Radno Pravo

Postovani-a, Dobio sam otkaz od strane poslodavca poštom na kućnu adresu a na rešenju o otkazu nije potpis ovlašcenog lica tj. direktora i rešenje je bez delovodnog pečata. Rešenje je bez prava na žalbu i istog dana sam odjavljen. Potpis je toliko nevešto urađen da i osnovac moze videti da je falsifikovan. Posedujem i par dokumenata koje mi je potpisao u mom prisustvu lično direktor i upoređujuci vidljivo je da je loš falsifikat. Molim Vas za Vaše mišljenje. Unapred zahvalan

Poštovani,Prema Zakonu o radu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) član 185. rešenje o otkazu mora biti u pisanoj formi i obavezno mora da sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku. Pouka o pravnom leku jeste deo rešenja u kojem Vas poslodavac poučava da imate pravo na žalbu ukoliko Pročitaj više

Da li su privatni poslodavci u obavezi da plaćaju noćni i smenski rad?

Poštovani,Svaki poslodavac (i “privatni” i “državni”) je dužan da zaposlenom  plaća naknadu za izvršeni rad, bez obzira na to da li se rad kod poslodavca obavlja u smenama i bez obzira na to da li je reč o dnevnom ili noćnom radu.Mladi Pro Bono Pročitaj više

Da li sleduje naknada putnih troškova i za vreme godišnjeg odmora? Hvala na odgovoru.

Poštovani,Kako niste jasno postavili pitanje pretpostavićemo da ste mislili na troškove prevoza za dolazak I odlazak sa mesta rada. U tom slučaju, kako pomenuti trošak ne predstavlja zaradu(po čl. 105 Zakona o radu(("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)) nemate ni pravo na naknadu.S poštovanjem,Mladi Pro Pročitaj više

Poštovani, Imam jedno pitanje u vezi ostvarivanja prava na porodičnu penziju. Muž mi je umro 2001.god i tada je imao 48 godina, a ja sam imala 42. god. Ostala sam bez posla 2014.god. i primala materijalno do novembra 2014 .god. Sad sam bez ikakvih primanja .Nismo imali dece. Imam li pravo na porodičnu penziju?

Poštovani,Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) u članu 27 navodi da pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice:1) Pročitaj više

Dobar dan, zamolio bih vas da mi odgovorite na jedno pitanje. Ja sam donor bubrega svom sinu koji ima xxx godina. Zanima me da li ću ja moći posle transplantacije da idem u invalidsku penziju, jer sam već 2 puta operisao kičmu tj. diskus herniju i posle transplantacije neću više biti sposoban za rad. Imam xxx godina radnog staža i xxx godina starosti. I zanima me još jedna stvar. Da li će sin imati prava posle transplantacije pravo na neku socijalnu pomoć? Hvala vam unapred, željno isčekujem vaš odgovor. Pozdrav!

Poštovani,prema članu 25. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju osiguranik kod koga nastupi potpuni gubitak radne sposobnost stiče pravo na invalidsku penziju ukoliko je do invalidnosti došlo usled povrede na radu, profesionalne bolesti ili povredom van rada ili bolešću.Ono što je potrebno jeste da podnesete zahtev Republičkom fondu Pročitaj više

Imam jednu nedoumicu. Da li je neplaćeno odsustvo kao institut predviđen Zakonom o radu isto što i Mirovanje radnog odnosa, pošto je poslodavac obavezan da uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje kod neplaćenog odsustva, a ostala mu prava miruju.. a Mirovanjem prava iz radnog odnosa miruju sva prava, pa i zdravstveno. npr. na period od godinu dana? Hvala puno!

Poštovani,Mirovanje radnog odnosa i neplaćeno odsustvo nije isto, s tim da kod neplaćenog odsustva kao posledica se javlja mirovanje radnog odnosa. Razlike postoje u tome što neplaćeno odsustvo nije zakonsko pravo već diskreciona sloboda poslodavca, dok do mirovanje radnog odnosa dolazi u zakonom propisanim slučajevima. U našem pravu to je Pročitaj više

Poštovani,radim u XXXXXX već X godina. Pre par dana mi je poslodavac uručio rešenje o prelasku na drugo radon mesto. Meni to nikako ne odgovara, putovanje do radnog mesta mi traje oko dva sata. Rad je smenski, a pritom poslodavac samo povremeno može da obezbedi prevoz. Imam malu decu i supruga mi radi posao koji ima i prekovremenih sati i službenih putovanja. Ja bih da napišem žalbu na to rešenje, ali da li mi možete tačno reći na sta mogu da se pozovem u žalbi.

Poštovani,Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)Član 171.Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (u daljem tekstu: aneks ugovora):1) radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada;2) radi premeštaja u drugo mesto rada kod istog Pročitaj više