Radno Pravo

Poštovani, Koji član Zakona o radu Republike Srbije reguliše prestanak radnog odnosa po isteku Ugovora o radu na određeno vreme? Zamolila bih za odgovor, radi kompletiranja dokumentacije za novčanu nadoknadu. Unapred hvala.

Poštovana, U pitanju je član 175. stav 1 Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) Republike Srbije. Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte. Vaš, Mladi Pro bono Pročitaj više

Poštovani, Zaposlena sam u privatnoj kompaniji kao sistem administrator što mi je i struka (završila sam Višu poslovnu školu, smer informatika) već 12 godina. Obzirom da je firma u krizi i da je velika fluktuacija ljudi sad mi poslovodstvo daje i komercijalne i računovodstvene zadatke koji nisu u opisu mog radnog mesta, a ovakav angažman mi ne daje dovoljno prostora za obavljanje mojih osnovnih radnih zadataka. Ima li osnova za tužbu za mobing?

Poštovana, Više o zlostavljanju na radu tj. mobingu možete pogledati na našem sajtu, na sledećem linku: http://www.besplatnapravnapomoc.rs/tekstovi/radno-pravo/mobing-2/ Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja budite slobodni da nas kontaktirate. Vaš, Mladi Pro bono Pročitaj više

Poštovani, otac mi je preminuo u skorije vreme. U trenutku smrti je radio u Socijalnoj sluzbi i imao 64 godine. Da li moja porodica, odnosno moja majka stara 50 godina, ostvaruje pravo na porodičnu penziju, pošto mi je sestra 100% invalid i da li od firme u kojoj je radio ima pravo na tri plate posle smrti (prijatelji su mi to rekli)? Unapred zahvalan.

Poštovani, Prema članu 31, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju RS ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013),  Vaša sestra kao dete sa invaliditetom ima pravo na porodičnu penziju, a shodno Pročitaj više

Poštovani, moja baba je nestala 2001. godine, a za datum njene smrti je proglašen 13.03.2006. Završili smo ostavinsku rastavu i za naslednika njene imovine je proglašen moj brat. Interesuje me da li on ima pravo na isplatu njenih penzija za taj period od 5 godina, pošto je njoj na račun uplaćivana penzija, međutim mi nismo smeli da je podižemo. Posle su te pare sa računa vraćene PIO fondu na njihov zahtev. Da li po zakonu on ima pravo na taj novac? Hvala Vam unapred.

Poštovani,   do datuma proglašenja nestalog lica za umrlo važi pretpostavka da je to lice živo , i kao takvo ima pravo na ostvarivanje svih prava vezanih za primanje obroka starosne penzije . Kao njen jedini naslednik, Vaš brat svakako ima pravo na sve obroke penzije dospele pre trenutka delacije, dakle pre proglašenja lica za umrlo, Pročitaj više

Zaposlena sam za stalno. Da li imam pravo da na trudničkom bolovanju potpišem autorski ugovor za rad od kuće sa drugim poslodavcem? Hvala.

Poštovana,   Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) propisuje da poslodavac može da otkaže ugovor o radu ako zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđenu opštim aktom ili ugovorom o radu ili ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca . Dakle, pored Zakona  Pročitaj više

Poštovani, prvi put sam zasnovala radni odnos 15. maja ove godine. Zanima me da li nakon 15. avgusta imam pravo na korišćenje srazmernog dela godišnjeg odmora u trajanju od 5 dana? Hvala

Poštovana, Član 69. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) kaže: U svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana. Član 72. istog zakona kaže: Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora Pročitaj više

Postovani zaposlio sam se kao pripravnik u jednoj firmi od XX.XX.201X. do XX.XX.201X. Nakon toga su mi produzili ugovor od XX.XX.201X. do XX.XX.201X. nakon cega su mi dali još jedan ugovor od XX.XX.201X. do XX.XX.201X. pa me interesuje da li moraju da me sada prime za stalno jer ima više od 12 meseci bez prekida sto je po zakonu?

Poštovani, Pošto niste naveli sve neophodne informacije (na primer: koji ste fakultet završili, odnosno stečeno zvanje, instituciju u kojoj ste radili itd.) nemoguće je precizno razmotriti Vaš slučaj. Takođe iz istog razloga ne raspolažemo informacijom koliko traje pripravnički staž u Vašoj struci. Ipak, jedno je sigurno bez obzira na Pročitaj više