Porodično Pravo

Poštovani, živeo sam u vanbračnoj zajednici 4 god. Imamo sina pa me zanima kolika bi bila visina alimentacije pošto nigde ne radim, nemam nikakvih primanja, nemam ništa od imovine?

Poštovani, Visina izdržavanja (alimentacije) zavisi od više kriterijuma i ona se određuje na sudu. Izdržavanje je određeno Porodičnim zakonom("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon) koji u članu 154. propisuje: Maloletno dete ima pravo na izdržavanje od roditelja. Maloletno dete ima pravo na izdržavanje od drugih krvnih Pročitaj više

Šta mi je potrebno za sporazumni razvod braka od dokumentacije? I kolike su takse?

Poštovani, Postupak za razvod braka se pokreće  predlogom za sporazumni razvod braka. Sporazum o razvodu braka mora obavezno biti u pismenoj formi i mora sadržati pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine. Prema članu 27 stav 1 tačka 9 Zakona o sudskim taksama(„Službeni glasnik Pročitaj više

Poštovani, Zovem se X i imam 18 godina. Meni su se roditelji razveli, pa me zanima da li ja mogu da promenim prezime, odnosno da uzmem prezime od majke i koja je procedura. Srdačan pozdrav.

Poštovani, Lično ime se sastoji od imena i prezimena i svako lice koje napuni 15 godina i sposobno je za rasuđivanje ima pravo da ga promeni (član 346 Porodičnog zakona („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon)). Član 347 Porodičnog zakona propisuje koja lica nemaju ovo pravo, a to su: - lice protiv Pročitaj više

Poštovani, u braku sam već X godina. Suprug i ja smo odlučili da se sporazumno razvedemo. Ja živim u stanu u kojem smo živeli zajedno, imamo dvoje dece, oboje idu u školu i žive samnom. Ja sam nezaposlena, a muž je u radnom odnosu. On mi pomaze za decu. Zanima me koliko bi koštao razvod braka da deca ostanu kod mene jer već godinu dana ne živim sa suprugom, a deca su samnom.

Poštovana, Po članu 85 Zakona o parničnom postupku, stranke mogu da preduzimaju radnje u postupku lično ili preko punomoćnika. To znači da tužbu za sporazumni razvod braka možete da podnesete bez pomoći advokata. Tužbu možete podneti kako Vi, tako i Vaš muž. Moraćete da platite sudsku taksu u iznosu od 19.000,00 dinara (Član 27 Pročitaj više

Poštovani, Molim Vas za odgovor na jedno pitanje. Sin je napunio 19 godina, nije upisao fakultet ni u drugom upisnom roku. Bivši suprug kaže da će ga upisati u januaru i da sam dužna da i dalje plaćam alimentaciju i da će me tužiti ako prekinem. Moje pitanje je da li treba da plaćam alimentaciju i dalje s obzirom na okolnosti?

Poštovana, Porodični zakon Republike Srbije (“Sl. Glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon ) u članu 155. stav 1. i stav 2. kaže sledeće: “ Punoletno dete koje je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje, ima pravo na izdržavanje od roditelja sve dok takvo stanje traje.  Punoletno dete koje se redovno Pročitaj više

Poštovani, Posle koliko vremena zajedničkog života se u Srbiji smatra da dvoje ljudi koji su u intimnoj vezi imaju vanbračnu zajednicu? Da li postoji definicija: godina, dve, pet, ili je to sve relativno..? Hvala.

Poštovani/a, Za stupanje u vanbračnu zajednicu nije potrebna nikakva procedura, odnosno pravni poredak ne traži nikakve formalnosti, osim zajednice života partnera (zajedničko stanovanje, ishrana, provođenje slobodnog vremena itd.). Naime, prema važećem Porodičnom zakonu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.18/2005 i 72/2011), Pročitaj više

Poštovani, Ukoliko moj suprug i otac našeg deteta promeni prezime, da li se i meni i našem detetu automatski menja prezime u njegovo novo prezime ili je potrebno preduzeti određene radnje da bi i kod nas došlo do promene prezimena u muževljevo novo prezime?

Poštovana, Ukoliko Vaš suprug reši da promeni prezime, ne dolazi do promene Vašeg i prezimena Vašeg deteta. Više o promeni ličnog imena možete pogledati na našem internet sajtu na sledećem linku: http://www.besplatnapravnapomoc.rs/tekstovi/porodicno-pravo/promena-licnog-imena/. Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih Pročitaj više

Poštovani, Živim u vanbračnoj zajednici 7 meseci. Rodila sam dete. Otac deteta je priznao dete. Dete je prijavljeno pod očevim prezimenom. U tom braku trpim psihička i fizička zlostavljanja. Nikad ga nisam prijavljivala policiji. Želela sam da odem od njega, ali mi on preti da će mi uzeti dete. Moje pitanje je da li bi sud dodelio dete ocu koji radi po smenama? I da li može da mi uzme dete zato što nosi njegovo prezime?

Poštovana, Najadekvatnije rešenje bi bilo da se čitav spor reši sporazumom između Vas i Vašeg supruga, jer bi to bilo u najboljem interesu deteta. To može biti sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava, u skladu sa članom 76. Porodičnog zakona: „Sporazumom o zajedničkom vršenju roditeljskog prava roditelji deteta pismeno Pročitaj više