Radno Pravo

Poštovani, interesuje me po zakonu koliko dugo zaposlena trudnica treba da bude prijavljena da bi mogla da ostvari pravo na trudničko bolovanje? Unapred hvala.

Poštovana, U Zakonu o radu ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) je navedeno da zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj. To pravo nije uslovljeno dužinom Pročitaj više

Dobila sam otkaz u firmi gde sam bila angažovana ugovorom o privremenim i povremenim poslovima u trajanju od osam meseci, s tim da sam u istoj firmi radila sedam godina neprijavljena, a radila sam naplatu. Treba mi savet, da li ja imam pravo da tužim firmu zbog toga što me nisu prijavili za sve to vreme?

Poštovana, Vi možete da prijavite Vaš slučaj radnoj inspekciji, možete da podnesete tužbu da Vam se uplate doprinosi koje je poslodavac bio dužan da Vam uplati, a možete i da podnesete krivičnu prijavu zbog krivičnog dela iz člana 229a. Krivičnog zakonika-Neuplaćivanje poreza po odbitku. Mladi Pro Bono Pročitaj više

Poštovani, imam jedno pitanje… Sestra i ja primamo očevu porodičnu penziju… Ja imam 24 godine i student sam, a sestra uskoro puni 26 godina i gubi pravo na penziju… Zanima me da li će meni da nastavi da se isplaćuje pun iznos porodične penzije kao i do sada ili će taj iznos biti manji? Unapred Vam hvala na odgovoru…

Poštovani, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srbije", br. 34/2003, 64/2004 ... 2a) u članu 71 utvrđuje procenat od ukupnog iznosa penzije koja bi osiguraniku (vašem ocu) pripadala u času smrti, koji zavisi od broja članova porodice koji imaju pravo na tu penziju. Prema ovom članu: -za jednog Pročitaj više

Poštovani, Interesuje me šta se dešava sa trudnicama kojima ističe ugovor o radu tokom porodiljskog bolovanja odnosno održavanja trudnoće. Da li se bolovanje produžava i dalje i da li trudnica ostvaruje pravo porodiljskog odsustva odosno novčane nadoknade dvanaest meseci od momenta otvaranja porodiljskog? Hvala Vam unapred na odgovoru.

Poštovana, Prema clanu 187 stavu 2 Zakona o radu, zaposlenom za vreme trudnoće, odnosno porodiljskog odsustva, rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos, produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo. Dok traje porodiljsko odsustvo imate pravo na novčanu nadoknadu. Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi Pročitaj više

Poštovani, Posle smrti majke nasledila sam porodičnu penziju pošto sam bila student. Završila sam studije početkom xxxx godine, uplate su i dalje stizale do kraja godine, a ja od nadležnih nisam dobila nikakvo rešenje o prestanku prava. Sada bih htela da znam da li sam u obavezi da vratim novac ako budu doneli takvo rešenje i ako budu potraživali taj novac?

Poštovana, Članom 31. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 i 75/2014), propisano je da dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života, a da posle Pročitaj više