Starateljstvo i hraniteljstvo

Ja bih zamolio da mi odgovorite na pitanje na koje mi je neophodan odgovor..pre par dana sam stigao iz dijaspore (S.) gde sam bio u posetu majci koja je (S.)/srpski drzavljanin i koja je osoba sa invaliditetom tj demencijom.Mene interesuje kako mogu da postanem njen staratelj i kome da se obratim.hvala unapred

Poštovani,Ustanova starateljstva u Srbiji je predviđena Porodičnim zakonom i može se odnositi na punoletna lica koja nisu u stanju da brinu o svojim pravima i interesima i kojima je rešenjem suda u vanparničnom postupku oduzeta poslovna sposobnost a takođe postoji i privremeno starateljstvo, za lica koja nisu lišena poslovne sposobnosti.S Pročitaj više

Razvedena sam, imam dvoje dece. Bivši suprug i ja smo dobili zajedničko starateljstvo, ali deca žive kod oca a ja kao majka plaćam alimentaciju koju je sud odredio. S obzirom da novac koji pošaljem, otac ne troši na potrebe dece već na svoje potrebe, interesuje me kakva su moja prava, da li mogu da tražim potpuno starateljstvo nad decom i zahtevam da deca predju kod mene da žive, iako ponekad izražavaju želju da ostanu kod njega? Da li se njegov postupak smatra zanemarivanjem dece? Hvala unapred

Poštovani,Porodični zakon Republike Srbije("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015), tačnije njegov čl. 81 kaže da roditelj grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava ako je napustio dete; ako se uopšte ne stara o detetu sa kojim živi; ako izbegava da izdržava dete ili da održava lične odnose sa Pročitaj više

Poštovani, Zovem se X i zanima me da li su otac i majka ravnopravni u pogledu traženja starateljstva nad detetom pri razvodu ili se prednost daje majci pošto vidim da se deca u praksi poveravaju majkama na starateljstvo. Unapred hvala na odgovoru. Pozdrav

Poštovani,Iako je istina da sudska praksa naklonjenija majkama čl. 7 Porodičnog zakona Republike Srbije("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon) kaže da su roditelji ravnopravni u vršenju roditeljskog prava te u skladu sa tim možete zaključiti I sporazum u o zajedničkom vršenju roditeljskog prava nad detetom(po čl. 40 PZ-a) Pročitaj više

Poštovani, zanima me koja su moja prava kao staratelja. Staratelj sam svom ocu . Moj otac ima dve sestre . Da li one mogu da mi oduzmu starateljstvo pošto žele da se domognu imovine mog oca? Unapred hvala.

Poštovana,   shodno članovima  143. i 144, Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon), Vaša prava jesu pravo na naknadu troškova koje imate u vezi sa obavljanjem poslova starateljstva, i pravo na nagradu. U tom smislu, Vi biste imali pravo, iz imovine Vašeg oca, da naknadite sve troškove koje ste imali u Pročitaj više

Moja tetka je izgubila poslovnu sposobnost usled mentalnog oboljenja i potreban joj je staratelj. Kao najbliži rođak (moja majka je preminula) imam mogućnost da postanem staratelj. Šta starateljstvo uključuje? Koje su moje obaveze prema njoj? Takođe je kandidat za dom za stare po rečima socijalne radnice. Od imovine poseduje trosoban stan u Nišu, malu vikendicu i nešto zemlje na selu. Ima malu penziju te za dom nemamo dovoljno sredstava. Takođe u stanu postoje dugovi (oko 3 hiljade evra za grejanje) i već su krenule tužbe. Pošto je stan u očajnom stanju, i nije ga moguće izdavati, da li ja, kao staratelj, mogu da prodam stan, uz dozvolu centra, otplatim dugove, kupim manji, sredim ga pristojno i izdajem? Socijalna radnica je preporučila izdavanje ali verujte ne postoje sredstva za renoviranje stana jer sam ja još uvek student, i imam samo porodičnu penziju a pitanje je kada ću se zaposliti. I da li je procedura za prodaju komplikovana? Naravno sve bi išlo preko Centra za socijalni rad uz moje angažovanje i ne bih ništa ni na koji način zloupotrebila. Takođe, ukoliko se dese nepredviđene okolnosti, da li i na koji način mogu raskinuti starateljstvo?

