promene poslodavca i viška zaposlenih

Baš lepo da radite Pro Bono, svaka čast! Ono što me zanima je sledeće. Želeo bih da promenim prezime, ali situacija je sledeća. Živim u vanbračnoj zajednici sa suprugom koja ima, naravno, drugačije prezime, a naša dva deteta imaju moje prezime. Kakve bi komplikacije nastale ukoliko ja imam jedno prezime, supruga drugo, a deca moje staro prezime (pošto se vode na mene i nose moje prezime)? I da li je moguće promeniti i deci prezime? Unapred hvala.

Poštovani, Što se tiče Vašeg pitanja, odgovor bi bio sledeći. Po našim važećim propisima, deca rođena van braka imaju jednaka prava kao i deca rođena u braku (Porodični zakon, „Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 18/2008 i 72/2011). To dalje znači da deca nose prezime jednog ili oba roditelja, i pritom roditelji ne mogu Pročitaj više

Poštovani, U slučaju da budem proglašena tehnološkim viškom, nakon 9 godina radnog staža, koja su moja prava? Da li poslodavac može da odbije da nekog proglasi tehnološkim viškom ili ga zakon na to obavezuje? Da li je poslodavac u obavezi da mi isplati novčanu nadoknadu ili ne, i ako jeste na koji način je to regulisano? P.S. Napominjem da nije bilo nikakve povrede radne obaveze, već se prosto radi o smanjenom obimu posla. Pozdrav

Poštovana, slučaj kada se kod poslodavca pojavi višak zaposlenih (tzv. tehnološki višak) regulisan je Zakonom o radu. Ovde je predviđeno da je poslodavac u obavezi da donese program rešavanja viška zaposlenih, ako utvrdi da će zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena u okviru perioda od 30 dana doći do prestanka potrebe Pročitaj više

Poštovani, zanima me da li će se izvršiti prinudna naplata poslodavcu nakon stečajnog postupka ukoliko ne izvrši isplatu zaostalih ličnih dohodaka i poreza i doprinosa? Odnosno da li će radni staž i zaostale plate u tom slučaju propasti?

Poštovani, Pod predpostavkom da ste prijavili svoje potraživanje u stečajnom postupku u roku ne može biti kraći od 30 dana, ni duži od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srbije" i da je doneto rešenje suda kojim Vas uvršćuje u red stečajnih poverilaca, u tom slučaju Vi Pročitaj više