Zastarelost potraživanja

Od Elektrodistribucije Beograd sam dana X dobio opomenu za neizmirene obaveze na kojoj nije pisalo od kada te neizmirene obaveze datiraju. Samo je pisao rok za uplatu od tri dana,iznos od X dinara i broj žiro racuna.Otišao sam sa opomenom u Masarikovu ulicu pošto znam da ništa ne dugujem. Na nekom posebnom šalteru su mi rekli da je to dug za struju iz perioda kraj 2007, početak 2008. godine za koji sam tad prvi put čuo i za koji me nikada niko nije obavestio i ako sam u periodu od ovih 7-8 godina bar desetak puta dolazio u Masarikovu ulici i na šalteru davao svoj naplatni broj i plaćao nastala dugovanja.Njihovo objašnjenje je da je to struja koja je potrošena u stanu dok nisam prijavio brojilo na svoje ime pošto je u pitanju novogradnja. Da ne govorim da je stvarni dug oko X dinara a ostalo su kamate. Interesuje me šta da radim pošto sam već kod njih uložio prigovor na koji su mi odgovorili da ja to moram da platim sa sve kamatama. Podsećam Vas još jednom da je dug nastao pre oko 7-8 godina, da me za svo ovo vreme niko nije obavestio o ikakvom dugu a da su svo vreme zaračunavali kamate na dug. Mogu li da se pozovem na zastarelost ili na neki drugi pravni lek? Hvala unapred

Poštovani, Prema Zakonu o obligacionim odnosima("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) čl. 378 zastarevaju za jednu godinu potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje Pročitaj više

Poštovani, imam pitanje. U septembru 2011. su mi ugasili struju u stanu. Do dana današnjeg ja nisam platila tu struju posto nemam odakle. Ne znam da li taj dug moze da zastari? Šta dalje da radim? Imam samo 23 godine i zaista se ne razumem u te stvari. Hvala unapred!

Poštovana, prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju zastarevaju u roku od godinu dana od dospelosti. Podrazumeva se da za svaki račun teče Pročitaj više

U Infostanu su mi dali informaciju da njihovi dugovi ne mogu da zastare, jer je Grad doneo odluku 2011.godine, po kojoj se tekućim uplatama pokrivaju neplaćeni računi iz prethodnog perioda. Da li oni zaista imaju pravo da na ovaj način raspolažu mojim novcem?

Poštovani, ukoliko Vi platite račun za jun, platili ste za jun, a ne za neke ranije mesece. Član 387. Zakona o obligacionim odnosima("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) propisuje jednogodišnji rok zastarelosti za: 1) potraživanje naknade za Pročitaj više

Poštovani, Dužna sam za kablovsku televiziju,otprilike 3 godine unazad, da li mogu da se pozovem na zastarelost potraživanja, i na koji zakon da se pozovem? S Poštovanjem, Unapred hvala

Poštovana, Zakon o obligacionim odnosima("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)  u članu 378. propisuje jednogodišnji rok zasatarelosti za sledeća potraživanja:  1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, Pročitaj više

U maju 2008. godine sam sklopio ugovor sa X uzeo mobilni telefon sa brojem postpaid i redovno plaćao račune, koji su iznosili oko 1000 i kusur dinara mesečno sa sve pretplatom, u proleće 2009. godine sam preusmerio taj broj na drugi pošto sam nabavio još jedan mobilni aparat pa, da ne bih nosio dva aparata, taj broj je bio preusmeren, nisam imao previše poziva i kada mi je stigao račun iznosio je 13.500,00 dinara, taj novac ne bih potrošio ni da sam zvao Australiju, nisam hteo da plaćam taj račun jer mislim da mi je račun uvećan dosta. Danas tj. X. X. 2015. godine, tačnije skoro pa 7 godina od potpisivanja ugovora, pošto sam bio do X po drugom pitanju rekli su mi da sam navodno utužen i da je moj predmet kod izvršitelja. Moram da Vam napomenem, da nisam dobio nikakav poziv za sud niti obaveštenje niti od X niti od suda bilo kog do današnjeg dana, razumemo se nije ni pokušana dostava, jer da nisam bio kući poštar bi mi u sandučetu ostavio da moram u pošti da preuzmem poziv od suda koji ostaje u matićnoj posti 5 dana od pokušaja uručenja. Moje pitanje je šta da radim, da li da zovem izvršitelja i da vidim da to platim, ili nemaju osnove za ovakvo potraživanje posle 7 godina?

