Zastarelost potraživanja

Poštovani, molim Vas za odgovor. Pre 7 godina radila sam za Avon cosmetic i ostao je dug od 5000 rsd. Jedno vreme su slali opomene i prestali. Ponovo nakon 4 godine oni traže da se plati dug ili će poslati na sud. Je l’ taj dug zastareo i je l’ mogu da me gone i dalje? Hvala unapred.

Poštovana, prema članu 371. Zakona o obligacionim odnosima (Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Sl. list SRJ, br. 31/93 i Sl. list SCG, br. 1/2003 - Ustavna povelja) opšti rok zastarelosti potraživanja je 10 godina. Što znači da u Vašem slučaju imaju i dalje pravo da sudskim putem traže naplatu duga. Mladi Pro Pročitaj više

Imam dug za struju od XXXX dinara (elektrošumadija) koji se vodi na dan X.Y. 2013. Od tad je počelo da isporučuje struju preduzeće snadbevna i za koju plaćam redovno. Pre 20 dana sam dobio obaveštenje da ću biti tužen ukoliko ne izmirim dug prema bivšem isporučiocu. Da li mogu da se pozovem na zastarelost duga? Hvala

Poštovani, Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije ( “Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89- odluka USJ i 57/89 “Službeni list SFRJ“ br. 31/93, Službeni list SCG br. 1/2003 Ustavna povelja) u članu 378. stav 1, tačka 1, je predviđeno između ostalog da potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju kad Pročitaj više

Poštovani/a, Pre godinu dana sam raskinula ugovor sa X mobilnom telefonijom, prilikom raskidanja su mi rekli da je to, to i da sam prema njima izmirila obaveze. Posle nekih mesec dana ugasili su mi i broj koji sam koristila u skladu sa ugovorom. Dok je ugovorna obaveza trajala i dok sam koristila njihove usluge, uredno sam plačala sve račune, a o visini mesečnog računa su me obaveštavali putem poruke na broj telefona koji sam koristila. Međutim posle nekog vremena otprilike par meseci krenuli su pozivi kako na fiksni telefon tako i na broj telefona moje majke od strane neke agencije koja traži neka potraživanja prema X mobilnoj telefoniji. Navodno su se setili da ima još jedan neplaćen račun čija se visina menja na dnevnom nivou. Prvo je bila cifra od X din da bi sada dostigla visinu od X din. Moje pitanje je da li je taj račun zastareo? U X su mi rekli da nemam obaveza prema njima, a sada se pojavljuje neka agencija sa potraživanjem nekog duga koji je stalno druga cifra. Pre njihovog poziva nije bilo nikakvih obaveštenja od strane X o postojanju nekog neplačenog računa niti je neki račun stizao. Ova agencija zove svaki dan po nekoliko puta. Da li je ovaj račun zastareo, mogu da se pozovem na svoje pravo prigovor zastarelosti ili ću morati da platim nekoj agenciji sa kojom nikada nisam imala ugovornu obavezu? Unapred zahvalna

Poštovana, Prema Opštim uslovima poslovanja navedenog mobilnog operatera ukoliko dođe do raskida ugovora pre isteka roka na koji je zaključen operater će Vam naplatiti ugovornu kaznu zbog neizvršenja u iznosu koji odgovara zbiru svih mesečnih pretplata od dana raskida do dana isteka pretplatničke obaveze. Dakle, ako ste raskinuli ugovor Pročitaj više

Poštovani, Zanima me sledeće.. (Imam nagomilani dug komunalnih usluga, konkretno, voda, smeće, prečišćavanje…… Dug iznosi X din. Zadnje 3 god. nisam platio nijedan racun. E sad, pune mi glavu o navodnoj zastarelosti duga… ) Ako je moguće, da mi neko sada pojasni pravo stanje. Ja stojim iza toga da je to moj dug ali ako već ima mogućnost da se ne plati…. Unapred zahvalan.

