Alimentacija

Poštovani, razveo sam se sa suprugom sporazumno i redovno plaćam alimentaciju. Moja kćerka koja živi sa suprugom je upravo sada napunila 18 godina i iduće godine završava IV razred srednje skole. Moje pitanje upućeno Vama je dokle sam ja obavezan da plaćam alimentaciju? S poštovanjem!

Poštovani, Izdržavanje deteta uređeno je članovima 154. i 155. Porodičnog zakona („Službeni glasnik RS“, br. 18/05 i 72/11). Osim maloletnog deteta, pravo na izdržavanje od roditelja ima i punoletno dete ako je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje (sve dok traje takvo stanje) ili ako se redovno školuje, a Pročitaj više

Pitanje: Poštovani, imam 19 godina i nedavno je žena, koja je 16 godina starija od mene zatrudnela, rekavši mi da koristi pilule za kontracepciju. Student sam, nezaposlen, roditelji me izdršavaju, školuju i živimo kao podstanari. Kakva su šanse da platim alimentaciju?

Poštovani, Postoji mogućnost, pre svega, da Vi majka deteta zaključite Sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava, koji između ostalog sadrži sporazum o visini doprinosa za izdržavanje deteta od drugog roditelja. (član 78 Porodični zakon “Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 18/2005) Ukoliko nije moguće ostvariti Pročitaj više

Molim Vas za pomoć. Samohrana sam majka maloletnog deteta od X godina. Razvela sam se pre X godina i tada je bivšem suprugu određena alimentacija koju nije nijednom uplatio jer nije bio u radnom odnosu. Sada je zaposlen i htela bih da ga tužim, ali nemam novca da angažujem advokata. Da li mogu sama da napišem tužbu i predam u sud? Hvala unapred

Poštovana, Budući da imate pravnosnažnu presudu, kojom je Vašem mužu određena obaveza davanja izdržavanja, Vi možete pokrenuti postupak za prinudno izvršenje. Postupak pokrećete tako što nadležnom sudu podnosite pravnosnažnu izvršnu presudu u kojoj je utvrđena obaveza dužnika da izdržava decu, kao i predlog za izvršenje – Pročitaj više

Poštovani razvedena sam od 2009. godine. Moj bivši suprug bi trebao da plaća X din alimentaciju za našu ćerkicu, ali on 5 godina nije nijednu alimentaciju dao, a radi i ima solidna primanja. Dete je sada kod mene ali do pre 2 godine dete je išlo od njega u školu i od mene kako kad. Moje pitanje glasi imam li ja zakonsko pravo da ga tužim i kakve su mi šanse da dobijem proces?

Poštovana, Prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS”br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013 ) nedavanje izdržavanja je krivično delo uređeno članom 195. Naime, kazniće se lice koje ne plaća izdržavanje za lice koje je dužan da izdržava, a na to je obavezan Pročitaj više

Poštovani, primala sam redovno alimentaciju tokom osnovnih i master studija kao redovan student i završila sam sve u roku. Imam 24 godine i planiram dalje da se školujem i da upišem doktorske studije. Da li imam prava da primam i dalje alimentaciju s obzirom da upisujem doktorske studije i imam 24 godine? Primam alimentaciju od roditelja sa kojim sam u zavadi. Ukoliko nemam prava da nastavim sa primanjima možete li da mi obrazložite zašto.

Poštovana, Izdržavanje punoletnog deteta uređeno je članom 155. Porodičnog zakona Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon). Punoletno dete koje se redovno školuje ima pravo na izdržavanje od roditelja srazmerno njihovim mogućnostima, a najkasnije do navršene 26. godine života. (stav 2.) Pod redovnim Pročitaj više

Poštovani, živeo sam u vanbračnoj zajednici 4 god. Imamo sina pa me zanima kolika bi bila visina alimentacije pošto nigde ne radim, nemam nikakvih primanja, nemam ništa od imovine?

Poštovani, Visina izdržavanja (alimentacije) zavisi od više kriterijuma i ona se određuje na sudu. Izdržavanje je određeno Porodičnim zakonom("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon) koji u članu 154. propisuje: Maloletno dete ima pravo na izdržavanje od roditelja. Maloletno dete ima pravo na izdržavanje od drugih krvnih Pročitaj više

Poštovani, Molim Vas za odgovor na jedno pitanje. Sin je napunio 19 godina, nije upisao fakultet ni u drugom upisnom roku. Bivši suprug kaže da će ga upisati u januaru i da sam dužna da i dalje plaćam alimentaciju i da će me tužiti ako prekinem. Moje pitanje je da li treba da plaćam alimentaciju i dalje s obzirom na okolnosti?

Poštovana, Porodični zakon Republike Srbije (“Sl. Glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon ) u članu 155. stav 1. i stav 2. kaže sledeće: “ Punoletno dete koje je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje, ima pravo na izdržavanje od roditelja sve dok takvo stanje traje.  Punoletno dete koje se redovno Pročitaj više

Poštovani, imam dva deteta, sina starog 13 godina i ćerku staru 8 godina. Deca su se dogovorila da žive kod oca, babe i dede u Svrljigu. Baba i deda su penzioneri. Meni je sud bez ročišta odredio da plaćam alimentaciju u iznosu od 4000 dinara po detetu ,sto ukupno iznosi 8000 dinara, a ja sam na birou kao i moji roditelji sa kojima živim i korisnik sam socijalne pomoci. Da li taj iznos može da se smanji jer stvarno nemam odakle to da plaćam?

Poštovana, Vi možete pred sudom tražiti izmenu sudske odluke o visini obroka izdržavanja,na osnovu člana 164, Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon) i zahtevati da se suma izdržavanja svede na meru koja je u finansijskim okvirima koji neće ugrožavati Vašu egzistenciju. Ukoliko budete zahtevali da sud Pročitaj više