Poštovani, U članu 378. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) propisan je jednogodišnji rok zastarelosti za: 1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske Pročitaj više

Poštovani, imam problem sa opštinom, bila mi je dužna X dinara.Dug su mi platili posle X godine. Sad tvrde da je dug bio zastareo i da nisu trebali da mi plate. Sad pokreću tužbu da im vratim novac. Kakva su moja prava i šta treba da radim? Da li je moguće da ću morati da vratim novac? Unapred hvala na odgovoru.

Poštovani,U skladu sa čl. 367 Zakona o obligacionim odnosima("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) ako dužnik ispuni zastarelu obavezu, nema pravo zahtevati da mu se vrati ono što je dao, čak i ako nije znao da je obaveza zastarela. Stoga, čak Pročitaj više

Poštovani, molim Vas za odgovor. Pre 7 godina radila sam za Avon cosmetic i ostao je dug od 5000 rsd. Jedno vreme su slali opomene i prestali. Ponovo nakon 4 godine oni traže da se plati dug ili će poslati na sud. Je l’ taj dug zastareo i je l’ mogu da me gone i dalje? Hvala unapred.

Poštovana, prema članu 371. Zakona o obligacionim odnosima (Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Sl. list SRJ, br. 31/93 i Sl. list SCG, br. 1/2003 - Ustavna povelja) opšti rok zastarelosti potraživanja je 10 godina. Što znači da u Vašem slučaju imaju i dalje pravo da sudskim putem traže naplatu duga. Mladi Pro Pročitaj više

Imam dug za struju od XXXX dinara (elektrošumadija) koji se vodi na dan X.Y. 2013. Od tad je počelo da isporučuje struju preduzeće snadbevna i za koju plaćam redovno. Pre 20 dana sam dobio obaveštenje da ću biti tužen ukoliko ne izmirim dug prema bivšem isporučiocu. Da li mogu da se pozovem na zastarelost duga? Hvala

Poštovani, Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije ( “Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89- odluka USJ i 57/89 “Službeni list SFRJ“ br. 31/93, Službeni list SCG br. 1/2003 Ustavna povelja) u članu 378. stav 1, tačka 1, je predviđeno između ostalog da potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju kad Pročitaj više

Poštovani/a, Pre godinu dana sam raskinula ugovor sa X mobilnom telefonijom, prilikom raskidanja su mi rekli da je to, to i da sam prema njima izmirila obaveze. Posle nekih mesec dana ugasili su mi i broj koji sam koristila u skladu sa ugovorom. Dok je ugovorna obaveza trajala i dok sam koristila njihove usluge, uredno sam plačala sve račune, a o visini mesečnog računa su me obaveštavali putem poruke na broj telefona koji sam koristila. Međutim posle nekog vremena otprilike par meseci krenuli su pozivi kako na fiksni telefon tako i na broj telefona moje majke od strane neke agencije koja traži neka potraživanja prema X mobilnoj telefoniji. Navodno su se setili da ima još jedan neplaćen račun čija se visina menja na dnevnom nivou. Prvo je bila cifra od X din da bi sada dostigla visinu od X din. Moje pitanje je da li je taj račun zastareo? U X su mi rekli da nemam obaveza prema njima, a sada se pojavljuje neka agencija sa potraživanjem nekog duga koji je stalno druga cifra. Pre njihovog poziva nije bilo nikakvih obaveštenja od strane X o postojanju nekog neplačenog računa niti je neki račun stizao. Ova agencija zove svaki dan po nekoliko puta. Da li je ovaj račun zastareo, mogu da se pozovem na svoje pravo prigovor zastarelosti ili ću morati da platim nekoj agenciji sa kojom nikada nisam imala ugovornu obavezu? Unapred zahvalna

Poštovana, Prema Opštim uslovima poslovanja navedenog mobilnog operatera ukoliko dođe do raskida ugovora pre isteka roka na koji je zaključen operater će Vam naplatiti ugovornu kaznu zbog neizvršenja u iznosu koji odgovara zbiru svih mesečnih pretplata od dana raskida do dana isteka pretplatničke obaveze. Dakle, ako ste raskinuli ugovor Pročitaj više