Radno Pravo

Veliki pozdrav, devojka mi je srpkinja iz Drvara (BiH) ja sam iz Srbije. Moje pitanje je da li ona može da se zaposli negde bez državljanstva Srbije i da li ima pravo na dvojno državljanstvo? Hvala unapred.

Poštovani, Stranci mogu da zasnuju radni odnos u Srbiji. To pravo je regulisanom Zakonom o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima. Razlika u odnosu na domaće državljane je što se traži ispunjenje dodatnih uslova. Potrebno je da strani državljanin ima odobrenje za stalno nastanjenje ili za privremeni boravak u Srbiji, Pročitaj više

Poštovani imam pitanje u vezi svoje majke,оna ima 54 godine i 8 meseci života i 35 godine i 4 meseca radnog staža као medicinska sestra,što po važećem zakonu do 31.12.2014 nedostaju јој 4 meseca staža za odlazak u penziju,ona je u periodu od 1990 do 2003 imala rešenje za rad u hitnoj službi, interesuje me da li ona ima pravo na beneficirani radni staž za taj period?

Poštovani, Radna mesta: bolničar, tehničar i viši tehničar koji pomaže pri pružanju ili sam pruža određenu hitnu medicinsku pomoć na mestu događaja i u transportu; vozač sanitetskog vozila prema Pravilniku o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem ("Službeni glasnik RS", br. Pročitaj više

Molim da mi pojasnite član 100 Zakona o radu,s obzirom da imam dete rođeno XX.XX.20XX godine i da bi na osnovu njega hteo da zatražim mirovanje radnog odnosa dok dete ne napuni 3 godine potrebno mi je bliže tumačenje ovog člana, pošto pravnik u mom preduzeću ne može da mi da adekvatan odgovor. Inače sam zaposlen na neodređeno vreme….konkretno da li postoji još neki od uslova da bi ovo pravo ostavario(npr. da li mora da su oba supružnika u radnom odnosu)??

Poštovani, Čl. 100 Zakona o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) kaže da jedan od roditelja ima pravo da odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života I da Za vreme odsustvovanja sa rada prava i obaveze po osnovu rada miruju, ako za pojedina prava zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije Pročitaj više

Da li poslodavac može da zahteva od radnika koji je radio pet dana treću smenu da radi i subotu prvu smenu? To je 16h povezanog radnog vremena. Hvala!

Poštovani, Čl. 66 Zakona o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) kaže da zaposleni ima pravo na odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno u okviru 24 časa. Stoga iako je u skladu sa čl. 63 istog zakona poslodavac dužan da Vam obezbedi izmenu smena, tako da ne radite neprekidno više od jedne radne Pročitaj više

Moje poštovanje. Otpuštena sam sa posla kao tehnološki višak. Imam 56 godina starosti i 29 godina radnog staža. Da li mogu dobiti podneti zahtev za prevremenu penziju? Hvala.

Poštovana, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 i 75/2014) precizno je određeno da pravo na prevremnu penziju ima osoba koja ima Pročitaj više

Poštovani molim vas da mi pomognete. Radim u XXX i na osnovu Pravilnika iz 10 meseca prošle godine u martu ove godine uručeno mi je Rešenje, a tri dana posle, već sa prvom polovinom plate skinuta mi je naknada za prevoz. Iako od kuće do posla moram da koristim 5 stanica gradskog saobracaja, osnov za ovakvu odluku bio je digitalni Plan Plus iz kog je izvučen parametar-najblizi put pešaka od radnog mesta do mesta stanovanja-i na osnovu toga obračunato je da imam za manje od 200 metara manju udaljenoost od 2 km koja je uzeta kao limit za obračun naknade. Pošto je firma u kojoj radim isplaćivala za taj period naknadu koju sam u tu svrhu i koristila, uprkos Pravilniku u kojim se to pravo ukida (donesenom nekoliko meseci ranije, o cemu nisam upoznata), u martu ove godine, to se dakle i sprovodi, a nešto zatim donose i rešenje kojim se traži povraćaj uplaćenih sredstava, u mom slučaju oko 12 000 dinara. Žalila sam se na sve te mere jer smatram da po Zakonu o radu poslodavac je dužan da zaposlenom isplaćuje naknadu za prevoz, ali sve je odbijeno jer moraju da se drze Pravilnika koji ima veću pravnu snagu od državnih zakona. Danas su me obavestili da će da me tuže jer se moj dug procenjuje kao dug u kasi firme koji ne samo da ja nisam napravila nego do njega nije došlo mojom krivicom. Moram retroaktivno da vraćam novac koji mi je uplaćivan i koji sam ja potrošila u svrhu za koju je i uplaćivan.U situaciji sam da je to trenutno nemoguće, sama izdržavam dete, nedavno je umro moj otac i porodična penzija je duplo smanjena, na lečenje majke troše se nova sredstva, sledi smanjenje plate koje je nad mojim primanjima ,oduzimanjem ove sume novca za prevoz, već uradjeno. Smanjenje moje plate opterećene izdacima za prevoz, daleko je veće od 10 odsto. Molim vas da mi u najkraćem roku odgovorite i posavetujete me šta moram da uradim kako sebe ne bih izlagala dodatnim problemima i pritiscima, jer ovo je vreme u kojem se malim ribama skida glava, a velikim kapa. S poštovanjem

Poštovana, svu naknadu za prevoz koju ste dobili pre stupanja na snagu navedenog pravilnika niste u obavezi da vratite. Ukoliko je došlo do plaćanja i posle stupanja na snagu pravilnika onda može da se primeni institut pravno neosnovanog obogaćenja prema kom biste morali da vratite sav novac koji ste dobili u tom period. Ali prema članu Pročitaj više

Poštovanje, da vam ne dužim, radim u firmi više godina u stalnom radnom odnosu. Vlasnik firme je najavio otkaze (posto su primili puno novih radnika za stalno zbog ukidanja poreza) iako firma odlično posluje. Polovina firme je pred otkaz, među njima i ja. Da li za otkaz postoji neki rok ili je to za stalno? Potpisao sam ga pre godinu dana. I šta uraditi ako stvarno dođe do otkaza? Da li možda postoji i tu neki rok? Koja su naša prava? Molim vas pomozite nam što pre i hvala vam unapred.

Poštovani, postoji prema Zakonu o radu više načina prestanka radnog odnosa. Pošto ste Vi potpisali otkaz to spada u sporazumni otkaz iz člana 177. Zakona o radu koji glasi: radni odnos može da prestane na osnovu pisanog sporazuma poslodavca i zaposlenog. Pre potpisivanja sporazuma, poslodavac je dužan da zaposlenog pisanim putem obavesti Pročitaj više