Alimentacija

Do koje godine se placa alimentacija?

Poštovani,                 Prema članu 154 Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) maloletno detet ima pravo na izdržavanje sve do punoletstva. Punoletno dete ima pravo na izdržavanje sve dok se nalazi na redovnom školovanju, a najkasnije do navršene 26. Godine Pročitaj više

Poštovani, razvedena sam već dve godine i imam dvoje dece. Starije dete kreće u 3. razred, mlađe u prvi. Otac daje alimentaciju ali za školu, treninge, pripreme i rekreativne nastave nikad nije učestvovao i izbegava sve druge obaveze. Moje pitanje je: Da li je po zakonu u obavezi da, pored alimentacije, učestvuje finansijski vezano za školu, rekreativne nastave, pripreme za sport ili ja sve moram da finansiram sama? Unapred zahvalna!

Poštovana, davalac izdržavanja nije dužan da snosi druge troškove osim alimentacije koja je utvrđena prilikom razvoda. Međutim, Porodični zakon ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) predviđa mogućnost promene visine izdržavanja ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka. Visina Pročitaj više

Plaćam sinu izdržavanje koji je na fakultetu do kada je zakonska obaveza za plaćanja i ako možete da mi pojasnite pojam REDOVNO ŠKOLOVANjE. Da li podrazumeva redovno davanje ispita, odlazak na predavanja itd?

Poštovani, Zakonska obaveza plaćanja izdržavanja uređena je Prodičnim zakonom  (Sl. glasnik RS, br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) u članu 155. gde kaže da punoletno dete ima pravo na izdržavanje od strane roditelja dok se redovno školuje, a najkasnije do navršene  26. godine života. Redovno školovanje podrazumeva redovno Pročitaj više

Plaćam uredno alimentaciju za dvoje dece, starije je napunilo 28 godina, a mlađe puni 26 godina sredinom godine. Alimentaciju plaćam tako što mi se odbija od penzije preko fonda PIO. Oba deteta su rođena u inostranstvu i žive u inostranstvu. Da li je dovoljno da fondu PIO podnesem zahtev za prestanak isplate alimentacije kada se za to steknu uslovi uz predočavanje dokaza koliko su deca stara ili moram preko suda zatražiti izmenu presude o razvodu braka?

Poštovani, Vama je sud odredio način i visinu plaćanja alimentacije, tako da Vi morate preko suda tražiti da ta Vaša obaveza prestane. Nije potrebno da tražite izmenu presude o razvodu braka već samo izmenu alimentacije.Tu  novu odluku suda onda podnosite fondu PIO.  Član 155. Porodičnog zakona Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, Pročitaj više

S obzirom da sam dete razvedenih roditelja, otac je staratelj, majka plaća alimentaciju u minimalnom iznosu u skladu sa njenim primanjima. Da li otac ima zakonsko pravo da traži od majke da se taj iznos poveća, tačnije da i ona učestvuje u troškovima mog školovanja, a otac ima platu koja može da pokrije sve to, s obzirom da je mnogo iznad proseka, a njena je malo iznad minimalne? Hvala unapred.

Poštovana, Na osnovu Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) Vaš otac ima zakonsko pravo da traži povećanje iznosa alimentacije, ali to ne znači da će njegov zahtev biti i ostvaren. Naime, on se sudu može obratiti sa tim zahtevom, a zatim će sud odlučiti da li ima realnih osnova za povećanje Pročitaj više

Postovanje.situacija je ovakva: Dvoje razvedenih sa maloljetnim djetetom koje je po dogovoru izmedju njih pripalo majci i alimentacija redovno uplacivana. Mene zanima da li se alimentacija i dalje uplacuje ako se majka preuda i promjeni prezime? hvala unaprijed!

prezime? hvala unaprijed! Poštovana,             Prema članu 167 Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) , izdržavanje supružnika prestaje kada poverilac izdržavanje sklopi novi brak ili vanbračnu zajednicu. Prema članu 154 i članu 155 istog zakona, dete ima pravo na izdržavanje sve do Pročitaj više