Porez na dobit pravnih lica

Poštovani, ako možete odgovorite mi da li nevladina organizacija profitabilna ili neprofitabilna ima obavezu da plaća porez i na koji način u neprofitabilnoj može da se traži naknada za rad? Hvala unapred!

Poštovani,     Prema članu 44. Zakona o porezu na dobit preduzeća nevladina organizacija (NVO) se oslobađa plaćanja poreza na dobit koja, u godini za koju se odobrava pravo na oslobođenje, ostvari višak prihoda nad rashodima do 400.000 dinara, pod sledećim uslovima:   1) da NVO ne raspodeljuje tako ostvareni višak Pročitaj više