Prekršajno Pravo

Interesuje me kakva je kazna za prekršaj po članu 332. stav 1. tacka 6. Zakona o bezbednosti saobraćaja?

Poštovani, kazna predviđena za prekršaj iz člana 332. stav 1. tačka 6. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US i 55/2014) je novčana kazna u iznosi od 6.000,00 dinara do 20.000,00 dinara. Tačnu kaznu utvrđuje sud svojom odlukom u ovom okviru koji je predeviđen Pročitaj više

Poštovani, nakon koliko vremena zastareva kazna za saobraćajni prekršaj? Isti je načinjan 2012. godine. Kada bih mogao da očekujem zastarevanje? U pitanju je kazna od 5000 din. Unapred hvala

Poštovani,Na osnovu Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013) čl. 77. Izrečena kazna se ne može izvršiti ukoliko je protekla jedna godina od dana pravnosnažnosti presude. Zastarevanje izvršenja kazne ne teče za vreme za koje se izvršenje ne može preduzeti po zakonu. Takođe, zastarevanje se prekida svakom procesnom radnjom Pročitaj više

Poštovani, Dobio sam danas preporučeno pismo iz Bgd sa lepim slikama mog vozila na Brankovom mostu. Piše da sam napravio saobraćajni prekršaj iz člana 333 stav 1 tačka 11 ZOBS. Dokumentovan je saobraćajni prekršaj, vožnja površinom koja nije namenjena za tu vrstu vozila (žutom trakom), učinjen od strane vozača navedenog vozila. Interesuje me šta to konkretno znači i koju kaznu mogu da očekujem ili možda ima i nekih olakšavajućih okolnosti? Hvala!

Poštovani, Saobraćajni prekršaj koji ste učinili je naveden u članu 34 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-odluka US i 55/2014) u kojem se navodi da za kretanje vozila vozač mora da koristi površinu koja je namenjena za saobraćaj one vrste vozila kojom vozač upravlja, Pročitaj više

Saobracajni prekrsaj za član 332, stav 41 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Koji je ovo prekrsaj?

Poštovani, U pitanju je član 332, stav 41 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji se odnosi na član 97, stav 3 ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina. Član 97, stav 3 kaže da je, na pešačkom prelazu, na kome saobraćaj nije regulisan svetlosnim saobraćajnim znacima ni znacima koje daje policijski službenik, pešak Pročitaj više

Poštovani, danas me je zaustavio policajac i napisao mi je kaznu za vožnju u suprotnom smeru, član 332, stav 1 tačka 6. Mogu li da dobijem objašnjenje kakva kazna me očekuje? Da li samo novčana ili i zabrana upravljanja vozilom? Ja sam nešto našao za ovaj član, da kazna iznosi od 6 do 20 000 dinara, ali tačno za ovaj stav 1, tačka 6, nema nista, a tako mi piše u prijavi koju je policajac popunio.

Poštovani, Na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US i 55/2014) član 332, stav 1, tačka 6 se odnosi na zabranu upravljanja vozilom u zabranjenom smeru, na putu za saobraćaj vozila u jednom smeru. Kazna za ovaj prekršaj, ukoliko nije izazvana nezgoda, iznosi Pročitaj više

Poštovani, Potvrđena mi je presuda da se zbog saobraćajnog udesa, načinjenog putničkim vozilom oduzima vozačka dozvola u trajanju od tri meseca. Da li po novom ZOBS-u mogu za vrema trajanja zabrane da upravljam vozilima A i C kategorije za koje isto posedujem dozvolu?

Poštovani, Kada se izriče zabrana upravljanja motornim vozilom, izriče se za onu vrstu i kategoriju motornog vozila kojim je načinjen prekršaj. Što znači da Vi možete upravljati motornim vozilima druge kategorije ukoliko za njih posedujete dozvolu. To je navedeno u Krivičnom zakoniku ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., Pročitaj više

Molim Vas da mi odgovorite: naime imao sam prekršaj iz saobraćaja kako oni to navode,obišao sam vozilo u traci koja je namenjena za skretanje u levo, i vratio sam se u desnu traku. Linija je bila isprekidana. Nikoga u tom momentu nisam ugrozio u saobraćaju. Bilo mi je malo dete pozadi sa suprugom, kome je bilo jako loše i morao sam da požurim u bolnicu a pritom nisam prekoračio brzinu kretanja. Kakve su tu sada moje šanse da se branim? Hvala

Poštovani, Zakon o prekršajima pruža mogućnost da se učinilac prekršaja oslobodi od odgovornosti ili blaže kazni ukoliko se ustanovi da je prekršaj učinjen u krajnjoj nuždi. Institut krajnje nužda je uređen na sledeći način: Član 14Nema prekršaja ako je radnja propisana kao prekršaj učinjena u krajnjoj nuždi. Krajnja nužda Pročitaj više