Alimentacija

Poštovani, posle razvoda plaćam alimentaciju redovno, preko 18 godina. Moj sin ima sada X godina života. Upisivao je fakultet, ali je prošle godine napustio. Vodi se na Zavodu za zapošljavanje, zdrav, sposoban. Živi sa majkom koja je već 7-8 godina privatni preduzetnik i solidno zarađuje. Oboje nemamo više dece sem njega i nismo osnivali drugu bračnu zajednicu. Pitanje je: Da li je istekla moja obaveza plaćanja alimentacije? Ako jeste, kako to da ostvarim, jer mi se ona odbija od plate direktno?

Poštovani, Na osnovu Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon) punoletno dete ima pravo na izdržavanje ukoliko je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstva za izdržavanje. Trajanje obaveze može trajati određeno vreme ili neodređeno. Ukoliko u vašem slučaju traje neodređeno Vi možete da se obratite sudu Pročitaj više

U braku sam 5 meseci i imam petomesečnu bebu. Suprug nas je napustio pre 3 meseca, ali smo još uvek zvanično u braku. On već ima dete iz vanbračne zajednice staro 6 godina. Pošto nigde ne radi i već je tužen za alimentaciju od strane prve nevenčane žene, koliki će biti iznos za alimentaciju našeg deteta? Ni ja nigde ne radim.

Poštovana, Porodičnim zakonom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br.18/2005 i 72/2011 - dr. zakon) izdržavanje je propisano kao pravo i dužnost članova porodice. Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Potrebe poverioca Pročitaj više

Poštovani, razvedena sam već X godina i majka sam dva decaka od XX i XX godina. Presudom je starateljstvo nad decom dodeljeno meni. Razvod je usledio posle nasilja u porodici. Prvo rešenje o alimentaciji je glasilo da za dvoje dece moj bivši supružnik placa 50% mesecnih primanja. On je bio prijavljen na minimalac mada je zarađivao mnogo više pa je taj iznos bio oko XXXX dinara. Da ne bi plaćao alimentaciju odjavio se i prijavio na biro za nezaposlene, iako je nastavio da obavlja delatnost kojom se bavi “na crno”. Tada mu je sudskom presudom dodeljeno da za oba deteta placa po XXXXX dinara sto ukupno iznosi XXXXX dinara. Deca su tada bila u vrtiću, a sada su oni X i X razred i njihove potrebe su sve veće i veće. Pritom njihov otac i dalje radi “na crno” mada to nigde ne prijavljuje. Imamo jasno definisan model viđanja oca sa decom mada se u mnogim situacijama toga on ne pridrzava. Moram da napomenem da je on kasnije opet „izvrsio nasilje“ nad vanbracnom partnerkom i to pred decom i da je kasnije opet pravio probleme sa novom venčanom suprugom od koje se i razveo veoma brzo. Pritom kada su deca kod njega vikendom ne ispunjava njihove društvene potrebe, kao sto su rođendani kod drugara ili odlasci na treninge, pravdajući se da živi XX km od mesta na koje treba da ih vodi. Mene zanima da li i kako mogu zatražiti povećanje alimentacije i kako mogu da promenim model viđanja oca sa decom. Hvala.

Poštovana, Članom 164. Porodičnog zakona („Službeni glasnik RS“, br. 18/05 i 72/11) propisano je da se visina izdržavanja može smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka, a članom 162. stavovima 2. i 3. propisano je da, ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da Pročitaj više

Ako je otac punoletnog deteta podneo tužbu xx.xx.xxxx. godine za ukidanje alimentacije, a dete diplomiralo na fakultetu yy.yy.yyyy. godine, da li otac ima pravo da traži povraćaj alimentacije retroaktivno, u nazad, od momenta kada je dete završilo sa školovanjem? Ako nema pravo, molim Vas da me uputite na koji član Zakona se to odnosi, jer uskoro imam suđenje. Hvala unapred.

Poštovani, Članom 210. Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, "Službeni list SRJ", br. 31/93 i "Službeni list SCG", br. 1/2003) propisano je da je, kad neki deo imovine jednog lica prešao na bilo koji način u imovinu nekog drugog lica, a taj prelaz nema svoj osnov u nekom pravnom poslu ili Pročitaj više

Poštovani, primam alimentaciju od XXXX dinara za dete koje ima YY godina i ide u srednju školu. Sud je odredio visinu alimentacije, jer bivši suprug radi na crno i nisu hteli da prihvate izjave svedoka. Uz to, ima garsonjeru koju izdaje, deo kuće u Xxxxx i automobil. Posao mu ide dobro. Ja sam zaposlena i otplaćujem stambeni kredit. Devojčica ima i bronhijalnu astmu. Da li postoji način da dobijem veći iznos alimentacije? I ako postoji, kako je to moguće? Koliki je iznos osnovne alimentacije? Hvala na odgovoru.

Poštovana, Članom 164. Porodičnog zakona („Službeni glasnik RS“, br. 18/05 i 72/11) propisano je da se visina izdržavanja može smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka, a članom 162. stavovima 2. i 3. propisano je da, ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da Pročitaj više

Poštovani, razveo sam se sa suprugom sporazumno i redovno plaćam alimentaciju. Moja kćerka koja živi sa suprugom je upravo sada napunila 18 godina i iduće godine završava IV razred srednje skole. Moje pitanje upućeno Vama je dokle sam ja obavezan da plaćam alimentaciju? S poštovanjem!

Poštovani, Izdržavanje deteta uređeno je članovima 154. i 155. Porodičnog zakona („Službeni glasnik RS“, br. 18/05 i 72/11). Osim maloletnog deteta, pravo na izdržavanje od roditelja ima i punoletno dete ako je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje (sve dok traje takvo stanje) ili ako se redovno školuje, a Pročitaj više

Pitanje: Poštovani, imam 19 godina i nedavno je žena, koja je 16 godina starija od mene zatrudnela, rekavši mi da koristi pilule za kontracepciju. Student sam, nezaposlen, roditelji me izdršavaju, školuju i živimo kao podstanari. Kakva su šanse da platim alimentaciju?

Poštovani, Postoji mogućnost, pre svega, da Vi majka deteta zaključite Sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava, koji između ostalog sadrži sporazum o visini doprinosa za izdržavanje deteta od drugog roditelja. (član 78 Porodični zakon “Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 18/2005) Ukoliko nije moguće ostvariti Pročitaj više

Molim Vas za pomoć. Samohrana sam majka maloletnog deteta od X godina. Razvela sam se pre X godina i tada je bivšem suprugu određena alimentacija koju nije nijednom uplatio jer nije bio u radnom odnosu. Sada je zaposlen i htela bih da ga tužim, ali nemam novca da angažujem advokata. Da li mogu sama da napišem tužbu i predam u sud? Hvala unapred

Poštovana, Budući da imate pravnosnažnu presudu, kojom je Vašem mužu određena obaveza davanja izdržavanja, Vi možete pokrenuti postupak za prinudno izvršenje. Postupak pokrećete tako što nadležnom sudu podnosite pravnosnažnu izvršnu presudu u kojoj je utvrđena obaveza dužnika da izdržava decu, kao i predlog za izvršenje – Pročitaj više