Radno Pravo

Poštovani, Da li imam pravo na otpremninu kao tehnološki višak kod sadašnjeg poslodavca u Srbiji, za ukupan radni staž, ako u Srbiji imam X godina, a u Hrvatskoj X godina radnog staža? Unapred hvala.

Poštovani,Na osnovu Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu, zaposlenom isplati otpremninu u skladu sa članom 158. Visina otpremnine utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim što ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za Pročitaj više

Interesuje me radno vreme u Hitnoj pomoći, pošto ne mogu da nađem akt kojim je to detaljno regulisano. Naime, radim dnevnu od 07 do 19 casova, pa slobodno 24 časova pa noćnu od 19 d0 07 časova, a nakon toga 48 sati slobodno. Može li mi se u ovih 48 sati ubaciti još jedna smena, tako da nemam odmor od 48 sati? Hvala unapred

Poštovana,Posebni kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (na koji Vas upućujemo linkom), određuje minimum prava koje imaju zaposleni u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika, neposredno se primenjuje u svim navedenim ustanovama i između ostalog reguliše i pitanje radnog vremena.Prema njegovom Pročitaj više

Poštovani, Imam 27 godina radnog staža i 2 godine posebnog staža upisanog na treće dete. S obzirom da sam majka petero dece, interesuje me da li imam pravo na prevremenu penziju?

Poštovana, Pravo na prevremenu starosnu penziju stiče se kada se navrši najmanje 40 godina staža i najmanje 60 godina života. (član 19b Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju "Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, Pročitaj više

Da li je moguće da otac ispomaže u preduzetničkoj radnji svoje udate ćerke bez prijavljivanja?

Poštovani,Kako je Vaše pitanje neprecizno postavljeno razmotrićemo dve situacije. Naime, u slučaju da Vaš otac radi nepuno radno vreme shodno čl. 40 Zakona o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) ima pravo na zaradu, druga primanja i druga prava iz radnog odnosa srazmerno vremenu provedenom na radu, osim Pročitaj više

Poštovani, poslodavcu kod kojeg sam u radnom odnosu na neodređeno vreme, podneo sam zahtev da mi odobri rad kod drugog poslodavca ugovorom o delu, bez zasnivanja radnog odnosa, a radi se o istoj delatnosti. U kojem vremenskom periodu je poslodavac dužan da odgovori na moj zahtev i da li je uopšte obavezan, jer je već prošlo 15 dana? Hvala Vam.

Poštovani, član 161. Zakona o radu glasi: Ugovorom o radu mogu da se utvrde poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica, bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnom odnosu (u daljem tekstu: zabrana konkurencije). Zabrana konkurencije može da se utvrdi Pročitaj više

Ja sam na trudnickom bolovanju od 11.08,meni poslodavac ne uplacuje platu nego ceka da drzava uplati.Zanima me da li je poslodavac DUZAN DA UPLATI PLATU ili moze da ceka od drzave uplatu.I da li drzava direktno uplacuje na moj ziro racun ili na racin firme pa poslodavac prosledjuje…hvala….

Poštovana,  Poslodavac Vam isplaćuje naknadu zarade na žiro račun na koji Vam je uplaćivao i zaradu, u isto vreme kada isplaćuje zaradu drugim zaposlenima. Nakon što to učini, i podnese odgovarajuću dokumentaciju nadležnim institucijama, vrši se refundacija tog iznosa poslodavcu. Dakle, Vama ne prenose sredstva nadležne institucije Pročitaj više

Poštovani, da li imam prava za prevremenu starosnu penziju uz kaznene penale? Kao tehnološki višak ostala sam bez posla 2013 g. Godinu dana provela sam na birou uz novčanu nadoknadu. Imam 57 god,ove god punim 58. Imam ukupno staža 32 g. i 5 meseci.(Ukoliko je negativan odgovor, kad bi imala prava?)Molim Vas za odgovor.Unapred hvala.

Poštovana,   Nažalost, ne ispunjavate zakonske uslove za odlazak u prevremenu penziju, i to u pogledu godina radnog staža, pošto je minimalan broj godina staža koji zakon predviđa za odlazak u prevremenu penziju 36 godina i 4 meseca.  Ispunićete uslove, i steći pravo na starosnu penziju 2020 godine, kada budete navršili 63 godine Pročitaj više