Radno Pravo

Da li mogu tražiti radni staž od gazde kod koga sam radila neprijavljena. Prestala sam raditi kada sam obolela od karcinoma dojke, a posle me nisu hteli vratiti na posao. Zanima me da li mogu tražiti odštetu ili da mi uplate radni staž da mogu ići u penziju. Ako se može šta uraditi zanima me na koji način.

Poštovana,Obzirom da niste bili prijavljeni nemate ni prava koja bi vam po Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) pripadala da ste sa svojim poslodavcem imali zaključen ugovor o radu.S poštovanjem,Mladi pro Bono Pročitaj više

Molim Vas, da mi odgovorite šta da učinim, jer ne mogu da naplatim 1450 evra od čoveka kod kog sam radio? Građevina je u pitanju, zaposlio me je bio na crno. Već više od pola godine ga zovem, ali stalno mi obrazlaže neku drugu priču kako nije u situaciji da mi isplati, pa makar i po malo. Imam jedan papir na kome piše da mi je ostao dužan taj iznos, njegovi i moji podaci, i potpisi. Molim Vas pomozite mi da nadjem rešenje, i ako bi to išlo pravnim putem koliko bi to trajalo? Hvala unapred.

Poštovani, iako ste obavljali rad na crno, imate pravo na naknadu za obaveljeni rad. Da bi ste naplatili svoj dug, potrebno da je pokrenete parnični postupak podnošenjem tužbe nadležnom sudu. U ovom slučaju, nadležan je osnovni sud na čijem području poslodavac ima sedište, odnosno prebivalište ili osnovni sud na čijem području se rad Pročitaj više

Poštovani, Da li imam pravo na otpremninu kao tehnološki višak kod sadašnjeg poslodavca u Srbiji, za ukupan radni staž, ako u Srbiji imam X godina, a u Hrvatskoj X godina radnog staža? Unapred hvala.

Poštovani,Na osnovu Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu, zaposlenom isplati otpremninu u skladu sa članom 158. Visina otpremnine utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim što ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za Pročitaj više

Interesuje me radno vreme u Hitnoj pomoći, pošto ne mogu da nađem akt kojim je to detaljno regulisano. Naime, radim dnevnu od 07 do 19 casova, pa slobodno 24 časova pa noćnu od 19 d0 07 časova, a nakon toga 48 sati slobodno. Može li mi se u ovih 48 sati ubaciti još jedna smena, tako da nemam odmor od 48 sati? Hvala unapred

Poštovana,Posebni kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (na koji Vas upućujemo linkom), određuje minimum prava koje imaju zaposleni u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika, neposredno se primenjuje u svim navedenim ustanovama i između ostalog reguliše i pitanje radnog vremena.Prema njegovom Pročitaj više

Poštovani, Imam 27 godina radnog staža i 2 godine posebnog staža upisanog na treće dete. S obzirom da sam majka petero dece, interesuje me da li imam pravo na prevremenu penziju?

Poštovana, Pravo na prevremenu starosnu penziju stiče se kada se navrši najmanje 40 godina staža i najmanje 60 godina života. (član 19b Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju "Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, Pročitaj više

Da li je moguće da otac ispomaže u preduzetničkoj radnji svoje udate ćerke bez prijavljivanja?

Poštovani,Kako je Vaše pitanje neprecizno postavljeno razmotrićemo dve situacije. Naime, u slučaju da Vaš otac radi nepuno radno vreme shodno čl. 40 Zakona o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) ima pravo na zaradu, druga primanja i druga prava iz radnog odnosa srazmerno vremenu provedenom na radu, osim Pročitaj više