Radno Pravo

Poštvani, Da li sam dužna da ispoštujem otkazni rok od 15 dana, jer želim da dam otkaz u firmi u kojoj sam prijavljena na određeno ? Hvala!

Poštovana, Prema članu 178. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013)  Vi kao zaposleni imate pravo da otkažete ugovor, kako onaj koji je zaključen na neodređeno, tako i onaj zaključen na određeno vreme. U stavu 2. istog člana dalje se navodi: Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u Pročitaj više

Poštovani, imam pitanje vezano za nasleđivanje porodične penzije. Naime, čovek od 72 godine je pre dva meseca ostao bez majke uz koju je proveo ceo svoj život, bio izdržavano lice i nema nijednu godinu staža. Obzirom da ima 72 godine i da je bez ikakvih prihoda, da li ima pravo na porodičnu penziju? Od imovine ne poseduje ništa, već živi u stanu koji je društvena svojina. Unapred hvala na odgovoru

Poštovana, odredbe relevantne za Vaš slučaj sadrži Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br.34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013). Ovaj zakon u članu 27 kaže da pravo na Pročitaj više

Poštovani, u kompaniji u kojoj sam radio stavka u ugovoru je glasila da nakon prestanka radnog odnosa zaposlenog, zaposleni ne sme da konkuriše na radnu poziciju u konkurentskim firmama tj. za radna mesta koja se odnose na istu delatnost u određenom vremenskom periodu. Da li je ovakav član u ugovoru validan, da li je prema Zakonu o radu? Zamolio bih Vas za pojašnjenje i dodatne inforamacije. Unapred hvala

Poštovani, važeći Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) u članu 161 stav 1 propisuje da ugovorom o radu mogu da se utvrde poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica, bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnom Pročitaj više

Radim u jednoj internacionalnoj kompaniji u Srbiju. Zanima me da li imam pravo da odbijem da idem na drugo radno mesto u okviru fabrike, ako nisam adekvatno obučen za to radno mesto. U pitanju je ispomoć na drugim linijama u fabrici, u trajanju od pola ili cele smene, u zavisnosti od potrebe. I zanima me kolika je zakonska odredba trajanja obuke za neko radno mesto. Ovo pitam zato sto sam čuo da radnik ima pravo da odbije naređenje nadređenog ukoliko smatra da ta radnja nije bezbedna i ukoliko nije obučen za izvršenje te radnje?

Poštovani, Prema članu 27. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl.glasnik RS“, br. 101/2005), poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje zaposlenog za bezbedan i zdrav rad kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno premeštanja na druge poslove, prilikom uvođenja novih tehnologija ili novih sredstava za rad, kao i kod promene procesa Pročitaj više

Poštovani, radim u putarskoj firmi od X.X.X. Od tada sam imao 2 ugovora od godinu dana, 1 ugovor od 9.meseci i 1 ugovor od 3 meseca. Za sve to vreme nisam imao prekid između ugovora. Poslodavac mi je samo na papiru menjao radno mesto, a ustvari sam radio isti posao, što mogu i da dokažem. Još uvek nisam primljen na neodredjeno vreme. Da li je poslodavac dužan da me primi na neodređeno, s obzirom da je firma trenutno u restrukturiranju, i direktor kaže da ne može zbog toga da mi da ugovor na neodređeno?

Poštovani, Prema Zakonu o radu Republike Srbije (“Sl.glasnik RS “,br.24/2005,61/2005,54/2009 i 32/2013), članu 37 radni odnos zasnovan na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos. Takođe, kada je u pitanju radni odnos na Pročitaj više

Dobar dan, zanima me da li se po Zakonu Republike Srbije plaća “probni rad“?

Poštovani ,  Zakonom o radu Republike Srbije (“Sl.glasnik RS “,br.24/2005,61/2005,54/2009 i 32/2013) regulisan je probni rad u članu 36. U tom smislu , prema Zakonu o radu, probni rad mora da bude predviđen ugovorom o radu koji se zaključuje pre stupanja na posao i probni rad može trajati najduže šest meseci. U ugovoru mora da bude Pročitaj više

Prijavljen sam na određeno vreme već 6 meseci. Ugovor mi se produžava na svakih mesec ili dva. Tih 6 meseci sam radio bez prekida. Ugovor istekne 30og ili 31og i odmah potpišem novi ugovor od 1og. Da li ja imam pravo na godišnji odmor i ako imam koliki godišnji , s obzirom da sam radio 6 meseci bez prekida da li je u pitanju ceo godišnji odmor?

Poštovani, Na osnovu Zakona o radu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) Vi imate pravo na godišnji odmor. Članom 68 ovog zakona propisano je da zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ima pravo na godišnji odmor posle 6 meseci neprekidnog rada. Takođe, trajanje godišnjeg odmora propisano je ovim Pročitaj više

Radim u SP “LASTA“ kao vozač. Prilikom kontrole na alkotestu pokazalo mi je 0,3 promila. Medjutim, meni radno vreme pocinje od 5:00, a alkotest je bio u 4:30. Trenutno sam suspendovan, pa bih hteo da znam da li je bolje da sam dam otkaz ili da mi firma da otkaz? Ako mi daju otkaz, da li mogu da tužim firmu ili nesto drugo?

Poštovani, Poslodavac ima pravo da kontroliše zaposlene čim su na radnom mestu, bez obzira na radno vreme, kao i tokom radnog vremena. Kako je alkotest pokazao prisustvo alkohola u krvi, učinili ste povredu radne obaveze. Suspenzija, odnosno, udaljenje zaposlenog sa rada može da traje najduže tri meseca. Po isteku tog perioda poslodavac je Pročitaj više

Poštovani, zanima me radno pravo samohrane majke, da li imam pravo na skraćeno radno vreme? Kakva su mi prava sto se tiče smenskog rada? I da li imam pravo na slobodan dan kada treba dete da vodim kod doktora? Inace imam posao za stalno u zdravstvenoj ustanovi? Unapred hvala na odgovoru

Poštovana, u skladu sa članom 91 stav 2 Zakona o radu (``Sl. glasnik RS``, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) pravo samohranih roditelja koji imaju dete do sedam godina života ili dete koje je težak invalid može da radi prekovremeno, odnosno noću samo uz svoju pisanu saglasnost. Što se tiče ostalih prava na skraćeno radno vreme, Pročitaj više

Poštovani, radim u privatnoj firmi od XX.XX.2007. godine. Posle godinu dana dobila sam rešenje na neodredjeno i dalje sam u radnom odnosu. Zanima me zbog prelaska na novo radno mesto koja su moja prava i da li moram da odradim otkazni rok, koliki je zakonski minimum i da li mogu sporazumno raskinuti ugovor sa kraćim datumom? U Ugovoru o radu koji sam potpisala ne piše ništa o otkaznom roku, tj. nije naznačeno ništa. Hvala unapred

Poštovana, Jedan od načina prestanka radnog odnosa prema ZAKONU O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) jeste i otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog. Ukoliko se opredeliti za tu opciju trebali biste znati da u tom slučaju ukoliko ništa drugo nije bilo predviđeno samim ugovorom o radu da prema zakonu, otkaz morate u Pročitaj više