporučenu električnu Pročitaj više

Poštovani, 2.12.2013. godine sam dobio od SBB-a obaveštenje o ustupanju potraživanja firmi „SVEA“ u iznosu od 3.654,00 dinara. Inače, reč je o računima za kablovsku televiziju iz 2007. i početka 2008. Kablovsku sam odjavio 12.11.2007. i istog dana odjava je kod njih zavedena. Ista je zavedena još dva puta 17.01.2008. i 11.03.2008. Možete li da mi objasnite o čemu se radi i šta da radim? Unapred zahvalan.

Poštovani,  Očigledno ste imali neizmiren dug za kablovsku televiziju. SBB je  izvršio ustupanje potraživanja, odnosno cesiju firmi „SVEA“ na osnovu nekih svojih internih prava i obaveza. Prema članu 438. Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 57/89 i „Službeni List SRJ“ 31/93) za prenos Pročitaj više

Nas stric se zadužio i sad je dobio kaznu od XXXXXX dinara. Presuda za naplatu duga je izrečena pre 11 godina. On je preminuo pre 5 godina. Da li mi, kao njegovi bratanci moramo da vratimo taj dug? Ako moramo, ko sve ima tu obavezu i da li se to moze sprečiti?

Poštovani, Kako niste naveli sve relevantne informacije pretpostaviću da je proteklo jedanaest godina od pravosnažnosti  presude. U tom slučaju, na osnovu člana 373 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) Vi Pročitaj više

Dobar dan ja bih postavio jedno pitanje, hteo bih da tužim jednog čoveka koji je pre tri godine naneo štetu mojoj firmi u iznosu izgubljenog ugovora u vrednosti XXXXXXX evra ali me zanima da li je kasno za tako nešto ili još uvek mogu da ga tužim. Dejan Unapred zahvalan

Poštovani, potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva u roku od tri godine od dana kada je oštećenik saznao za štetu i lice koje je štetu učinilo - Zakona o obligacionim odnosima čl. 376  (‘’Sl. list SFRJ’’, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ I 57/89, ‘’Sl. list SRJ’’, br. 31/93 I ‘’Sl. list SCG’’, Pročitaj više

Poštovani, moji roditelji imaju dug za struju, tačnije dug za troškove održavanja brojila. Podneta je tužba za taj dug, a odnosi se na period od 2008. do 2010. godine. Inače, dug za 2011. i 2012. je prebačen na kućno brojilo i više ne postoji. S obzirom da hoćemo potpuno da isključimo brojilo ne dozvoljavaju nam zbog duga po tužbi iz 2008. do 2010. Da li je taj dug zastareo? Kako da se pozovem na zastrelost duga? Kome da se obratim, jer godinama pokušavam da rešim taj problem? Unapred hvala na odgovoru

Poštovana, zastarelost je u našem pravu regulisana Zakonom o obligacionim odnosima. Što se tiče Vašeg konkretnog slučaja, potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju zastarevaju u jednogodišnjem roku,i kako je to dug nastao u periodu od 2008. do 2010.godine, ta potraživanja su zastarela, član 378. stav 1 ( Zakon o Pročitaj više

Imam dug za struju koji je stariji od dve godine, zbog kojeg mi je elektrodistribucija isključila struju na strujomeru. Postoji li pravni način da ih nateram da me ponovo priključe na mrežu i ponište dug zbog zastarelosti?

Poštovana/i, Zastarelost potraživanja uređena je Zakonom o obligacionim odnosima (“Sl.list SFRJ“, br.29/78, 39/85, 45/89, odluke USJ i 57/89, “Sl.list SRJ“, br. 31/93 i “Sl.list  SCG “, br.1/2003 – Ustavna povelja). U  članu 378 Zakona o obligacionim odnosima predviđa se da potraživanje naknade za isporučenu  električnu Pročitaj više

Poštovani, Da li dug za vodu zastareva za 1 godinu ili za 3 godine? Radi se o poslovnom prostoru koji je prazan (ne upotrebljava se), a vodu plaćam ja, kao fizičko lice. Hvala unapred.

Poštovani/a, U članu 378. Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije se navodi sledeće: 1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva; 2) potraživanje radio-stanice i Pročitaj više