Alimentacija

Poštovani, Interesuje me da li može da se smanji alimentacija koja za sada iznosi X dinara za punoletno lice koje studira? S obzirom da kad je određena nisam imao drugo dete. Dobio sam ga pre 2 godine, a u rešenju to piše jer nemam obavezu izdržavanja prema drugom licu određuje se…

Poštovani, Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Potrebe poverioca izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Mogućnosti dužnika Pročitaj više

Poštovani, Razveden sam sporazumno već godinu dana i ja sam staratelj deteta. Ona ga je za ovaj period ukupno uzela na par dana, a ostalo ja sve plaćam. Interesuje me da li imam pravo da je tužim za alimentaciju, jer ona dinar ne daje? Radi i ima primanja preko 24000 din. Dete je non-stop kod mene.

Poštovani, Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Potrebe poverioca izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Mogućnosti dužnika Pročitaj više

Zanima me koliko po rođenju deteta mogu podneti tužbu za utvrđivanje očinstva i ujedno za alimentaciju? Koja je visina alimentacije koje se određuje ocu deteta? Napominjem da je otac deteta vojno lice.

Poštovana, Porodični zakon (“ Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) članom 251. predviđa da majka može podneti tužbu radi utvrđivanja očinstva u roku od godinu dana od dana saznanja da muškarac koga smatra ocem deteta nije priznao očinstvo, a najkasnije u roku od 10 godina od rodjenja deteta. Što se tiče Pročitaj više

Poštovani, Bivša vanbračna supruga sa kojom imam sina (14 meseci) me je tužila sudu sa zahtevom za određivanje visine alimentacije i uslova za viđanje deteta. Jasno mi je da je u vezi pitanja viđanja deteta nadležan centar za socijalni rad. Ono što me interesuje je koliku ću alimentaciju morati da izdvajam za dete sa obzirom da sam nezaposlen, da je u pitanju dete od 14 meseci, i da majka ostvaruje mesečna primanja u iznosu od oko 90.000 RSD? Ona u tužbi traži 16.000 RSD mesečno. Hvala unapred. Srdačan pozdrav.

Poštovani, Budući da je za ovo pitanje nadležan sud, sud je taj koji i određuje kolika će biti visina alimentacije uzimajući naravno u obzir Vaše imovinsko stanje. Pod uslovom da se određuje procentualno, visina izdržavanja ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih Pročitaj više

Poštovani, sudskom presudom je oređeno da kao otac samostalno vršim roditeljsko pravo nad maloletnom decom. Kako majka nije dala ni jednu alimentaiju već pet godina, a sudski je obavezana, podneo sam predlog za izvršenje. Međutim, od toga nema ništa jer joj je adresa nepoznata. Mene zanima da li je pravno moguće i na koji način da alimentaciju daje baba?

Poštovani, Nažalost, odgovor na vaše pitanje je negativan, jer baba nije dužnik davanja izdržavanja, tj. nema zakonsku obavezu da izdržava Vašu decu, bez obzira na njena primanja. U našem Porodičnom zakonu ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon), član 154, jasno je navedeno da maloletno dete ima pravo na izdržavanje od Pročitaj više

Želeo bih da saznam u vezi alimentacije. Razveo sam se sporazumno, podelili smo imovinu, dogovorili se oko viđanja deteta. Ja sam kupio stan za bivšu suprugu i sina koji otplaćujem 15 godina. Visinu alimentacije smo dogovorili još tada u iznosu od X dinara mesečno. Da li sada ona može da ospori pravosnažnu presudu koja je doneta u vezi visine alimentacije koju je i sama tada odredila i potpisala na sudu?

Poštovani, Pitanje koje Vas zanima reguliše član 164. Porodičnog Zakona („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 18/2005 i 72/2011) u kome piše:                 " Visina izdržavanja može se smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka." Prema tome, Vaša bivša supruga bi Pročitaj više