Porodično Pravo

Potrebna mi je informacija o postupku za utvrđivanje očinstva kada je majka preminula. Naime, radim sa porodicom gde tata vodi brigu o dvoje dece sam nakon što mu je preminula vanbračna supruga. Za starije dete (13 godina) je upisan kao otac, ali za mladje (9 godina) nije pošto nije bio u zemlji kada se dete rodilo. Da li je za upisivanje njega kao oca neophodno ra]enje DNK analize, ili se ovaj postupak može obaviti nekako drugačije?

Poštovani, Prema Porodičnom zakonu ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon) i članu 55. pravo na utvrđivanje očinstva imaju: dete, majka i muškarac koji tvrdi da je otac deteta.U ovom slučaju, a prema članu 51. izjava o priznanju očinstva može se dati pred matičarem, organom starateljstva ili sudom.Potrebna je i saglasnost Pročitaj više

U braku sam dve godine, iako to odmah nije bio dobar brak ostala sam do sad u njemu zbog sina koji ima dve godine.Više ne mogu, pa me zanima kome bi dete pripalo, ako bih se razvela? Napominjem da moj partner ne želi razvod i ja sam nezaposlena.Koliki bi bili troškovi i koliko traje postupak? Da li uopšte ja mogu da se razvedem, ako partner ne želi to i da li postoji i neka zaštita od uznemiravanja njegove porodice, ako bi smo se razveli?

Poštovana, Svaki supružnik ima pravo na razvod braka,ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može održati zajednica života supružnika ( Porodični zakon ''Sl. glasnik RS'', br. 18/2005 i 72/2011-dr. Zakon, Član 41.). Što se tiče naknade troškova postupka,sud odlučuje po slobodnoj oceni,vodeći Pročitaj više

Zanima me koliko po rođenju deteta mogu podneti tužbu za utvrđivanje očinstva i ujedno za alimentaciju? Koja je visina alimentacije koje se određuje ocu deteta? Napominjem da je otac deteta vojno lice.

Poštovana, Porodični zakon (“ Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) članom 251. predviđa da majka može podneti tužbu radi utvrđivanja očinstva u roku od godinu dana od dana saznanja da muškarac koga smatra ocem deteta nije priznao očinstvo, a najkasnije u roku od 10 godina od rodjenja deteta. Što se tiče Pročitaj više

Postovani, od 27.novembra tekuće godine živim u vanbračnoj zajednici sa devojkom.Prijavljeni smo na istoj adresi (na kojoj i živimo) te Vas molim da mi odgonetnete,da li postoji moogućnost da devojka bude prijavljena na zdravstveno osiguranje preko Vojske Srbije s obzirom da sam ja vojno lice, a ne posedujemo venčani list i da li postoji neka potvrda koja bi mogla da se izvadi u opštini ili sudu koja bi potvrdila našu vanbracnu zajednicu?

Poštovani, Na osnovu čl. 24 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr, 57/2011, 110/2012 - odluka US i 119/2012), a u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009; u odnosu na ovu oblast upućuje na Zakon o Vojsci Jugoslavije – čl. 211-239) i vanbračni partneri Pročitaj više

Silom prilike u izvodu iz matične knjige rođenih upisano mi je ime bivšeg supruga. Mi još nismo zvanično bili razvedeni kada sam rodila decu, a on nije otac. Možete li mi reći kako mogu da promenim izvod i da bude upisano samo moje ime?

Poštovana, Iako nije sasvim jasno o čijem se izvodu iz matične knjige radi, s obzirom na to da ste pomenuli decu, pretpostavljamo da se pitanje odnosi na njih. Odgovor daje Porodični zakon ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon) u čl. 349, st. 1: Detetu se može promeniti prezime: 1. utvrđivanjem materinstva odnosno Pročitaj više

Razvela sam se prošle godine uz zajedničko starateljstvo, ali bivši suprug ne poštuje ništa od dogovora i ne delimo troškove deteta, od tada ja finarsiram dete. Zanima me imam li pravo na žalbu i da li mogu da tražim starateljstvo i alimentaciju i koliko sigurno mogu sve to da dobijem. Unapred Hvala

Poštovana , Prema Porodičnom zakonu Republike Srbije (“Sl.glasnik RS “,br.18/2005 i 72/2011) u članu 77, između ostalog, navodi se sledeće : Jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda kada roditelji ne vode zajednički život , a zaključili su sporazum o zajedničkom ili samostalnom vršenju roditeljskog prava, Pročitaj više