Radno Pravo

Poštovani, imam jedno pitanje… Sestra i ja primamo očevu porodičnu penziju… Ja imam 24 godine i student sam, a sestra uskoro puni 26 godina i gubi pravo na penziju… Zanima me da li će meni da nastavi da se isplaćuje pun iznos porodične penzije kao i do sada ili će taj iznos biti manji? Unapred Vam hvala na odgovoru…

Poštovani, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srbije", br. 34/2003, 64/2004 ... 2a) u članu 71 utvrđuje procenat od ukupnog iznosa penzije koja bi osiguraniku (vašem ocu) pripadala u času smrti, koji zavisi od broja članova porodice koji imaju pravo na tu penziju. Prema ovom članu: -za jednog Pročitaj više

Poštovani, Interesuje me šta se dešava sa trudnicama kojima ističe ugovor o radu tokom porodiljskog bolovanja odnosno održavanja trudnoće. Da li se bolovanje produžava i dalje i da li trudnica ostvaruje pravo porodiljskog odsustva odosno novčane nadoknade dvanaest meseci od momenta otvaranja porodiljskog? Hvala Vam unapred na odgovoru.

Poštovana, Prema clanu 187 stavu 2 Zakona o radu, zaposlenom za vreme trudnoće, odnosno porodiljskog odsustva, rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos, produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo. Dok traje porodiljsko odsustvo imate pravo na novčanu nadoknadu. Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi Pročitaj više

Poštovani, Posle smrti majke nasledila sam porodičnu penziju pošto sam bila student. Završila sam studije početkom xxxx godine, uplate su i dalje stizale do kraja godine, a ja od nadležnih nisam dobila nikakvo rešenje o prestanku prava. Sada bih htela da znam da li sam u obavezi da vratim novac ako budu doneli takvo rešenje i ako budu potraživali taj novac?

Poštovana, Članom 31. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 i 75/2014), propisano je da dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života, a da posle Pročitaj više

10.janura punim 60 godina života i 25 godina radnog staža. Da li imam pravo na penziju? U pitanju je ženska osoba.

Poštovana, Prema članu 19a Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (”Službeni glasnik Republike Srbije", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 i 75/2014) žena koja navrši najmanje 15 godina staža Pročitaj više

Molim Vas da mi odgovorite, da li posle 37 godina radnog staža i 59 godina života može da me proglasi poslodavac tehnološkim viškom. Hvala.

Poštovani, poslodavac ima pravo da Vas proglasi tehnološkim viškom bez obzira na radni staž i godine života. Važeći Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) ne postavlja takva ograničenja poslodavcu. Mladi Pro Bono Pročitaj više

Poštovani, zaposlen sam na određeno vreme, 6 meseci i potpisao sam ugovor o radu u kojem sam dužan da obavestim poslodavca 60 dana unapred pisanim putem, ukoliko želim da raskinem ugovor. Moje pitanje je da li je to obavezujuće za mene ili npr. je dovoljno 15 dana ranije da obavestim poslodavca? Veliki pozdrav.

Poštovani, Prema članu 178 Zakona o radu („Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) zaposleni ima obavezu da dostavi u pisanom obliku otkaz poslodavcu najmanje 15 dana pre dana koji je naveo kao prestanak radnog odnosa. Ugovorom o radu ili opštim aktom poslodavca se može utvrditi duži otkazni rok, ali ne Pročitaj više

Krajem Novembra imaću 34 godine radnog staža u predškolskoj ustanovi i 54 godine starosti. Pa me interesuje mogućnost prevremene penzije. Srdacan Pozdrav.

Poštovana, Vi ćete novembra 2018 godine imati 38 godina staža i 58 godina života, čime ostvarujete pravo na prevremenu starosnu penziju (član 19v stav 4 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju). Tada najranije ispunjavate i uslov godina staža i uslov godina života. Vi ostvarujete pravo na starosnu penziju tek 2023 godine (član 19a Pročitaj više