Porez na prenos apsolutnih prava

Poštovani, Supruga i ja smo u braku već 5 godina. Supruga je pre braka dobila stan i prenela ga na svoje ime. Sad bi hteli da kupimo veći stan pa me zanima da li postoji povraćaj PDV ako bih podigao kredit na svoje ime i kupio stan u novogradnji, unapred hvala za vaše vreme i pomoć.

Poštovani, Prema Zakonu o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon) član 31a pravo na povraćaj pdv-a u slučaju kupovine prvog stana Pročitaj više

Poštovanje, Kažite mi kako mogu da saznam koliko bih morao da platim porez na apsolutna prava u opštini Barajevo pre kupovine nekretnine? Da li se isti porez može platiti na rate? Unapred hvala.

Poštovani,Na žalost Vaše pitanje je dosta neprecizno postavljeno pa Vam ne možemo dati konkretan odgovor, ali ćemo Vas uputiti na relevantne članove zakona na osnovu kojih bi mogli da se informišete.S Poštovanjem,Mladi Pro BonoČl. 27 Zakona o porezima na imovinu("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i Pročitaj više

Poštovani, Sestra i ja smo posle smrti oca nasledili po idealnu polovinu stana. Kako isti nameravamo da prodamo, interesuje me da li za nas kao naslednike u prvom stepenu vazi odredba o oslobođenju plaćanja kapitalne dobiti s obzirom da u pomenutom stanu živimo u kontinuitetu od 1982. godine ( dakle više od 10 godina ). Vlasnik stana je do svoje smrti bio otac. Unapred zahvalan.

Poštovani, Kapitalnim dobitkom u smislu Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - Pročitaj više

Od pokojnog oca ostali smo naslednici sestra, njegova ćerka, i ja, njegov sin. Nasleđen je stan i poljoprivredno zemljište. Stan smo nasledili po pola, a zemljište sam ja nasledio u celosti jer se sestra odrekla u moju korist. Ja sam tu zemlju prošle godine prodao i kupac je platio sve. Medjutim, nakon X godine sam dobio opomenu da platim porez na prenos apsolutnih prava za tu zemlju. Zanima me čija je to sad obaveza, jer njegov advokat tvrdi da je to moja obaveza jer sam zemlju nasledio u celosti?

Poštovani, Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava načelno je lice koje apsolutna prava prenosi. U Vašem slučaju, Vi ste, kao isključivi vlasnik poljoprivrednog zemljišta, jedini poreski obveznik, u skladu sa čl. 25 Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 68/2014) (dalje u tekstu: ZPI). Kupac zemljišta je, na Pročitaj više

Postovani, moj otac je sklopio ugovor o dozivotnom izdrzavanju sa njegovim ocem (moj deda), gde se nakon smrti mog dede sva imovina prenosi na mog oca. Moj otac ima sestru. Pitanje je da li ce moj otac morati da plati porez na nasledjenu imovinu, s obzirom da ima i sestru koja je u istom redu naslednika kao i moj otac, jer je ugovorom precizirano da imovina prelazi samo na oca?

Poštovani, Član 25. stav 3. Zakona o porezima na imovinu (“Službeni glasnik RS”, br. 26/2001… 47/2013) kaže da kad se apsolutno pravo prenosi po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, obveznik poreza je davalac izdržavanja. Меđutim, čl. 31. st. 1. tč. 1. istog Zakona predviđa da se porez na prenos apsolutnih prava ne plaća Pročitaj više

Postovani, molim Vas za savet: prodala sam kucu i u ugovoru je navedeno da porez placa kupac. Medjutim mene poreska uprava sada ganja za placanje poreza. Ne razumem kako to da ja sada treba da platim, kad u ugovoru overenom u Sudu lepo stoji da porez plaća kupac, koji me naravno sada izbegava i neće da preuzme dopis iz poreskog…. Sta ja treba sada da radim? Mnogo Vam hvala!

Poštovana, Prema Zakonu o porezima na imovinu, obveznik poreza na prenos apsolutnih prava jeste prodavac. Lice na koje je preneto apsolutno pravo (kupac) jemči supsidijarno za plaćanje poreza. To znači da poreska uprava može pokušati da naplati porez od kupca tek ako ne uspe da ga naplati od prodavca. Ukoliko se kupac ugovorom obavezao da Pročitaj više

Sa pokojnom bakom napravila sam ugovor o doživotnom izdržavanju gde kao naknadu za moj trud i brigu baka ostavlja meni stan u vlasništvo. Zanima me da li posle bakine smrti kod prenosa vlasništva moram da platim porez na promet nepokretnosti. Napominjem da je moj otac, njen sin, preminuo pre X godina. Pozdrav i hvala

Poštovana, Vaše pitanje se odnosi na plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu prenosa svojine na stanu, a po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju. Prema odredbi člana 23. stava 1. tačka 1 Zakona o porezima na imovinu porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu prava svojine na nepokretnosti. Kad se Pročitaj više