Prava zaposlenih u slučaju stečaja

Interesuje me kakav je postupak kada preduzeće ode u stečaj, u pogledu zaostalih plata i penzionog. Koji je rok za podnošenje, da li treba izvršno rešenje ili samo presuda da se podnese, da li za ukupan period ili samo za zadnju godinu kojoj niste primili platu? Unapred zahvalan

Poštovani, Vaše pitanje uređeno je Zakonom o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014) . Ono što treba da uradite jeste da prijavite svoje potraživanje i na taj način se uvrstite u red stečajnih poverilaca. Prijava potraživanja uređena je članom 111. Rok za podnošenje prijava Pročitaj više

Poslodavac mi nije isplatio otpremninu koju je obračunao Privredni sud.Firma je u međuvremenu otišla u stečaj.Da li privatni izvršitelji mogu da izvrše naplatu?Hvala unapred na savetu.

Poštovani, Zakon o stečaju Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012 – odluka US i 83/2014) u članu 93. stav 1. kaže sledeće: “od dana otvaranja stečajnog postupka ne može se protiv stečajnog dužnika, odnosno nad njegovom imovinom, odrediti i sprovesti prinudno izvršenje, niti bilo koja Pročitaj više

Poštovani, radila sam promocije za jednu firmu marta ove godine, novac mi do danas nije isplaćen. Poslala sam im e-mail u kome zahtevam da budem isplaćena, ali sam dobila odgovor da je firma u stečaju i da je promenila vlasnika, tako da mi ništa ne duguju. Napominjem da sam u posao ušla na preporuku koleginice. Što se tiče osoba sa kojima sam ugovarala posao, imam samo njihova imena i brojeve mobilnih telefona, koji su sada isključeni. Šta mogu da uradim?

Poštovana, Proverićete istinitost podatka koji ste dobili u Agenciji za privredne registre. Pokretanje sečajnog postupka se objavljuje na oglasnoj tabli suda, u Službenom glasniku Republike Srbije i u najmanje tri visoko tiražna dnevna lista  koja se distribuiraju na teritoriji cele Republike. Svoja potraživanja poverioci prijavljuju u Pročitaj više