Porodično Pravo

Dete sam razvedenih roditelja. Posle razvoda brat i ja smo pripali mami. Pre braka, za vreme i posle živelo se u majčinoj kući, tačnije kod njenih roditelja. Ja imam 19, a brat 16 godina. Sva imovina se vodi na dedu (maminog oca). U slučaju nekih nesuglasica, da li mi imamo neko zakonsko pravo na imovinu ili deo kuće, ili deda može bez problema da nas udalji iz domaćnistva, ili ipak nešto možemo da izvučemo? Nadam se da ste me razumeli. I da, mama nije u radnom odnosu. Hvala unapred. Pozdrav.

Poštovana, S obzirom da Vaš brat, Vaša majka i Vi živite u zajednici sa majčinim roditeljima spadate u članove te porodične zajednice. Imovinski odnosi porodične zajednice su regulisani članom 195. Porodičnog zakona  („Službeni glasnik Republike Srbije", br. 18/2005). Navodi se da je je imovina koja je stečena  radom članova Pročitaj više

Pitanje: Poštovani, u braku smo nepune dve godine. Suprug je alkoholičar, koji je izuzetno agresivan. Imamo dete od 10 meseci. Odveo je dete sa sobom, kod svojih roditelja i preti da mi ga neće vratiti. Šalje mi preteće poruke, provocira, vređa. Sve poruke imam u telefonu, i s obzirom da nemam nameru da trpim sve to, ni ja a ni dete, moje pitanje je da li se na sudu, kod razvoda, takvi dokazi, poruke mržnje i preteće poruke (imam čak i snimljeno gde preti da će me ubiti) mogu iskoristiti kao dokazni materijal? Pitam, pošto do sad nisam podnosila prijavu za nasilje u porodici. Od ranije imam sliku na kojoj se vide modrice (tad još nismo imali dete). S obzirom da je zbog alkohola završio u bolnici, sa hroničnom upalom pankreasa, gde je dijagnoza alkoholna hronična upala, i da je upućen na sastanke alkoholičara (bivših) na koje ne ide, a postoji i dokaz od psihijatra da treba da ide na lečenje, zanima me, po vašem mišljenju, da li sve to na sudu može da bude dokaz da nije sposoban da brine o detetu? Inače, po zanimanju sam diplomirani inženjer i imam zaposlenje, ali mi plata kasni tri meseca. Stambeno sam obezbeđena (stan je u vlasništvu moje majke). Koliko sve to igra ulogu u određivanju starateljstva i kome dete pripada do prvog ročišta? Da li sa tim snimkom imam prava da podnesem prijavu policiji? Da li imam prava da tražim da mi vrate desetomesečnu bebu? Hvala unapred.

Poštovana, Na osnovu navedenih dokaza, koji svakako imaju veliki znacaj, najbolje bi bilo da podnesete tužbu za određivanje mere zaštite od nasilja u porodici. Na osnovu člana 197. stava 1. Porodičnog zakona („Službeni glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011), nasilje u porodici, u smislu tog zakona, jeste ponašanje kojim jedan član Pročitaj više

Poštovani, u zajedničkom braku od 26 godina stečena je zajednička imovina: stan, garaža i automobil. Interesuje me da li se stečena imovina deli i kako u braku u kojem sam ja nezaposleno lice, domaćica a on zaposleno lice sa primanjima i imamo dve punoletne kćerke koje nemaju svoja primanja?

Poštovana, Pitanje deobe zajedničke imovine supružnika reguliše Porodični zakon (“Sl.Glasnik”, br. 18/2005 I 72/2011-dr.zakon) u članovima 177-185. Važi pretpostavka da su udeli supružnika  u zajedničkoj imovini jednaki, tj. da je sve što je stvoreno za vreme trajanja braka pripada podjednako supružnicima, tj. njihovi delovi su Pročitaj više

Poštovani/a, Zanima me koja je procedura stupanja u vanbračnu zajednicu? Potreban mi je dokaz da sam u vanbračnoj zajednici kako bih mogla da posetim partnera u instituciji u kojoj se nalazi. Unapred zahvalna.

Poštovana, Za stupanje u vanbračnu zajednicu nije potrebna nikakva procedura, odnosno pravni poredak ne traži nikakve formalnosti, osim zajednice života partnera (zajedničko stanovanje, ishrana, provođenje slobodnog vremena itd.). Naime, prema važećem Porodičnom zakonu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.18/2005 i 72/2011), za Pročitaj više

Poštovani, Bivša vanbračna supruga sa kojom imam sina (14 meseci) me je tužila sudu sa zahtevom za određivanje visine alimentacije i uslova za viđanje deteta. Jasno mi je da je u vezi pitanja viđanja deteta nadležan centar za socijalni rad. Ono što me interesuje je koliku ću alimentaciju morati da izdvajam za dete sa obzirom da sam nezaposlen, da je u pitanju dete od 14 meseci, i da majka ostvaruje mesečna primanja u iznosu od oko 90.000 RSD? Ona u tužbi traži 16.000 RSD mesečno. Hvala unapred. Srdačan pozdrav.

Poštovani, Budući da je za ovo pitanje nadležan sud, sud je taj koji i određuje kolika će biti visina alimentacije uzimajući naravno u obzir Vaše imovinsko stanje. Pod uslovom da se određuje procentualno, visina izdržavanja ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih Pročitaj više

Molim vas za pomoć! Živim u vanbračnoj zajednici dve godine, a imamo bebu od 7 meseci. Kakve posledice bih ja snosila, kada bih sama odvela dete u inostranstvo i tamo ostala da živim (bez saglasnosti oca deteta)? Unapred hvala.

Poštovana, Vi ne možete podneti ni zahtev za izdavanje pasoša za Vaše dete (koji je sada neophodan kao putna isprava za dete, jer se ono više ne može upisati u biometrijski pasoš roditelja), bez saglasnosti oca deteta,  kako to predviđa novi Zakon o putnim ispravama (“Sl.glasnik RS”, br. 90/2007, 116/2008, 104/2009 i Pročitaj više

Poštovani, sudskom presudom je oređeno da kao otac samostalno vršim roditeljsko pravo nad maloletnom decom. Kako majka nije dala ni jednu alimentaiju već pet godina, a sudski je obavezana, podneo sam predlog za izvršenje. Međutim, od toga nema ništa jer joj je adresa nepoznata. Mene zanima da li je pravno moguće i na koji način da alimentaciju daje baba?

Poštovani, Nažalost, odgovor na vaše pitanje je negativan, jer baba nije dužnik davanja izdržavanja, tj. nema zakonsku obavezu da izdržava Vašu decu, bez obzira na njena primanja. U našem Porodičnom zakonu ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon), član 154, jasno je navedeno da maloletno dete ima pravo na izdržavanje od Pročitaj više

Želeo bih da saznam u vezi alimentacije. Razveo sam se sporazumno, podelili smo imovinu, dogovorili se oko viđanja deteta. Ja sam kupio stan za bivšu suprugu i sina koji otplaćujem 15 godina. Visinu alimentacije smo dogovorili još tada u iznosu od X dinara mesečno. Da li sada ona može da ospori pravosnažnu presudu koja je doneta u vezi visine alimentacije koju je i sama tada odredila i potpisala na sudu?

Poštovani, Pitanje koje Vas zanima reguliše član 164. Porodičnog Zakona („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 18/2005 i 72/2011) u kome piše:                 " Visina izdržavanja može se smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka." Prema tome, Vaša bivša supruga bi Pročitaj više