Porodično Pravo

Suprug je u inostranstvu a dete i ja smo u Srbiji. Da li postoji mogućnost da on pošalje potvrdu i da se sa tom potvrdom razvedemo? Koja su nam dokumenta potrebna?

Poštovana, Moguće je da se sporazumno razvedete a da Vaš muž ne bude prisutan. On, kao i Vi može biti predstavljen preko punomoćnika (član 85. Zakona o parničnom postupku, “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 72/2011, 49/2013 i 74/2013). Imajte na umu da vam punomoćnik ne može biti isti (član 221. stav 3. Porodičnog Pročitaj više

Poštovani, u braku sam 24 godine, podstanar sam i bez posla, živim sa kćerkom koja je student. Muž mi radi u Sloveniji, ne znam iznos njegovih primanja, želim da se razvedemo jer on živi sa drugom ženom. Moje pitanje glasi: Da li kćerka ima pravo na alimentaciju i koliku ukoliko ne znamo iznos njegovih primanja i da li ja kao njegova supruga imam pravo na neku nadoknadu pošto sam nezaposlena.

Poštovana, Član 155 Porodičnog zakona (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 18/25 I 72/2011) uređuje  izdržavanje punoletnog deteta i stavom 2. ovog člana predviđeno je da punoletno dete koje se redovno školuje ima pravo na izdržavanje od roditelja srazmerno njihovim mogućnostima, a najkasnije do navršene 26. godine života. Pročitaj više

Poštovani, imam 23 godine, i ove godine sam upisao visoku X skolu. Roditelji su mi razvedeni, i živim sa ocem koji nije saglasan sa mojim školovanjem. Da li imam pravo na alimentaciju? Upisan sam kao redovan student.

Poštovani, Punoletno dete koje se redovno školuje ima pravo na izdržavanje od roditelja srazmerno njihovim mogućnostima, a najkasnije do navršene 26. godine života ( Član155. stav 2. Porodičnog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011)) , a pošto ste upisani kao redovan student onda imate to pravo srazmerno mogućnostima Pročitaj više

Po sudskom rešenju imam pravo na alimentaciju u iznosu od 40%. Alimentaciju mi isplaćuje u iznosu 40% od najniže plate, iako on sad radi u X gde je prijavljen na XXX evra. Šta treba da uradim da bih povećala iznos alimentacije? Imam dvoje dece.

Poštovana,   Porodični zakon Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon) u članu 164 je utvrdio da se visina izdržavanja može smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka. Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja. Pročitaj više