Porez na imovinu

Poštovani, kupujem prvu nepokretnost i imam pravo na povrat PDV-a na 40 kvadrata. Živim u vanbračnoj zajednici i prijavljeni smo na istoj adresi. Interesuje nas da li i moj partner ima pravo na povrat tih 15 kvadrata predvidjenih zakonom. Unapred hvala!

Poštovani,U skladu sa čl. 31a Zakona o porezima na imovinu("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon) kaže da se porez na prenos apsolutnih prava ne plaća Pročitaj više

Poštovani, Interesuje me da li brat i ja nakon očeve smrti plaćamo porez na kuću koju smo podelili. Ako da, da li mi možete reći koliko otprilike iznosi i kako se taj iznos procenjuje? Hvala

Poštovana, Ako ste Vaš brat i Vi sada suvlasnici kuće Vašeg pokojnog oca, onda ste oboje obveznici poreza koji se plaća na posedovanje nepokretnosti. Preciznije, prema odredbama Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, Pročitaj više

Nakon očeve smrti porodična kuća je podeljena na sestru, mamu i mene. Sestra i ja smo trenutno studenti, i poklonili bismo mami svoj deo, a čuo sam da po članu 21. Zakona o porezima na imovinu, postoji oslobođenje od plaćanja poreza na poklon. Pitanje je da li se to odnosi i na porodičnu kuću, jer sestra i ja živimo sa mamom u zajedničkom domaćinstvu? Hvala unapred na odgovoru.

Poštovani, Vaša majka je prema Vama i Vašoj sestri u drugom naslednom redu. Prema članu 21. stav 1. tačka 3. Zakona o porezima na imovinu („Sl.glasnik RS“, br.26/2001, „Sl.list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl.glasnik RS“,br 80/2002 – dr.zakon, 135/2001, 61/2007, 5/2009, 1001/2010, 78/2011, 57/2012 – odluka US i Pročitaj više

Poštovani, moj otac je čuo da se porez otpisuje fizičkim licima koja žive u kućama koje su starije preko 25 godina. Do sada je plaćao porez, pa nas interesuje da li je to tačno? Kuća je izgrađena 19XX. godine. Unapred hvala!

Poštovani, Kada je u pitanju obaveza plaćanja poreza na imovinu, do stupanja na snagu izmena Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US i 47/2013) bila je Pročitaj više