Radno Pravo

Poštovani, interesuje me da li imam pravo na porodičnu penziju? Ove godine punim 52. godine. U trenutku smrti supružnika imala sam 38 godina. Unapred zahvalna.

Poštovana, Na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice nakon smrti korisnika Pročitaj više

Poštovani, U toku prošle godine sam bila na porodiljskom. Počela sam da radim dana X, nisam koristila ni jedan dan godišnjeg odmora iz 2014. Sada sam dobila informaciju da više nemam uopšte pravo na taj godišnji iz 2014., zato što nisam iskoristila prvi deo do kraja prošle godine. Kada sam počela da radim niko me u firmi nije obavestio da moram da iskoristim taj prvi deo odmora do kraja godine. Da li mogu išta da uradim da bih dobila pravo na te dane, ili bar na jedan deo tog starog odmora? Hvala unapred na odgovoru.

Poštovana, Zakon o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) u ovom slučaju je prilično jasan I njegov čl. 73 kaže da zaposleni koji nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i Pročitaj više

Imam nepunih X godina radnog staža u firmi. Dana X na osnovu dokaza koji su pribavljeni na nedozvoljen način-Neovlašćeno prisluškivanje i snimanje (član 143 Krivičnog zakonika) poslodavac mi uručio Rešenje o otkazu zbog povrede radne discipline. Koji su moji dalji pravni postupci? Zanima me da li imam pravo na nadoknadu preko Biroa? I da li imam pravo na naplatu preostalih dana godišnjeg odmora iz 2014 god, odnosno ove godine?

Poštovani, Prema Zakonu o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) čl. 186 poslodavac kod koga ste radili je dužan da Vam, u slučaju prestanka radnog odnosa, isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja ste ostvarili do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o Pročitaj više

Kolika bi mi bila otpremnina po zakonu za X godina rada. Poslednjih godinu dana plata mi je X dinara?

Poštovani,Kako niste precizno postavili pitanje razmotrićemo više situacija. Prema Zakonu o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) čl.119 poslodavac je dužan zaposlenom da isplati otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini dve prosečne mesečne zarade, a prosečnom mesečnom zaradom se smatra smatra se Pročitaj više

Pitanje o pojedinim tačkama zakona o radu. Prvo, koliko dana zaposleni ima pravo za krsnu slavu? Drugo, u toku trajanja godišnjeg odmora koje odbitke od plate snosi zaposleni i da li ih uopšte ima? Treće, po zakonu o radu ko su članovi uže porodice? Da li zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u slučaju smrti tetke, strica itd. i koliko dana?

Poštovani,Pravo na krsnu slavu je uređeno Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) i u čl. 4 ovog zakona se jasno navodi da zaposleni ima pravo da ne radi na prvi dan krsne slave. Na osnovu Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) Pročitaj više

Poštovani, interesuje me da li mogu da podnesem otkaz za vreme porodiljskog bolovanja (ugovor o radu je na neodređeno)? Da li kao otkazni rok od 30 dana mogu da iskoristim 2 dana od porodiljskog bolovanja i godišnji odmor od prethodne godine (20 radnih dana)? Odmor bih počela da koristim odmah po prestanku porodiljskog bolovanja. Da li otkazni rok od 30 dana podrazumeva 30 radnih dana ili su u tih 30 dana uključeni i vikendi?

Poštovani,Prema čl. 178 Zakonu o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) otkazni rok je od 15 do 30 dana, odnosno morate u pismenom obliku dostaviti najmanje 15 dana pre dana koji ste naveli kao dan prestanka radnog odnosa obaveštenje poslodavcu ali ugovorom o radu ili opštim aktom može da se utvrdi duži Pročitaj više

Da li mogu tražiti radni staž od gazde kod koga sam radila neprijavljena. Prestala sam raditi kada sam obolela od karcinoma dojke, a posle me nisu hteli vratiti na posao. Zanima me da li mogu tražiti odštetu ili da mi uplate radni staž da mogu ići u penziju. Ako se može šta uraditi zanima me na koji način.

Poštovana,Obzirom da niste bili prijavljeni nemate ni prava koja bi vam po Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) pripadala da ste sa svojim poslodavcem imali zaključen ugovor o radu.S poštovanjem,Mladi pro Bono Pročitaj više

Molim Vas, da mi odgovorite šta da učinim, jer ne mogu da naplatim 1450 evra od čoveka kod kog sam radio? Građevina je u pitanju, zaposlio me je bio na crno. Već više od pola godine ga zovem, ali stalno mi obrazlaže neku drugu priču kako nije u situaciji da mi isplati, pa makar i po malo. Imam jedan papir na kome piše da mi je ostao dužan taj iznos, njegovi i moji podaci, i potpisi. Molim Vas pomozite mi da nadjem rešenje, i ako bi to išlo pravnim putem koliko bi to trajalo? Hvala unapred.

Poštovani, iako ste obavljali rad na crno, imate pravo na naknadu za obaveljeni rad. Da bi ste naplatili svoj dug, potrebno da je pokrenete parnični postupak podnošenjem tužbe nadležnom sudu. U ovom slučaju, nadležan je osnovni sud na čijem području poslodavac ima sedište, odnosno prebivalište ili osnovni sud na čijem području se rad Pročitaj više