Porez na nasleđe i poklon

Poštovani, interesuje me u kom slučaju se ne plaća porez na nasleđenu imovinu? Otac mog pokojnog muža sa kojim imam dva punoletna sina je preminuo 2013. god. i nije imao druge bračne i vanbračne dece. Imovina koja je ostala iza njega je porodična kuća u kojoj živimo. Naslednici su, pored njegove venčane žene i moja dva sina, tj. njegovi unuci.

Poštovana,Prema Zakonu o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon) čl. 21. navodi da su, plaćanja poreza na nasleđenu imovinu Pročitaj više

Otac mi poklanja automobil. Da bih ga preveo na sebe moram da odradim ugovor o poklonu, pa me interesuje kako se obračunava porez? Hvala

Poštovani, prema članu 21. Zakona o porezima na imovinu Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS” br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS” 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon) porez na poklon je Pročitaj više

Poštovani, kćerka mi je poklonila auto, star 12 godina. Kako je moguće, po Zakonu o poklonu da se sa roditelja na decu ne plaća porez na poklon, a u obrnutom slučaju podleže plaćanju? Tu mi nikako nema logičnosti da se nasledni red računa sa roditelja na decu, a ne obrnuto? Hvala

Poštovani, Na osnovu Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon) prema članu 21, porez na poklon ne plaća poklonoprimac prvog Pročitaj više

Sestra i ja smo nasledile od pok. oca kuću sa 2 stana i manju dvorišnu zgradu (stan). Pošto sestra ima stan (u istoj kući) dogovorile smo se da preostala dva stana pripadnu meni, a stan u dvorišnoj zgradi njoj. U opštini zahtevaju da ja platim porez na razliku u površini pošto je moj deo nasleđa veći, objašnjavajući da mi sestra poklanja tu razliku. Ovo mi se cini neosnovanim, jer sestra mi ne može pokloniti nešto što se vodi na oca, a mi smo prvi nasledni red i ovu podelu smo izvršili u dogovoru.

Poštovana Zakon o nasleđivanju  ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015) u članu 216. propisuje da se odricanje u korist određenog naslednika smatra izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela, i da se po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju pravila o Pročitaj više

Poštovani, Majka mi je preminula Xgodine i ja sam, posle ostavinske rasprave, postala vlasnik njenog (uknjizenog) stana od Xm2 u Beogradu. U ostavinskoj raspravi sam bila jedini naslednik. Inače, ja imam svoj stan na drugoj adresi, takođe u Beogradu, i već godinama zivim u njemu. Jos za majčina zivota i u dogovoru s njom, njen stan smo ustupile mom bratu od ujaka (sin majčinog pokojnog, rođenog brata).U toj odluci nije bilo premišljanja, tim pre što sam ja bez porodice, a brat je bio podstanar sa suprugom i sinom koji studira. Odluku da majčin stan ustupimo njima, donele smo od srca i bez dvoumljenja. Brat se prijavio da živi na toj adresi. Majka je bila prijavljena u stanu kod mene, jer smo poslednje godine njenog zivota živele u mom stanu, zajedno. Sada se pitam, budući da želim da taj stan pripadne bratu, da li sam pogresila što se on nije pojavio na ostavinskoj raspravi i tako postao njegov vlasnik? Verovatno je trebalo da se odreknem stana u njegovu korist? Nažalost, moja majka je bila držeća i vitalna, umrla je iznenada i neočekivano, te me je njena smrt zaista bolno iznenadila. Na ostavinsku raspravu sam otišla po inerciji, nisam bila sposobna da trezvenije razmisljam. No, sta je bilo, bilo je. Kako bih ja sada mogla da, u stvari, poklonim bratu taj stan? Koliki bi porez on morao da plati na poklon? šta nam savetujete? Što se tice plaćanja poreza na imovinu fizičkih lica, upravo sam platila prvu ratu na ime poreza za stan u kojem godinama živim. Zbunili smo se kod plaćanja istog tog poreza za majčin stan u kojem živi brat sa porodicom. Da li da popunjavamo obrazac kako bi se stan prebacio na moje ime i hoću li ja morati da plaćam neki veći iznos, budući da već imam svoj stan? Molim vas, pomozite nam savetima. Unapred se zahvaljujem i srdačno vas pozdravljam.

Poštovani,Iza majke je kao zakonski naslednik ostala ćerka, kao naslednik prvog naslednog reda i kao takva je nasleđem stekla svojinu nad stanom koji je činio ostavinsku masu iza pokojne majke. Porez na nasleđe na stanu koji je ćerka stekla iza pokojne majke putem nasleđivanja ne plaća, jer su obeveze plaćanja tog poreza oslobođeni Pročitaj više

Otac mi je dok je bio živ ostavio svoju polovinu stana ugovorom o poklonu. Ja želim da je prebacim na majku. Da li plaćam porez ukoliko to uradim?

Poštovani, Prema Zakonu o porezima na imovinu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon) član 21. porez na nasleđe i poklon ne plaća Pročitaj više

Želela bih da ćerki poklonim stan, ćerka ne radi još studira, da li je oslobođena poreza ?

Poštovana, Prema članu 21. Zakona o porezima na imovinu Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS” br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 - odluka SUS i “Sl. glasnik RS” 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon) oslobođen je plaćanja Pročitaj više

Poštovani, otac želi da mi pokloni stan. Zanima me da li se plaća porez i da li supruga ima neko pravo na stan u slučaju razvoda? Hvala

Poštovani, Prema članu 21. Zakona o porezima na imovinu Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS” br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 - odluka SUS i “Sl. glasnik RS” 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon) oslobođen je plaćnja Pročitaj više