Zastarelost potraživanja

Poštovani, ugovor sa XXX-om za internet je raskinut u oktobru 2012 godine, a dospeće naplate poslednjeg neplaćenog računa je bilo 10.9.2012. XXX je ustupio potraživanja agenciji za naplatu dugovanja, koja je od 2014-te preduzimala pozivanje telefonom i slanje opomena putem pošte 12.4.2016-te godine sam dobila pismo od njihovog advokata koji zahteva plaćanje ili ce mi poslati izvršioce. Molim Vas da mi odgovorite, da li je moje dugovanje zastarelo?

Poštovana, Na zastarelost potraživanja za internet se primenjuje odredba  člana 372. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) kojom je propisano sledeće: “Potraživanja povremenih davanja koja dospevaju Pročitaj više

Od 20XX.godine imam neisplaćeni dug za mobilni telefon u iznosu od XXXXX din. Kako su Telekom i Mts povezani, ne mogu da promenim paket usluga u Telekomu za iptv i adsl dok ne platim taj dug Mts-u, koji uopšte nema veze sa paketom usluga u Telekomu. Proverila sam u poslovnici, Mts me nije tužio. Šta treba da radim da mi se dug u Mts-u otpiše kao zastareo?

Poštovana,Po Zakonu o obligacionim odnosima("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), I to čl. 372 predviđa da potraživanja povremenih davanja koja dospevaju godišnje ili u kraćim određenim razmacima vremena (povremena potraživanja), pa bilo da Pročitaj više

Poštovani, Da li znate da li su zastarela potraživanja iz 2010 i 2011 godine za Organizaciju proizvođača fonograma Srbije? Molim Vas za pomoć, jer hoće da me tuže, poslata mi je 18.05.2015. godine opomena pred utuženje. Molim za što hitniji odgovor. Unapred hvala

Poštovani,Prema članu 372. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) “Potraživanja povremenih davanja koja dospevaju godišnje ili u kraćim određenim razmacima vremena (povremena potraživanja), pa bilo da se radi o Pročitaj više

Poštovani, imam radnju koja je registrovana kao STR i pre dva meseca mi je stigla opomena pred tužbu za neplaćene račune u periodu od 31.03.2004-31.12.2011. Pre ove opomene nisam dobijao nikakve druge opomene. Da li je ovaj dug zastareo? Da li imaju pravo da me tuže i da li ako me tuže imam prava da se pozovem na zastarelost i po kom zakonu? Hvala.

Poštovani,Iz Vašeg pitanja ne možemo da zaključimo sa potpunom sigurnošću o kakvim računima se tačno radi, ali pod pretpostavkom da se radi o komunalnim uslugama, to pitanje je uređeno u Zakonu o obligacionim odnosima, članovima 372 i 378, u kojima je određeno da „ potraživanja povremenih davanja koja dospevaju godišnje ili u Pročitaj više

Od Elektrodistribucije Beograd sam dana X dobio opomenu za neizmirene obaveze na kojoj nije pisalo od kada te neizmirene obaveze datiraju. Samo je pisao rok za uplatu od tri dana,iznos od X dinara i broj žiro racuna.Otišao sam sa opomenom u Masarikovu ulicu pošto znam da ništa ne dugujem. Na nekom posebnom šalteru su mi rekli da je to dug za struju iz perioda kraj 2007, početak 2008. godine za koji sam tad prvi put čuo i za koji me nikada niko nije obavestio i ako sam u periodu od ovih 7-8 godina bar desetak puta dolazio u Masarikovu ulici i na šalteru davao svoj naplatni broj i plaćao nastala dugovanja.Njihovo objašnjenje je da je to struja koja je potrošena u stanu dok nisam prijavio brojilo na svoje ime pošto je u pitanju novogradnja. Da ne govorim da je stvarni dug oko X dinara a ostalo su kamate. Interesuje me šta da radim pošto sam već kod njih uložio prigovor na koji su mi odgovorili da ja to moram da platim sa sve kamatama. Podsećam Vas još jednom da je dug nastao pre oko 7-8 godina, da me za svo ovo vreme niko nije obavestio o ikakvom dugu a da su svo vreme zaračunavali kamate na dug. Mogu li da se pozovem na zastarelost ili na neki drugi pravni lek? Hvala unapred

Poštovani, Prema Zakonu o obligacionim odnosima("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) čl. 378 zastarevaju za jednu godinu potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje Pročitaj više

Poštovani, imam pitanje. U septembru 2011. su mi ugasili struju u stanu. Do dana današnjeg ja nisam platila tu struju posto nemam odakle. Ne znam da li taj dug moze da zastari? Šta dalje da radim? Imam samo 23 godine i zaista se ne razumem u te stvari. Hvala unapred!

Poštovana, prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju zastarevaju u roku od godinu dana od dospelosti. Podrazumeva se da za svaki račun teče Pročitaj više

U Infostanu su mi dali informaciju da njihovi dugovi ne mogu da zastare, jer je Grad doneo odluku 2011.godine, po kojoj se tekućim uplatama pokrivaju neplaćeni računi iz prethodnog perioda. Da li oni zaista imaju pravo da na ovaj način raspolažu mojim novcem?

Poštovani, ukoliko Vi platite račun za jun, platili ste za jun, a ne za neke ranije mesece. Član 387. Zakona o obligacionim odnosima("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) propisuje jednogodišnji rok zastarelosti za: 1) potraživanje naknade za Pročitaj više