Starateljstvo i hraniteljstvo

Poštovani, da li je moguće prekinuti hraniteljstvo i oduzeti dete bez prethodno donetog rešenja za to?

   Porodičnim zakonom Republike Srbije (član 121.) definisani su u uslovi pod kojima hraniteljstvo prestaje. Hraniteljstvo prestaje:1. kada dete navrši 18. godinu života;2. kada dete stekne potpunu poslovnu sposobnost pre punoletstva;3. kada dete bude usvojeno;4. kada umru dete ili hranitelj;5. raskidom hraniteljstva. Hraniteljstvo se Pročitaj više

Molim Vas da mi odgovorite na pitanje: Na osnovu kog paragrafa, tačke, člana mogu tražiti da od Suda dobijem jedno moje dete, dok će se drugo nalaziti kod oca? Naime, pre nekoliko godina sam se razvela, deca-devojčice su po njihovoj izjavi pripale ocu pa je Sud dodelio samostalo vodjenje roditeljskog prava, on im je zakonski zastupnik, samostalnostarateljstvo. Napominjem, nisam ni tada bila prestupnik, problematična osoba,zaposlena sam, sad imam svoj stan; ali je sud takvu presudu doneo na osnovu mišljenja Centra za socijalni rad.Ja sam dobila batina i tada nisam bila u mogućnosti devojčice da povedem sa sobom iako sam ih tražila preko Centra za socijalni rad. Postupak se otegao te je nakon 1,5 godine usledio razvod. Deca su pod uticajem oca i njegove majke. Alimentacija je odredjena u fiksom iznosu, a sada njihov zakonski zastupnik traži povećanje na 30%.Navodi da su mu se povećali troškovi života, a ja bih mu pomogla u toj meri što bi mi Sud dodeli jedno moje dete, tako da ne bi imao izdataka ni on ni ja, a smatram da bi se meni na taj način ukinula alimentacija. U nadi da će se iznaći neko pozitivno rešenje a da se ne pokreće nova parnica, unapred zahvalna. Zabrinuta majka

Poštovana, jednom utvrđeno vršenje roditeljskog prava kao i visina aliemntacije mogu se izmeniti samo u novom sudskom postupku.Što znači da biste morali da pokenete sudski postupak tužbom za vršenje roditeljskog prava. U toku tog novog sudskog postupka, morali biste ponovo sve izpočetka da prođete, a pre svega centar za socijalni rad,jer Pročitaj više

Postovani, kako i na koji način da sastavim punomoćje , odnosno odobrenje sa kojim bi se moj suprug složio a u cilju vađenja pasoša i lične karte za maloletnu decu. Inače suprug mi se nalazi u pritvoru a bez njegove saglasnosti to nisam u mogućnosti da uradim, molim Vas za što hitniji odgovor. Unapred hvala

Poštovana Što  se tiče pasoša,  Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, objavljenim u "Službenom glasniku R Srbije" br.104 od 16. 12. 2009. godine,  Zahtev za izdavanje pasoša za maloletno lice podnosi jedan od roditelja uz pismenu saglasnost drugog roditelja (overena u sudu ili opštini). Saglasnost drugog roditelja Pročitaj više

Moj XX-godisnji rođak je udovac koji zivi sam u Beogradu. Placeno lice, koje ga posecuje, informisalo nas je da on postaje dementan/senilan. Rođak odbija da prihvati smestaj u starackom domu. Kakva su prava jedinog potomka koji zivi u inostranstvu da dobije pravo nosioca odluka (za zdravstvena i finansijska pitanja) umesto rođaka i kakva je procedura ? S postovanjem,

Poštovani , jedna od mogućnosti je starateljstvo na punoletnom osobom. Starateljstvo podrazumeva posebnu zaštitu punoletnih osoba koje nisu u mogućnosti da se same brinu o zaštiti svojih prava i interesa. Postoji starateljstvo nad licima lišenim poslovne sposobnosti (trajno) i starateljstvo za posebne slučajeve (staratelj se odrđuje Pročitaj više