Radno Pravo

Poštovani, radim u putarskoj firmi od X.X.X. Od tada sam imao 2 ugovora od godinu dana, 1 ugovor od 9.meseci i 1 ugovor od 3 meseca. Za sve to vreme nisam imao prekid između ugovora. Poslodavac mi je samo na papiru menjao radno mesto, a ustvari sam radio isti posao, što mogu i da dokažem. Još uvek nisam primljen na neodredjeno vreme. Da li je poslodavac dužan da me primi na neodređeno, s obzirom da je firma trenutno u restrukturiranju, i direktor kaže da ne može zbog toga da mi da ugovor na neodređeno?

Poštovani, Prema Zakonu o radu Republike Srbije (“Sl.glasnik RS “,br.24/2005,61/2005,54/2009 i 32/2013), članu 37 radni odnos zasnovan na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos. Takođe, kada je u pitanju radni odnos na Pročitaj više

Dobar dan, zanima me da li se po Zakonu Republike Srbije plaća “probni rad“?

Poštovani ,  Zakonom o radu Republike Srbije (“Sl.glasnik RS “,br.24/2005,61/2005,54/2009 i 32/2013) regulisan je probni rad u članu 36. U tom smislu , prema Zakonu o radu, probni rad mora da bude predviđen ugovorom o radu koji se zaključuje pre stupanja na posao i probni rad može trajati najduže šest meseci. U ugovoru mora da bude Pročitaj više

Prijavljen sam na određeno vreme već 6 meseci. Ugovor mi se produžava na svakih mesec ili dva. Tih 6 meseci sam radio bez prekida. Ugovor istekne 30og ili 31og i odmah potpišem novi ugovor od 1og. Da li ja imam pravo na godišnji odmor i ako imam koliki godišnji , s obzirom da sam radio 6 meseci bez prekida da li je u pitanju ceo godišnji odmor?

Poštovani, Na osnovu Zakona o radu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) Vi imate pravo na godišnji odmor. Članom 68 ovog zakona propisano je da zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ima pravo na godišnji odmor posle 6 meseci neprekidnog rada. Takođe, trajanje godišnjeg odmora propisano je ovim Pročitaj više

Radim u SP “LASTA“ kao vozač. Prilikom kontrole na alkotestu pokazalo mi je 0,3 promila. Medjutim, meni radno vreme pocinje od 5:00, a alkotest je bio u 4:30. Trenutno sam suspendovan, pa bih hteo da znam da li je bolje da sam dam otkaz ili da mi firma da otkaz? Ako mi daju otkaz, da li mogu da tužim firmu ili nesto drugo?

Poštovani, Poslodavac ima pravo da kontroliše zaposlene čim su na radnom mestu, bez obzira na radno vreme, kao i tokom radnog vremena. Kako je alkotest pokazao prisustvo alkohola u krvi, učinili ste povredu radne obaveze. Suspenzija, odnosno, udaljenje zaposlenog sa rada može da traje najduže tri meseca. Po isteku tog perioda poslodavac je Pročitaj više

Poštovani, zanima me radno pravo samohrane majke, da li imam pravo na skraćeno radno vreme? Kakva su mi prava sto se tiče smenskog rada? I da li imam pravo na slobodan dan kada treba dete da vodim kod doktora? Inace imam posao za stalno u zdravstvenoj ustanovi? Unapred hvala na odgovoru

Poštovana, u skladu sa članom 91 stav 2 Zakona o radu (``Sl. glasnik RS``, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) pravo samohranih roditelja koji imaju dete do sedam godina života ili dete koje je težak invalid može da radi prekovremeno, odnosno noću samo uz svoju pisanu saglasnost. Što se tiče ostalih prava na skraćeno radno vreme, Pročitaj više

Poštovani, radim u privatnoj firmi od XX.XX.2007. godine. Posle godinu dana dobila sam rešenje na neodredjeno i dalje sam u radnom odnosu. Zanima me zbog prelaska na novo radno mesto koja su moja prava i da li moram da odradim otkazni rok, koliki je zakonski minimum i da li mogu sporazumno raskinuti ugovor sa kraćim datumom? U Ugovoru o radu koji sam potpisala ne piše ništa o otkaznom roku, tj. nije naznačeno ništa. Hvala unapred

Poštovana, Jedan od načina prestanka radnog odnosa prema ZAKONU O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) jeste i otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog. Ukoliko se opredeliti za tu opciju trebali biste znati da u tom slučaju ukoliko ništa drugo nije bilo predviđeno samim ugovorom o radu da prema zakonu, otkaz morate u Pročitaj više

Poštovani, prijavljen sam radnik u firmi. Poslednjih 3 meseca nisam primio celu platu (primam inace na 3 dela platu (dva na račun, jedan na ruke), i poslednju uplatu na racunu sam imao u septembru topli obrok), da li imam osnova da ih tužim i zahtevam isplatu dugovanja koje firma ima prema meni?

Poštovani, Pravo na zaradu prema ZAKONU O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) obuhvata: zaradu za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi), kao i drugih primanja po osnovu radnog odnosa u skladu sa ugovorom o radu. Ukoliko ne možete da Pročitaj više

Poštovani, radila sam promocije za jednu firmu marta ove godine, novac mi do danas nije isplaćen. Poslala sam im e-mail u kome zahtevam da budem isplaćena, ali sam dobila odgovor da je firma u stečaju i da je promenila vlasnika, tako da mi ništa ne duguju. Napominjem da sam u posao ušla na preporuku koleginice. Što se tiče osoba sa kojima sam ugovarala posao, imam samo njihova imena i brojeve mobilnih telefona, koji su sada isključeni. Šta mogu da uradim?

Poštovana, Proverićete istinitost podatka koji ste dobili u Agenciji za privredne registre. Pokretanje sečajnog postupka se objavljuje na oglasnoj tabli suda, u Službenom glasniku Republike Srbije i u najmanje tri visoko tiražna dnevna lista  koja se distribuiraju na teritoriji cele Republike. Svoja potraživanja poverioci prijavljuju u Pročitaj više

Ako odem na biro rada kao tehnološki višak, a fali mi godina i jedan mesec do 65 godina starosti, da li imam pravo sa biroa odmah da idem u penziju i u slučaju promene zakona, ako je procedura započeta.

Poštovani, Vaše pitanje uređeno je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004- odluka USRS, 84/2004- dr. Zakon, 85/2005- dr. Zakon, 63/2006- odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/20013) . Naime, pravilo je da onaj ko ostane bez zaposlenja kao tehnološki višak može Pročitaj više

Poštovani, radim u jednoj srednjoj školi u kojoj sam dobila rešenje na neodređeno za 25 % radnog vremena. U međuvremenu sam otišla na porodiljsko odsutvo sa 75 % radnog vremena. Sada kada hoću da se vratim da radim, direktor me vraća na 25 %, a mojoj zameni daje ostatak (moja zamena nije pre radila u ovoj školi, niti je imala radno iskustvo bilo gde) . Da li ja imam pravo na ovih 50 % ili je to direktorova volja? Unapred zahvalna.

Poštovana, Vaše pitanje uređeno je Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013). Naime, ukoliko je Vaš “prelazak“ sa 25 % na 75 % radnog vremena zasnovan na činjenici da ste potpisali aneks ugovora o radu koji predviđa 75 % radnog vremena, umesto prvobitnih 25 % ( aneks ugovora je dodatak ili prilog Pročitaj više