Radno Pravo

Moje poštovanje. Otpuštena sam sa posla kao tehnološki višak. Imam 56 godina starosti i 29 godina radnog staža. Da li mogu dobiti podneti zahtev za prevremenu penziju? Hvala.

Poštovana, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 i 75/2014) precizno je određeno da pravo na prevremnu penziju ima osoba koja ima Pročitaj više

Poštovani molim vas da mi pomognete. Radim u XXX i na osnovu Pravilnika iz 10 meseca prošle godine u martu ove godine uručeno mi je Rešenje, a tri dana posle, već sa prvom polovinom plate skinuta mi je naknada za prevoz. Iako od kuće do posla moram da koristim 5 stanica gradskog saobracaja, osnov za ovakvu odluku bio je digitalni Plan Plus iz kog je izvučen parametar-najblizi put pešaka od radnog mesta do mesta stanovanja-i na osnovu toga obračunato je da imam za manje od 200 metara manju udaljenoost od 2 km koja je uzeta kao limit za obračun naknade. Pošto je firma u kojoj radim isplaćivala za taj period naknadu koju sam u tu svrhu i koristila, uprkos Pravilniku u kojim se to pravo ukida (donesenom nekoliko meseci ranije, o cemu nisam upoznata), u martu ove godine, to se dakle i sprovodi, a nešto zatim donose i rešenje kojim se traži povraćaj uplaćenih sredstava, u mom slučaju oko 12 000 dinara. Žalila sam se na sve te mere jer smatram da po Zakonu o radu poslodavac je dužan da zaposlenom isplaćuje naknadu za prevoz, ali sve je odbijeno jer moraju da se drze Pravilnika koji ima veću pravnu snagu od državnih zakona. Danas su me obavestili da će da me tuže jer se moj dug procenjuje kao dug u kasi firme koji ne samo da ja nisam napravila nego do njega nije došlo mojom krivicom. Moram retroaktivno da vraćam novac koji mi je uplaćivan i koji sam ja potrošila u svrhu za koju je i uplaćivan.U situaciji sam da je to trenutno nemoguće, sama izdržavam dete, nedavno je umro moj otac i porodična penzija je duplo smanjena, na lečenje majke troše se nova sredstva, sledi smanjenje plate koje je nad mojim primanjima ,oduzimanjem ove sume novca za prevoz, već uradjeno. Smanjenje moje plate opterećene izdacima za prevoz, daleko je veće od 10 odsto. Molim vas da mi u najkraćem roku odgovorite i posavetujete me šta moram da uradim kako sebe ne bih izlagala dodatnim problemima i pritiscima, jer ovo je vreme u kojem se malim ribama skida glava, a velikim kapa. S poštovanjem

Poštovana, svu naknadu za prevoz koju ste dobili pre stupanja na snagu navedenog pravilnika niste u obavezi da vratite. Ukoliko je došlo do plaćanja i posle stupanja na snagu pravilnika onda može da se primeni institut pravno neosnovanog obogaćenja prema kom biste morali da vratite sav novac koji ste dobili u tom period. Ali prema članu Pročitaj više

Poštovanje, da vam ne dužim, radim u firmi više godina u stalnom radnom odnosu. Vlasnik firme je najavio otkaze (posto su primili puno novih radnika za stalno zbog ukidanja poreza) iako firma odlično posluje. Polovina firme je pred otkaz, među njima i ja. Da li za otkaz postoji neki rok ili je to za stalno? Potpisao sam ga pre godinu dana. I šta uraditi ako stvarno dođe do otkaza? Da li možda postoji i tu neki rok? Koja su naša prava? Molim vas pomozite nam što pre i hvala vam unapred.

Poštovani, postoji prema Zakonu o radu više načina prestanka radnog odnosa. Pošto ste Vi potpisali otkaz to spada u sporazumni otkaz iz člana 177. Zakona o radu koji glasi: radni odnos može da prestane na osnovu pisanog sporazuma poslodavca i zaposlenog. Pre potpisivanja sporazuma, poslodavac je dužan da zaposlenog pisanim putem obavesti Pročitaj više

Poštovani, interesuje me po zakonu koliko dugo zaposlena trudnica treba da bude prijavljena da bi mogla da ostvari pravo na trudničko bolovanje? Unapred hvala.

Poštovana, U Zakonu o radu ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) je navedeno da zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj. To pravo nije uslovljeno dužinom Pročitaj više

Dobila sam otkaz u firmi gde sam bila angažovana ugovorom o privremenim i povremenim poslovima u trajanju od osam meseci, s tim da sam u istoj firmi radila sedam godina neprijavljena, a radila sam naplatu. Treba mi savet, da li ja imam pravo da tužim firmu zbog toga što me nisu prijavili za sve to vreme?

Poštovana, Vi možete da prijavite Vaš slučaj radnoj inspekciji, možete da podnesete tužbu da Vam se uplate doprinosi koje je poslodavac bio dužan da Vam uplati, a možete i da podnesete krivičnu prijavu zbog krivičnog dela iz člana 229a. Krivičnog zakonika-Neuplaćivanje poreza po odbitku. Mladi Pro Bono Pročitaj više