Poštovana, Starateljstvo podrazumeva dve dužnosti: 1) staranje o štićeniku i 2) podnošenje izveštaja organu starateljstva (Centru za socijalni rad). 1) Prema članu 135. Porodičnog zakona ("Sl. Glasnik RS", br. 18/2005), staranje o štićeniku obuhvata: -          Staranje o ličnosti štićenika (staratelj je dužan da Pročitaj više

Poštovani, razveden sam od 2010. god. i imam maloletnog sina iz tog braka kojeg redovno viđam svakog vikenda. Problem je sledeći, bivša supruga je otišla u inostranstvo da radi i dete živi sada sa njenom majkom (babom). Da li ja kao otac tog deteta imam prava da dete živi sa mnom, pošto ga majka posećuje jednom godišnje, a oni se ne slažu sa time da dete bude sa mnom? Da napomenem dete ima 6 godina. Unapred zahvalan.

Poštovani, Prema čl. 69 Porodičnog zakona Srbije, roditelji imaju pravo i dužnost da čuvaju i podižu dete tako što će se oni lično starati o njegovom životu i zdravlju. Roditelji ne smeju ostavljati bez nadzora dete predškolskog uzrasta, a samo privremeno mogu poveriti dete drugom licu ukoliko to lice ispunjava uslove za Pročitaj više

Moj rođeni brat je potpuno lišen poslovne sposobnosti neverovatnom brzinom. Zahtev za lišavanje je podnet 27.6.201.3 a pravosnažno rešenje doneto 11.7.2013. Podnosilac je bila njegova ćerka koja živi u Kanadi. Brat je živeo sa suprugom i ćerkom u kući koju je sagradio, supruga i cerka su teži psihijatrijski bolesnici, kako su pristrasne prema majci ćerke (ima ih tri) uvek su podržavale majku, a snaja je decu huškala protiv oca. On je oboleo od demencije u kući je loše tretiran, pripisano mu je da je on zlostavljač a ustvari je on trpeo zlostavljanje od strane bolesne ćerke i žene. U postupku za privremenog staraoca određen je socijalni radnik iz Centra za socijalni rad. Moj brat nije ni bio prisutan na suđenju, niti je bilo ko kontaktirao nas sestre i braću da nas obaveste o postupku. On je na prevaru odmah 12.7.2013. odveden u dom, a rečeno mu je da ide u bolnicu. Vozio je on auto tog dana prema domu, odupirao se da ostane tamo gde je sad pod ključem, telefonom kad ga zovem i pričam sa njim on priča sve normalno i lepo, samo što za kratko vreme recimo zaboravi da sam ga zvala, pokazuje empatiju za suprugom i ćerkom, kaže da će im biti teže bez njega, brine o psu koga je šetao redovno… Njegova želja je da bude u svojoj kući, smatram da su njegova ljudska prava grubo povređena, pa me zanima šta se tu može preduzeti?

Poštovana, Pitanje potpunog lišenja poslovne sposobnosti predstavlja važan korak u realizaciji ljudskih prava, a postojeći zakonski okvir i praksa u Srbiji u ovoj oblasti su zastareli, često diskriminatorni i prevaziđeni u smislu zaštite prava, pune participacije i prava na donošenje odluka. Lišenje poslovne sposobnosti predstavlja Pročitaj više

Koja su moja prava i obaveze u slučaju da preuzmem starateljstvo nad ocem, kome je oduzeta poslovna sposobnost ovih dana. Da li je mogu preuzeti, jer kad sam čitav ovaj proces pokretao kod Centra za socijalni rad izjavio sam da ja to ne želim. Zašto Centar za socijalni rad ne sarađuje, niti me obaveštava o samom toku procesa?

  Poštovani, Postupak lišenja poslovne sposobnosti  je definisan odredbama Porodičnog zakona i Zakona o vanparničnom postupku. Centar za socijalni rad pokreće postupak stavljanja pod starateljstvo po službenoj dužnosti  uvek kada sazna da postoje razlozi za to. Inicijativu mogu da podnesu zdravstvene i obrazovne ustanove ili ustanove Pročitaj više