Porez na prenos apsolutnih prava

Poštovani, ako kupujem prvi stan, a nije u pitanju novogradnja već stariji stan, ali je meni prvi, tj. nemam nikakvu drugu nepokretnost, da li mogu da budem oslobođena poreza na prenos apsolutnih prava? I da li treba još neki dodatni uslov da ispunim? Zahvaljujem unapred na odgovoru.

Poštovana, Prema čl. 31a Zakona o imovini, porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi fizičkom licu koje kupuje prvi stan, za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog Pročitaj više

Poštovani, Potrebna mi je informacija o ceni taksi. Stanje je sledeće: moja majka i ja imamo po stan u istoj zgradi i želele bismo da ih papirološki zamenimo da moj bude njen, a njen moj. Zanima me kakva je pravna procedura, da li postoje nekakve takse koje treba platiti.

Poštovana, Vaša majka i Vi biste morali da zaključite ugovor o razmeni nepokretnosti kako biste ostvarile tu zamisao. Da biste ugovor overili u sudu morali biste da platite taksu za overu čija visina zavisi od vrednosti ugovora o razmeni. Kalkulator iznosa sudskih taksi možete naći na ovom linku http://www.prvisud.rs/ (potrebno je uneti Pročitaj više

Poštovani, Obraćam vam se sa molbom da mi pomognete u razrešenju problema. 2001. godine moja majka je prodala nasleđeni stan u porodičnoj kući. Ugovor je overen u sudu. Pre prodaje izmireni su svi računi i poreske obaveze. Dvanaest godina kasnije, pojavljuje se kupac tog stana, govoreći kako nije stan preneo na svoje ime (?!) kako nije plaćao porez (jer niko mu nije dostavio račune za isti) i kako sada, zbog novonastalih zakonskih olakšica, hoće da uknjiži stan na svoje ime. Od moje majke je tražio JMBG i potpis na obrascu za porez na prenos apsolutnih prava. Moja majka nije ništa htela da potpisuje bez mene. Otišla sam u opštinu da se raspitam kako treba da postupimo. Tamo mi je rečeno da bez obzira što je u ugovoru o kupoprodaji naznačeno da kupac plaća porez na prenos apsolutnih prava, po zakonu to je dužan da učini prodavac. Čim se podnese prijava, a to ne mora lično, već onaj ko dođe do JMBG-a prodavca, kupac ima pravo da prenese imovinu na svoje ime, a prodavac plaća… Dakle, nakon 12 godina moja majka treba da plati oko 800 eura, kako su mi odokativno rekli u opštini, iako je stan prodala pod uslovom da to učini kupac! Molim vas da mi pomognete u razrešenju ovog problema.

Poštovana, Zakon o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 i 57/2012 - odluka US) u članu 25 stav 1 predviđa da je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava prenosilac prava odnosno Pročitaj više

Sačinio sam ugovor o poklonu nepokretnosti uz pomoć vašek site-a, pa me zanima gde to treba da overim, u koliko primeraka i koliko košta overa sa svim ostalim dažbinama. Sve mi to treba da bih dokazao nepokretnost prilikom podnošenja zahteva poreskoj upravi.

Poštovani, Svi se ugovori overavaju u sudu, sačinjavanju se u onoliko primeraka koliko je i ugovornih strana. Prema Zakonu o porezima na imovinu osnovica poreza na prenos apsolutnih prava je ugovorena cena u trenutku nastanka poreske obaveze, ukoliko nije niža od tržišne vrednosti. No, ukoliko nadležni poreski organ oceni da je ugovorena Pročitaj više

Šta je porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti?

Poštovana, Porez na prenos apsolutnih prava je jedan od poreza na imovinu, predviđenih Zakonom o porezima na imovinu RS, („Sl. glasnik RS“,26/2001, 80/2002 –dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, i 57/2012 – odkuka US ). Porez na prenos apsolutnih prava se plaća kod prenosa prava svojine nepokretnosti, prava Pročitaj više

Pitanje: Da li povracaj pdv-a za kupovinu prvog stana vazi samo za novogradnju ili se primenjuje i na kupovinu stare gradnje?

Poštovani, Povraćaj Poreza na dodatu vrednost se može zahtevati pri kupovini svih stanova čiji je prodavac obveznik PDV-a. Ukoliko je u pitanju kupovina “stare gradnje” kupac prvog stana ima pravo da bude oslobođen poreza na prenos apsolutnih prava pod istim uslovima koji se odnose na povraćaj PDV tj. ima pravo na poresko oslobođenje Pročitaj više

Suprug i ja (imamo dvoje dece) želimo da izvršimo kupovinu stambene jedinice, to jest zamenu uz doplatu. Trenutno živimo u stanu od 42 m2, čiji je on vlasnik ali stan nije stečen u braku. Želimo da zamenimo stan za 58 m2 uz doplatu, i to bi bila naša prva zajednicka stambena jedinica. Zanima me plaćanje poreza u tom slučaju, kao i da li imamo prava da budemo oslobođeni poreza obzirom da kupujemo prvu stambenu jedinicu a imamo i dvoje dece? Hvala unapred.

Poštovana, S obzirom na to da je Vaš suprug već vlasnik stana na teritoriji Republike Srbije, on ne bi imao pravo na poresko oslobođenje za kupovinu prvog stana. S obzirom na to da stan nije bračna tekovina, te samim tim vi niste bili vlasnik nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije u period od 1. jula 2006. pa do overe ugovora o prometu Pročitaj više