Poštovani,   Zastarelost znači da posle proteka zakonom određenog roka poverilac više ne može da traži od dužnika ispunjenje obaveze, odnosno dužnik nije dužan da ispuni obavezu iako poverilac zahteva ispunjenje. Ovo pitanje regulisano je Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 Pročitaj više

Poštovani, moja baba je nestala 2001. godine, a za datum njene smrti je proglašen 13.03.2006. Završili smo ostavinsku rastavu i za naslednika njene imovine je proglašen moj brat. Interesuje me da li on ima pravo na isplatu njenih penzija za taj period od 5 godina, pošto je njoj na račun uplaćivana penzija, međutim mi nismo smeli da je podižemo. Posle su te pare sa računa vraćene PIO fondu na njihov zahtev. Da li po zakonu on ima pravo na taj novac? Hvala Vam unapred.

Poštovani,   do datuma proglašenja nestalog lica za umrlo važi pretpostavka da je to lice živo , i kao takvo ima pravo na ostvarivanje svih prava vezanih za primanje obroka starosne penzije . Kao njen jedini naslednik, Vaš brat svakako ima pravo na sve obroke penzije dospele pre trenutka delacije, dakle pre proglašenja lica za umrlo, Pročitaj više

Poštovani, U periodu od oktobra 2008 godine do avguta 2009. imamo neplaćene račune kod kablovskog operatera čije usluge i ne koristimo od tada. Oni su dugovanje preneli na drugu agenciju, od koje smo dobili obaveštenje pred tužbu po osnovu tog duga. Da li je to potraživanje zastarelo, jer je prošlo više od 4 godine? I da li možete da me posavetujete, da li da čekam do tužbe ili ranije je moguće rešiti ovo pitanje, ako jeste zastarelo? Hvala

Poštovani, U članu 372. Zakona o obligacionim odnosima (‘’Sl.Glasnik RS’’,br. 28/78, 39/85, 45/89- odluka UJS i 57/89, ‘’Sl. list SRJ’’, br. 31/93 i ‘’Sl. list SCG’’, br. 1/2003- ustavna povelja) piše da potraživanja povremenih davanja koja dospevaju godišnje ili u kraćim određenim razmacima vremena (povremena Pročitaj više

Poštovani, molim Vas za savet. Imam veliki problem sa kućom u kojoj je električna energija isključena davne xxxx godine. Dug je tada bio oko xxxxx din, a sada sa svom kamatom iznosi preko xxxxx din. Obziriom da mi je sada ta kuća potrebna, rešila sam da regulišem nekako taj dug. Nudili su mi reprogram ali smatram da je suludo plaćati toliku kamatu, obzirom da dug nije veliki. Moje pitanje za Vas je da li se smem upistiti u sudski spor i tako rešiti problem? Da li je taj dug zaista zastareo?

Poštovana,    Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije ( “Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89- odluka USJ i 57/89 “Službeni list SFRJ“ br. 31/93, Službeni list SCG br. 1/2003 Ustavna povelja) u članu 378. stav 1, tačka 1, je predviđeno između ostalog da potraživanja naknade za isporučenu električnu Pročitaj više

Poštovani, 2.12.2013. godine sam dobio od SBB-a obaveštenje o ustupanju potraživanja firmi „SVEA“ u iznosu od 3.654,00 dinara. Inače, reč je o računima za kablovsku televiziju iz 2007. i početka 2008. Kablovsku sam odjavio 12.11.2007. i istog dana odjava je kod njih zavedena. Ista je zavedena još dva puta 17.01.2008. i 11.03.2008. Možete li da mi objasnite o čemu se radi i šta da radim? Unapred zahvalan.

Poštovani,  Očigledno ste imali neizmiren dug za kablovsku televiziju. SBB je  izvršio ustupanje potraživanja, odnosno cesiju firmi „SVEA“ na osnovu nekih svojih internih prava i obaveza. Prema članu 438. Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 57/89 i „Službeni List SRJ“ 31/93) za prenos Pročitaj više