Poreski postupak i poreska administracija

Poštovani, zanima me za koliko tačno zastareva naplata potraživanja poreza na imovinu i kamata za istu tj. za koje godine postoji mogućnost naplate s obzirom da nije pokrenut nikakav postupak za naplatu istih. Tačnije porez na imovinu nije plaćan od 2003 godine do danas.

Poštovana, prema članu 114. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče. Zastarelost prava na utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne Pročitaj više

Postovani, Imam preduzetnicku radnju,(na pausalu) koja je vec godinu dana u stanju mirovanja i dug XXXXXXXX dinara. Posto sam odbijen za program „reprogramiranja“ poreskog duga, jer nemam nikakvu pokretnu ili nepokretnu imovinu u vlasnistvu. Pokrenuta je prinudna naplata, takodje pre godinu dana. Nista se nije dogadjalo, osim sto mi je blokiran racun. Zeleo bih da saznam sta ce se dalje dogadjati i ima li ovde elemenata krivicnog dela ? Zahvaljujem, XXXXXXXX

Poštovani,Kao prvo, u Vašem slučaju nema elemenata krivičnog dela tako da možete da odahnete. Kako je čl. 185 Zakona o izvršenju I obezbeđenju("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US i 55/2014) propisao stavljena Vam je zabrana otvaranja novih računa kako kod banaka kod kojih već imate otvoren račun, Pročitaj više

Poštovani, da li dug za poreze i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje zastareva i za koliko godina?

Poštovani, Prema članu 114e  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (‘’Sl. glasnik RS’’, br 80/2002, 84/2002-ispr., 23/2003-ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2007, 20/2009, 72/2009-dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2011-ispr., 93/2012, 47/2013 i 108/2013) pravo na naplatu poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ne Pročitaj više

Poštovani, imam pitanje vezano za zastarelost naplate komunalne takse za isticanje reklame na poslovnom prostoru tkzv firmarine. Naime, posedovao sam agenciju za pružanje usluga pri registraciji mot.vozila ukupno 15 meseci i istu zatvorio dana 31.05.2008.godine. Da li je moje dugovanje prema poreskoj upravi zastarelo?

Poštovani, U članu 114. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji se navodi da pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče. Članom 114e pomenutog zakona takođe se navodi da se odredbe ovog zakona o zastarelosti prava na Pročitaj više

Poštovani, želeo bih da mi pomognete pravnim savetom vezano za Rešenje Poreske uprave koje sam primio 16.10.2012.g. Navedenim Rešenjem mi je pripisan doprinos za Penzijsko-invalidsko osiguranje poljoprivrednika u iznosu od XXXXXXX dinara na ime duga dana 01.01.2012.g. U obrazloženju, Poreske uprave, navodi se da je na osnovu listinga br—— od dana 09.10.2012.g. koji im je dostavljen od strane Fonda PIO poljoprivrednika izvršena korekcija stanja doprinosa na računu PIO poljoprivrednika br: XXXXXXXXXXXXXXX jer za period od 01.01.1999.g do 31.12.2008.g nisu uradjena zaduženja. Kako je moguće da period od 10 godina bude izostavljen u zaduženju doprinosima za PIO i da mi se to sve odjednom pripiše Rešenjem izdatim dana 09.10.2012.g. ali od 01.01.2012.? Ja sam poljoprivrednik, imam X hektara poljoprivrednog zemljišta koje ne mogu samostalno da obradjujem. Ova godina naročito nije bila povoljna za poljoprivrednu proizvodnju a i ranijih godina sam jedva izlazio na kraj plaćanju obaveza pošto i zdravstveno osiguranje imam kao poljoprivrednik. Moraću uskoro da overim zdravstvenu knjižicu pa zbog velikog duga ne znam šta da radim. Želim da se žalim pa Vas molim da mi pomognete.

Poštovani, U skladu sa članom 114e Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012), pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ne zastareva, jer se na osnovu plaćanja ovog doprinosa ostvaruju lična prava poreskog obveznika, pre svega pravo na penziju. Pod Pročitaj više