Parnični postupak

Poštovani, Presudom Prvog opštinskog suda u Prizrenu br. XXXXX od 28.01.1997. godine, poništen je Ugovor o kupoprodaji izmedju pokojnog XXXXXX iz sela Ljubižde, opština Prizren i PIK „Progresa“ kao tuženog. Dokaz: Presuda broj XXXXXXX оd 28.01.1997. godine Po istom predmetu, ODBIJA se kao neosnovana žalba prvotuženog, a presuda Opštinskog suda u Prizrenu XXXXXXXXXX od 28.01.1997. godine se POTVRDJUJE- XXXXXX dana 9.04.1997. godine. Šta mi treba da bih dobila pečat pravosnažnosti za prvo rešenje i pečat izvršnosti za drugo rešenje, da li to rade u pisarnici u Prizrenu u I osnovnom sudu?Da li uz to pišem neki zahtev ili direktno na šalter završavam, koliko iznose takse? Posle pravosnažnosti gde predajem zahtev za upis nepokretnosti, u sudu istom ili u nekom katastru? Da li mi treba zahtev u pisanoj formi? Napominjem da sam ja u Beogradu, a sud je u Prizrenu: Da li može u moje ime školski drug da preda dokumentaciju, da li se pečat pravosnažnosti stavlja odmah I ISKLJUČIVO NA ORIGINALU ili se to čeka, bojim se da kojim slučajem ne ostanem bez tog jednog originala, jer nas je troje naslednika, a samo jedan original.

Poštovani/aKlauzulu pravnosnažnosti (Pečat donosioca presude, kojim se potvrđuje da je presuda pravnosnažna te da se ne može više pobijati redovnim pravnim lekom- žalbom) i izvršnosti izdaje sud koji je doneo presudu- tj. U konkretnom slučaju je to sud u Prizrenu. Klauzula pravnosnažnosti se stavlja isključivo na original presude, bez Pročitaj više

Tušio je komšija zbog smetanja poseda u Lapljem selu. Da li moram da imam advoakta ili mogu sam pred kosovski sud? M.N. sa privremenim boravištem u Raškoj. Na osnovu člana 74. ZPP koji se priemnjuje na Kosuvu i Metohiji stranka nemora imati advokata. Naime u u u pomenutom članu ZPP je propisano:

74.1 Stranka koja je potpuno sposobna da djeluje može sama delovati u postupku proceduralne sposobnosti.74.2 Punoletno lice kome je delimično ograničena sposobnost delovanja, ima proceduralnu sposobnost u granicama svoje sposobnosti za delovanje.74.3 Maloletno lice koje nije potpuno dobilo sposobnost za djelovanje, ima proceduralnu sposobnost Pročitaj više

Da li u Apelacionom sudu u Prištini ima sudija Srba I da li je to regulisano zakonom? Mija iz Kosovkske Mitrovice ?

U  odredbama Zakon o sudovima, stoji: „ Apelacioni sud se osniva kao drugostepeni sud, sa mesnom nadležnošću na celoj teritoriji Republike Kosovo. 2. Sedište Apelacionog suda je u Prištini. 3. Sastav Apelacionog suda odražava na etničku raznolikost Republike Kosovo i međunarodna načela polne ravnopravnosti. U skladu sa relevantnim Pročitaj više

Komšija kojeg sam tužio zbog uknjižbe njive, nikako ne prima pozive i niko ne zna gde se on nalazi i gde živi. Šta mi je činiti? J.L. iz sela u Kosovskom Pomoravlju

Možete da tražite da mu sud iz redova advoakta odredi  privremenog zastupnika, koje ge te vi morati da platite.Naime u članu 79. ZPP  izmedju ostalog je propisano:„79.3 Sud će odrediti optuženoj strani privremenog zakonskog zastupnika u sledećim slučajevima:a) ukoliko je mjesto boravka optuženog nepoznato, a optuženi nema Pročitaj više

Dobio sam poziv iz nekog suda iz Dragaša. Tamo ne po mojim saznanjima ne postoji Osnovni sud. U medijima piše da na Kosovu ima samo sedam osnovnih sudova! O čemu je tu reč. Mehmed A. iz Niša

Tačno je da u Drgašu ne psotoji osnovni sud . Postoji ogranak osnovnog suda i to na osnovu  člana 10. Zakona o sudovima , koji glasi: “Pored glavnog sedišta, svaki Osnovni sud ima svoje ogranke kaje su osnovane ovim zakonom. 2. Osnovni sud u Prištini ima sledeće ogranke: 2.1. ogranak u Podujevu za opštinu Podujevo; 2.2. ogranak u Pročitaj više

U mom slučaju je u pitanju tužba za poništaj Sporazuma o prestanku radnog odnosa. Postupak je završen, pa imam pitanje – koliki je zakonski rok za donošenje presude ili rešenja…

Poštovani,Kako kaže čl. 354 Zakona o parničnom postupku("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014) presuda mora da se pismeno izradi u roku od 8 dana od dana objavljivanja dok u složenijim predmetima sud može da odloži psimenu izradu presude za još 15 dana.S poštovanjem,Mladi Pro Bono    Pročitaj više

Poštovani, S obzirom da mi se desila nemila situacija, tj. da me je ujeo komšijski pas, dok sam šetala svog, molim Vas odgovorite mi na sledeće pitanje:’Da li po zakonu rodbina može u ovom slučaju da mi bude svedok, jer su bili očevici?’ To je videla moja majka i moja bratanica sa terase zgrade koja gleda na park. Pošto ću pokrenuti privatnu tužbu protiv vlasnika psa.

Poštovana,Zakon o praničnom postupku("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014) kaže da se kao svedoci mogu saslušati sva lica koja su sposobna da daju obaveštenja o činjenicama koje se dokazuju. Što se tiče Vašeg pitanja, zakon ne zabranjuje svedočenje rodbine oštećenog.   Mladi Pro Bono Pročitaj više

Molim vas za savet kako da postupim u sledećem slučaju supruga me napustila pre godinu dana i od tad se ne zna gde je niti se javlja ni meni ni deci kako da dođe u tom slučaju do razvoda braka? Deca su punoletna od 21 i 24 god.

Poštovani, Postupak za razvod braka se pokreće podnošenjem predloga za sporazumni razvod ili tužbom ukoliko supružnici ne mogu sporazumno da se razvedu. Ako podnesete tužbu za razvod, a ne znate adresu Vaše supruge sud će prema članu 81. Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka Pročitaj više