Roditeljsko pravo

Poštovani, interesuje me da li je moguće da dobijem strateljstvo nad detetom od 15 meseci. Žena me je napustila i odvela muško dete od 15 meseci kod svog ljubavnika. Oni žive u iznajmljenom stanu, on je poznat sup-u. Pre mesec dana je izašao iz zatvora zbog kriminala. Ja živim u dosta boljim uslovima od njih. Kolike su moje šanse da dobijem strateljstvo nad detetom. Nadam se brzom odgovoru.

Poštovani,Porodičnim zakononom ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015), članom 7. je predviđeno da roditeljsko pravo pripada majci i ocu zajedno i da su roditelji ravnopravni u vršenju roditeljskog prava. Zakon takođe predviđa da roditelji vrše roditeljsko pravo sporazumno, i to kako u slučaju kada vode zajednički Pročitaj više

Poštovani, razvedena sam sa dvoje maloletne dece. Vršilac sam roditeljskog prava. Živimo u mom stanu. U slučaju moje smrti šta biva sa decom i imovinom u kojoj žive? Kako da ih zaštitim i obezbedim i da li je to uopšte moguće? Otac je kockar.

Poštovana,  prema članu 9. Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015), nakon Vaše smrti, imovinu nasleđuju Vaša deca na jednake delove. Do punoletstva deteta, tom imovinom upravlja i raspolaže roditelj, odnosno staratelj, sa tim što mu je za raspolaganje nepokretnostima i pokretnim stvarima Pročitaj više

zovem se x iz cuprije,zanima me koja su moja prava za dete ko je staro x god.Po rodjenju sam priznao dete jer smo tada bili u braku. Ja i zena smo se razveli 2013god gde sam ja njoj na starateljstvo nad detetom i gde glasi u presudi da u dogovoru oba roditelja za vidjenje maloletnog deteta gde se pritom ona toga ne pridrzava i dete ne vidjam i gde mi sada prica da dete nije moje sta sada raditi po pitanju tog problema.

Poštovani,             U skladu sa Porodičnim zakonom ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015)ukoliko jedan od roditelja ne poštuje presudu u delu načina vršenja roditeljskog prava, roditelja koji ne živi sa detetom, Vi imate pravo da podnesete Tužbu za vršenje roditeljskog prava, kojom zahtevate promenu Pročitaj više

Poštovani, Živio sam u vanbračnoj zajednici sa ženom, imamo sina od X godina. Poslije njezinog poricanja da je moje dijete, poslije sudskog potvrđivanja očinstva, upisan sam kao otac. Sada smo trenutno u centru za socijalni rad. Interesuje me koja ja prava imam kao otac, i šta mogu da zahtjevam, tj.viđanje i dovođenje djeteta kući zakonski. Hvala.

Poštovani, Prava i dužnosti roditelja su regulisana Porodičnim zakonom. U njemu stoji da roditelji imaju pravo i dužnost da se staraju o detetu. Staranje o detetu obuhvata: čuvanje, podizanje, vaspitavanje, obrazovanje, zastupanje, izdržavanje te upravljanje i raspolaganje imovinom deteta. Roditelji imaju pravo da dobiju sva obaveštenja o Pročitaj više

Poštovani, razvedena sam već X godina i majka sam dva decaka od XX i XX godina. Presudom je starateljstvo nad decom dodeljeno meni. Razvod je usledio posle nasilja u porodici. Prvo rešenje o alimentaciji je glasilo da za dvoje dece moj bivši supružnik placa 50% mesecnih primanja. On je bio prijavljen na minimalac mada je zarađivao mnogo više pa je taj iznos bio oko XXXX dinara. Da ne bi plaćao alimentaciju odjavio se i prijavio na biro za nezaposlene, iako je nastavio da obavlja delatnost kojom se bavi “na crno”. Tada mu je sudskom presudom dodeljeno da za oba deteta placa po XXXXX dinara sto ukupno iznosi XXXXX dinara. Deca su tada bila u vrtiću, a sada su oni X i X razred i njihove potrebe su sve veće i veće. Pritom njihov otac i dalje radi “na crno” mada to nigde ne prijavljuje. Imamo jasno definisan model viđanja oca sa decom mada se u mnogim situacijama toga on ne pridrzava. Moram da napomenem da je on kasnije opet „izvrsio nasilje“ nad vanbracnom partnerkom i to pred decom i da je kasnije opet pravio probleme sa novom venčanom suprugom od koje se i razveo veoma brzo. Pritom kada su deca kod njega vikendom ne ispunjava njihove društvene potrebe, kao sto su rođendani kod drugara ili odlasci na treninge, pravdajući se da živi XX km od mesta na koje treba da ih vodi. Mene zanima da li i kako mogu zatražiti povećanje alimentacije i kako mogu da promenim model viđanja oca sa decom. Hvala.

Poštovana, Članom 164. Porodičnog zakona („Službeni glasnik RS“, br. 18/05 i 72/11) propisano je da se visina izdržavanja može smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka, a članom 162. stavovima 2. i 3. propisano je da, ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da Pročitaj više

U braku sam X godina. Imamo dvoje maloletne dece, razveli bismo se sporazumno, a deca bi živela kod supruge. Stan u kome smo živeli nasledio sam posle ostavinske rasprave od pokojne majke. Da li moja supruga polaze neko pravo na taj stan?

Poštovani, Članom 40. Porodičnog zakona („Službeni glasnik RS“, br. 18/05 i 72/11) propisano je da se brak može prekinuti pisanim sporazumom o razvodu supružnika. Sporazum o razvodu obavezno sadrži i pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine. Dakle, da bi brak između Vaše supruge i Pročitaj više