Ostavrivanje prava iz radnog odnosa u parničnom postupku

Molim Vas, da mi odgovorite šta da učinim, jer ne mogu da naplatim 1450 evra od čoveka kod kog sam radio? Građevina je u pitanju, zaposlio me je bio na crno. Već više od pola godine ga zovem, ali stalno mi obrazlaže neku drugu priču kako nije u situaciji da mi isplati, pa makar i po malo. Imam jedan papir na kome piše da mi je ostao dužan taj iznos, njegovi i moji podaci, i potpisi. Molim Vas pomozite mi da nadjem rešenje, i ako bi to išlo pravnim putem koliko bi to trajalo? Hvala unapred.

Poštovani, iako ste obavljali rad na crno, imate pravo na naknadu za obaveljeni rad. Da bi ste naplatili svoj dug, potrebno da je pokrenete parnični postupak podnošenjem tužbe nadležnom sudu. U ovom slučaju, nadležan je osnovni sud na čijem području poslodavac ima sedište, odnosno prebivalište ili osnovni sud na čijem području se rad Pročitaj više

Poštovani, Dobila sam presudu za neosnovani otkaz ugovora o radu sa obavezom isplate zaostalih plata i povratkom na posao. Interesuje me da li je bivši poslodavac dužan uplatiti doprinose i ako to nije u tužbi navedeno i ima li prepreka ukoliko se ja već 3 meseca nalazim u stalnom radnom odnosu. I još jedna vrlo bitna stvar kako “odbiti“ povratak na posao, jer poslodavac od mene to očekuje. Unapred zahvalna na odgovoru.

Poštovana, Zarada koju primate obuhvata kako Vašu neto platu dakle novac koji primate na račun, tako i porez i doprinose koje poslodavac plaća (član 105. Zakona o radu "Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) što znači da će Vam biti uplaćeni i doprinosi. To što ste u radnom odnosu nije nikakva prepreka da Vam se Pročitaj više

Poštovani, prijavljen sam radnik u firmi. Poslednjih 3 meseca nisam primio celu platu (primam inace na 3 dela platu (dva na račun, jedan na ruke), i poslednju uplatu na racunu sam imao u septembru topli obrok), da li imam osnova da ih tužim i zahtevam isplatu dugovanja koje firma ima prema meni?

Poštovani, Pravo na zaradu prema ZAKONU O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) obuhvata: zaradu za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi), kao i drugih primanja po osnovu radnog odnosa u skladu sa ugovorom o radu. Ukoliko ne možete da Pročitaj više

Nakon porodiljskog odsustva ponuđen mi je aneks ugovora o radu kojim sam premeštena na niže radno mesto kod istog poslodavca. Za to mesto se traži isti stepen i ista vrsta stručne spreme kao i za moje staro mesto, ali je koeficijent plate mnogo manji. Molim vas da me uputite na propise koji ovo regulišu.

Poštovana, Većinu pitanja vezanih za rad i radne odnose reguliše Zakon o radu (“Sl. Glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013). Konkretno Vaše pitanje je regulisano u glavi XV Izmena ugovora o radu, tačnije u članu 172. gde piše: Uz ponudu za zaključivanje aneksa ugovora poslodavac je dužan da zaposlenom u pisanom obliku Pročitaj više

Radila sam kućne poslove u jednom domaćinstvu dva meseca. Gazdarica mi je ponudila platu od 40 000 din. mesečno i obećala je da će me prijaviti na zavod. Posle dva meseca rada nisam dobila platu koju je rekla već 10 000 dinara. Sad će četvrti mesec kako nije platila ostatak, pa me interesuje da li mogu da se uzmu neke stvari iz kuće umeste plate pošto tako piše u Zakonu o radu, ili da prijavim slučaj inspekciji rada?

Poštovana, Kako ne možete da rešite problem direktnom komunikacijom sa poslodavcem, Vama preostaje samo da se obratite inspekciji rada, ili eventualno da pokrenete parnični postupak za koji su Vam potrebni dokazi da ste zapravo radili u tom domaćinstvu (ugovor, svedoci i slično). Savetujemo Vam da parnični postupak ne pokrećete osim ako Pročitaj više