Porodično Pravo

Poštovani, Ukoliko moj suprug i otac našeg deteta promeni prezime, da li se i meni i našem detetu automatski menja prezime u njegovo novo prezime ili je potrebno preduzeti određene radnje da bi i kod nas došlo do promene prezimena u muževljevo novo prezime?

Poštovana, Ukoliko Vaš suprug reši da promeni prezime, ne dolazi do promene Vašeg i prezimena Vašeg deteta. Više o promeni ličnog imena možete pogledati na našem internet sajtu na sledećem linku: http://www.besplatnapravnapomoc.rs/tekstovi/porodicno-pravo/promena-licnog-imena/. Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih Pročitaj više

Poštovani, Živim u vanbračnoj zajednici 7 meseci. Rodila sam dete. Otac deteta je priznao dete. Dete je prijavljeno pod očevim prezimenom. U tom braku trpim psihička i fizička zlostavljanja. Nikad ga nisam prijavljivala policiji. Želela sam da odem od njega, ali mi on preti da će mi uzeti dete. Moje pitanje je da li bi sud dodelio dete ocu koji radi po smenama? I da li može da mi uzme dete zato što nosi njegovo prezime?

Poštovana, Najadekvatnije rešenje bi bilo da se čitav spor reši sporazumom između Vas i Vašeg supruga, jer bi to bilo u najboljem interesu deteta. To može biti sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava, u skladu sa članom 76. Porodičnog zakona: „Sporazumom o zajedničkom vršenju roditeljskog prava roditelji deteta pismeno Pročitaj više

Od rođenja bebe koja sada ima već X godina nisam primila alimentaciju koja je doneta zakonom, da će njen otac plaćati X din. Imam to napismeno. On je nezaposlen. Kako to naplatiti i šta raditi dalje?

Poštovana, U Vašem slucaju postoje dve situacije – Ukoliko imate presudu ili sporazum o sudskom poravnanju kojom je dosuđen iznos izdržavanja možete zahtevati da se ta presuda prinudno izvrši tako što ćete podneti predlog za izvršenje po članu 35. Zakona o obezbeđenju i izvršenju("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon i Pročitaj više

Razvodim sa sa sadašnjom suprugom sa kojom imam dete, a u starateljstvu imam i dete iz prvog braka. Da li ona može da traži od mene 30% od mojih primanja?

Poštovani,   Roditelj je dužan da izdržava svoje dete. Ovo se svakako odnosi na maloletno dete, a pod određenim uslovima i na punoletno (pogledati članove 154. i 155. Porodičnog zakona, "Službeni glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011). Izdržavanje se određuje prema potrebama deteta i mogućnostima dužnika izdržavanja, u ovom slučaju Pročitaj više

Poštovani, moja mama je umrla i iza nje smo ostali otac, sestra i ja. Sva imovina se vodi na oca. Pošto on sada govori o ponovnoj ženidbi, zanima me kakav bi po zakonu bio položaj druge žene u ostavinskom postupku?

Poštovani/a, Prvo da napomenemo da naše pravo poznaje dva režima imovine bračnih drugova  - posebnu i zajedničku imovinu. Imovina koju je supružnik stekao pre braka, kao i imovina koju je stekao za vreme trajanja braka nasleđem ili poklonom, predstavlja njegovu posebnu imovinu kojom on može samostalno da raspolaže. Imovina stečena Pročitaj više

Poštovani, Htjela sam da se raspitam o pravu starateljstva nad djecom. Ja i muž smo odlučili da se raziđemo, ali ne možemo da se dogovorimo oko djece. Imamo troje maloljetne djece, pa sam htjela da pitam, da li djeca imaju prava da biraju sa kim će da budu ili su po godinama starosti predodređena majci ili ocu.Unaprijed hvala.

Poštovana, Najadekvatnije rešenje bi bilo da se čitav spor reši sporazumom između Vas i Vašeg supruga, jer bi to bilo u najboljem interesu deteta. To može biti sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava, u skladu sa članom 76. Porodičnog zakona: „Sporazumom o zajedničkom vršenju roditeljskog prava roditelji deteta pismeno Pročitaj više

Poštovani, Želim da se razvedem od supruge. Imamo dete od 3 godine. U braku smo od XXXX godine. Interesuje me da li stan koji sam kupio i koji se vodi na mene, može da pripadne mojoj ženi, s obzirom na to da je stan kupljen dve godine pre braka? Takođe interesuje me kakava je mogućnost da dobijem starateljstvo nad detetom? Hoću da naglasim da majka radi u državnoj firmi kao i ja i nije problematične prirode. Unapred hvala

Poštovani,Posebna imovina supružnika je:1. imovina koju je imao u vreme sklapanja braka2. imovina koju supružnik stekne tokom trajanja braka poklonom, nasleđem ili nekim drugim oblikom besteretnog sticanja (pravnim poslom kojim se stiču samo prava)3. imovina koja pripadne supružniku na osnovu deobe zajedničke imovine4. prihodi od posebne Pročitaj više

Poštovani, zanima me koja su moja prava kao staratelja. Staratelj sam svom ocu . Moj otac ima dve sestre . Da li one mogu da mi oduzmu starateljstvo pošto žele da se domognu imovine mog oca? Unapred hvala.

Poštovana,   shodno članovima  143. i 144, Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon), Vaša prava jesu pravo na naknadu troškova koje imate u vezi sa obavljanjem poslova starateljstva, i pravo na nagradu. U tom smislu, Vi biste imali pravo, iz imovine Vašeg oca, da naknadite sve troškove koje ste imali u Pročitaj više