Alimentacija

Poštovani. Živim u braku sa mužem koji je imao brak pre mene. Iz tog braka ima ćerku kojoj je uredno plaćao alimentaciju dok je bio zaposlen. Kada je dobio otkaz bivša ga je tužila krivično pa je opet morao da plaća alimentaciju iako nije imao posao tj. za tu alimentaciju sam ja zarađivala i davala novac. Imamo zajedničko dete. Mnogo puta se desilo da sav novac koji imamo u kući damo za alimentaciju da nam ne ostane ni dinara. Koja su moja prava jer mi je dosadilo da za moje dete ne ostane ništa.

Poštovana, U članu 160. Porodičnog zakona Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) propisani su kriterijumi za određivanje visine izdržavanja. Naime, visina izdržavanja se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi Pročitaj više

Sin mi je krenuo na studije… Lagao me je da je upisao drugu godinu, proverio sam i rečeno mi je da je obnovio prvu godinu. DA LI SAM OBAVEZAN I DALJE DA MU PLAĆAM ALIMENTACIJU? Hvala.

Poštovani, Prema članu 155. stav 2. Porodičnog zakona Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) roditelj je dužan da izdržava punoletno dete koje se redovno školuje najkasnije do 26. godine. “Pod redovnim školovanjem podrazumeva se redovno izvršavanje školskih obaveza, redovno polaganje ispita i Pročitaj više

Poštovani, pod kojim okolnostima je žena u obavezi da plaća alimentaciju?

Poštovani, ukoliko se maloletno dete javlja kao poverilac izdržavanja onda je majka, kao i otac, dužna da izdržava dete po članu 154. Porodičnog zakona. To isto važi i za punoletno dete ako je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje. Punoletno dete će imati pravo na izdržavanje od svojih roditelja i ako je na Pročitaj više

Poštovani, posle razvoda plaćam alimentaciju redovno, preko 18 godina. Moj sin ima sada X godina života. Upisivao je fakultet, ali je prošle godine napustio. Vodi se na Zavodu za zapošljavanje, zdrav, sposoban. Živi sa majkom koja je već 7-8 godina privatni preduzetnik i solidno zarađuje. Oboje nemamo više dece sem njega i nismo osnivali drugu bračnu zajednicu. Pitanje je: Da li je istekla moja obaveza plaćanja alimentacije? Ako jeste, kako to da ostvarim, jer mi se ona odbija od plate direktno?

Poštovani, Na osnovu Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon) punoletno dete ima pravo na izdržavanje ukoliko je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstva za izdržavanje. Trajanje obaveze može trajati određeno vreme ili neodređeno. Ukoliko u vašem slučaju traje neodređeno Vi možete da se obratite sudu Pročitaj više

U braku sam 5 meseci i imam petomesečnu bebu. Suprug nas je napustio pre 3 meseca, ali smo još uvek zvanično u braku. On već ima dete iz vanbračne zajednice staro 6 godina. Pošto nigde ne radi i već je tužen za alimentaciju od strane prve nevenčane žene, koliki će biti iznos za alimentaciju našeg deteta? Ni ja nigde ne radim.

Poštovana, Porodičnim zakonom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br.18/2005 i 72/2011 - dr. zakon) izdržavanje je propisano kao pravo i dužnost članova porodice. Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Potrebe poverioca Pročitaj više

Poštovani, razvedena sam već X godina i majka sam dva decaka od XX i XX godina. Presudom je starateljstvo nad decom dodeljeno meni. Razvod je usledio posle nasilja u porodici. Prvo rešenje o alimentaciji je glasilo da za dvoje dece moj bivši supružnik placa 50% mesecnih primanja. On je bio prijavljen na minimalac mada je zarađivao mnogo više pa je taj iznos bio oko XXXX dinara. Da ne bi plaćao alimentaciju odjavio se i prijavio na biro za nezaposlene, iako je nastavio da obavlja delatnost kojom se bavi “na crno”. Tada mu je sudskom presudom dodeljeno da za oba deteta placa po XXXXX dinara sto ukupno iznosi XXXXX dinara. Deca su tada bila u vrtiću, a sada su oni X i X razred i njihove potrebe su sve veće i veće. Pritom njihov otac i dalje radi “na crno” mada to nigde ne prijavljuje. Imamo jasno definisan model viđanja oca sa decom mada se u mnogim situacijama toga on ne pridrzava. Moram da napomenem da je on kasnije opet „izvrsio nasilje“ nad vanbracnom partnerkom i to pred decom i da je kasnije opet pravio probleme sa novom venčanom suprugom od koje se i razveo veoma brzo. Pritom kada su deca kod njega vikendom ne ispunjava njihove društvene potrebe, kao sto su rođendani kod drugara ili odlasci na treninge, pravdajući se da živi XX km od mesta na koje treba da ih vodi. Mene zanima da li i kako mogu zatražiti povećanje alimentacije i kako mogu da promenim model viđanja oca sa decom. Hvala.

Poštovana, Članom 164. Porodičnog zakona („Službeni glasnik RS“, br. 18/05 i 72/11) propisano je da se visina izdržavanja može smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka, a članom 162. stavovima 2. i 3. propisano je da, ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da Pročitaj više

Ako je otac punoletnog deteta podneo tužbu xx.xx.xxxx. godine za ukidanje alimentacije, a dete diplomiralo na fakultetu yy.yy.yyyy. godine, da li otac ima pravo da traži povraćaj alimentacije retroaktivno, u nazad, od momenta kada je dete završilo sa školovanjem? Ako nema pravo, molim Vas da me uputite na koji član Zakona se to odnosi, jer uskoro imam suđenje. Hvala unapred.

Poštovani, Članom 210. Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, "Službeni list SRJ", br. 31/93 i "Službeni list SCG", br. 1/2003) propisano je da je, kad neki deo imovine jednog lica prešao na bilo koji način u imovinu nekog drugog lica, a taj prelaz nema svoj osnov u nekom pravnom poslu ili Pročitaj više