Zastarelost potraživanja

Pitanje: Poštovana G-đo/G-dine, Živim i radim van Srbije i krajem Aprila meseca ove godine sam dobio pismo (sa datumom sastavljanja XX.XX.2016) od strane koja zastupa „Parking Servis“ u vezi neplaćenog parkiranja na dan XX.XX.2014. Ista strana traži uplatu u kratkom roku i visini od 180eur. U istom pismu sam dobio, pored teksta u kom se opisuje kad i gde je ustanovljeno ne plaćanje parkinga, 3 fotografije na kojima se ne može utvrditi ni registarske tablice vizila a ni da je Parking servis ispisao kaznu. Jednostavno su ta mesta na fotografiji bela. Ja sam pisao predstavniku „Parking Servisa“ da su priloženi dokazi nedovoljni i da je potrebno da mi pošalje validnije. Od tad nisam dobio ni jednu novu fotografiju koja potvrđuje priču o ne plaćenom parkingu. U nekoliko člankova na internetu pronašao sam podatak da je slučaj potraživanja od strane Parking Servisa zastareo ukoliko se druga strana obaveštava nakon 1god. Shodno tome, interesuje me: – da li stvarno slučaj zastareva ukoliko se druga strana (u ovom slučaju ja) obavesti nakon 1god – da li sam obavezan platiti kaznu bez valjanih dokaza tj dokaza koje povezuju auto sa mestom gde je parking ne plaćen – koje su posledice ne plaćanja. Molio bih vas da mi odgovorite u što kraćem slučaju. S poštovanjem.

Poštovani,Prema odluci Vrhovnog kasacionog suda od 17.12.2014. godine, kazne za nepropisno parkiranje Parking servisa, kao i druga potraživanja komunalnih preduzeća zastarevaju u roku od godinu dana ako je vlasnik vozila fizičko lice, odnosno u roku od tri godine ako je u pitanju pravno lice.Ova odluka je u skladu sa članom 2. iz stava 3. Pročitaj više

Poštovani, ugovor sa XXX-om za internet je raskinut u oktobru 2012 godine, a dospeće naplate poslednjeg neplaćenog računa je bilo 10.9.2012. XXX je ustupio potraživanja agenciji za naplatu dugovanja, koja je od 2014-te preduzimala pozivanje telefonom i slanje opomena putem pošte 12.4.2016-te godine sam dobila pismo od njihovog advokata koji zahteva plaćanje ili ce mi poslati izvršioce. Molim Vas da mi odgovorite, da li je moje dugovanje zastarelo?

Poštovana, Na zastarelost potraživanja za internet se primenjuje odredba  člana 372. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) kojom je propisano sledeće: “Potraživanja povremenih davanja koja dospevaju Pročitaj više

Od 20XX.godine imam neisplaćeni dug za mobilni telefon u iznosu od XXXXX din. Kako su Telekom i Mts povezani, ne mogu da promenim paket usluga u Telekomu za iptv i adsl dok ne platim taj dug Mts-u, koji uopšte nema veze sa paketom usluga u Telekomu. Proverila sam u poslovnici, Mts me nije tužio. Šta treba da radim da mi se dug u Mts-u otpiše kao zastareo?

Poštovana,Po Zakonu o obligacionim odnosima("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), I to čl. 372 predviđa da potraživanja povremenih davanja koja dospevaju godišnje ili u kraćim određenim razmacima vremena (povremena potraživanja), pa bilo da Pročitaj više

Poštovani, Da li znate da li su zastarela potraživanja iz 2010 i 2011 godine za Organizaciju proizvođača fonograma Srbije? Molim Vas za pomoć, jer hoće da me tuže, poslata mi je 18.05.2015. godine opomena pred utuženje. Molim za što hitniji odgovor. Unapred hvala

Poštovani,Prema članu 372. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) “Potraživanja povremenih davanja koja dospevaju godišnje ili u kraćim određenim razmacima vremena (povremena potraživanja), pa bilo da se radi o Pročitaj više

Poštovani, imam radnju koja je registrovana kao STR i pre dva meseca mi je stigla opomena pred tužbu za neplaćene račune u periodu od 31.03.2004-31.12.2011. Pre ove opomene nisam dobijao nikakve druge opomene. Da li je ovaj dug zastareo? Da li imaju pravo da me tuže i da li ako me tuže imam prava da se pozovem na zastarelost i po kom zakonu? Hvala.

Poštovani,Iz Vašeg pitanja ne možemo da zaključimo sa potpunom sigurnošću o kakvim računima se tačno radi, ali pod pretpostavkom da se radi o komunalnim uslugama, to pitanje je uređeno u Zakonu o obligacionim odnosima, članovima 372 i 378, u kojima je određeno da „ potraživanja povremenih davanja koja dospevaju godišnje ili u Pročitaj više

Od Elektrodistribucije Beograd sam dana X dobio opomenu za neizmirene obaveze na kojoj nije pisalo od kada te neizmirene obaveze datiraju. Samo je pisao rok za uplatu od tri dana,iznos od X dinara i broj žiro racuna.Otišao sam sa opomenom u Masarikovu ulicu pošto znam da ništa ne dugujem. Na nekom posebnom šalteru su mi rekli da je to dug za struju iz perioda kraj 2007, početak 2008. godine za koji sam tad prvi put čuo i za koji me nikada niko nije obavestio i ako sam u periodu od ovih 7-8 godina bar desetak puta dolazio u Masarikovu ulici i na šalteru davao svoj naplatni broj i plaćao nastala dugovanja.Njihovo objašnjenje je da je to struja koja je potrošena u stanu dok nisam prijavio brojilo na svoje ime pošto je u pitanju novogradnja. Da ne govorim da je stvarni dug oko X dinara a ostalo su kamate. Interesuje me šta da radim pošto sam već kod njih uložio prigovor na koji su mi odgovorili da ja to moram da platim sa sve kamatama. Podsećam Vas još jednom da je dug nastao pre oko 7-8 godina, da me za svo ovo vreme niko nije obavestio o ikakvom dugu a da su svo vreme zaračunavali kamate na dug. Mogu li da se pozovem na zastarelost ili na neki drugi pravni lek? Hvala unapred

Poštovani, Prema Zakonu o obligacionim odnosima("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) čl. 378 zastarevaju za jednu godinu potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje Pročitaj više

Poštovani, imam pitanje. U septembru 2011. su mi ugasili struju u stanu. Do dana današnjeg ja nisam platila tu struju posto nemam odakle. Ne znam da li taj dug moze da zastari? Šta dalje da radim? Imam samo 23 godine i zaista se ne razumem u te stvari. Hvala unapred!

Poštovana, prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju zastarevaju u roku od godinu dana od dospelosti. Podrazumeva se da za svaki račun teče Pročitaj više