Radno Pravo

Poštovani, prijavljen sam radnik u firmi. Poslednjih 3 meseca nisam primio celu platu (primam inace na 3 dela platu (dva na račun, jedan na ruke), i poslednju uplatu na racunu sam imao u septembru topli obrok), da li imam osnova da ih tužim i zahtevam isplatu dugovanja koje firma ima prema meni?

Poštovani, Pravo na zaradu prema ZAKONU O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) obuhvata: zaradu za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi), kao i drugih primanja po osnovu radnog odnosa u skladu sa ugovorom o radu. Ukoliko ne možete da Pročitaj više

Poštovani, radila sam promocije za jednu firmu marta ove godine, novac mi do danas nije isplaćen. Poslala sam im e-mail u kome zahtevam da budem isplaćena, ali sam dobila odgovor da je firma u stečaju i da je promenila vlasnika, tako da mi ništa ne duguju. Napominjem da sam u posao ušla na preporuku koleginice. Što se tiče osoba sa kojima sam ugovarala posao, imam samo njihova imena i brojeve mobilnih telefona, koji su sada isključeni. Šta mogu da uradim?

Poštovana, Proverićete istinitost podatka koji ste dobili u Agenciji za privredne registre. Pokretanje sečajnog postupka se objavljuje na oglasnoj tabli suda, u Službenom glasniku Republike Srbije i u najmanje tri visoko tiražna dnevna lista  koja se distribuiraju na teritoriji cele Republike. Svoja potraživanja poverioci prijavljuju u Pročitaj više

Ako odem na biro rada kao tehnološki višak, a fali mi godina i jedan mesec do 65 godina starosti, da li imam pravo sa biroa odmah da idem u penziju i u slučaju promene zakona, ako je procedura započeta.

Poštovani, Vaše pitanje uređeno je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004- odluka USRS, 84/2004- dr. Zakon, 85/2005- dr. Zakon, 63/2006- odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/20013) . Naime, pravilo je da onaj ko ostane bez zaposlenja kao tehnološki višak može Pročitaj više

Poštovani, radim u jednoj srednjoj školi u kojoj sam dobila rešenje na neodređeno za 25 % radnog vremena. U međuvremenu sam otišla na porodiljsko odsutvo sa 75 % radnog vremena. Sada kada hoću da se vratim da radim, direktor me vraća na 25 %, a mojoj zameni daje ostatak (moja zamena nije pre radila u ovoj školi, niti je imala radno iskustvo bilo gde) . Da li ja imam pravo na ovih 50 % ili je to direktorova volja? Unapred zahvalna.

Poštovana, Vaše pitanje uređeno je Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013). Naime, ukoliko je Vaš “prelazak“ sa 25 % na 75 % radnog vremena zasnovan na činjenici da ste potpisali aneks ugovora o radu koji predviđa 75 % radnog vremena, umesto prvobitnih 25 % ( aneks ugovora je dodatak ili prilog Pročitaj više

Poštovani, zbog 100% invaliditeta od detinjstva primam doživotnu porodičnu penziju od preminulog oca. U slučaju da mi i majka, čija je penzija viša, premine – da li bih imala pravo da pređem na porodičnu penziju preko nje?

Poštovana, Na osnovu člana 73. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013) deca bez oba roditelja imaju pravo na pored porodične penzije po jednom i na Pročitaj više

Na porodiljskom sam,a proglasena sam tehnoloskim viskom jer se gasi ogranak firme. Sve kolege su rasporedjene na druga radna mesta samo sam ja dobila otkaz, bar je dosad bilo kad se gasi ogranak svi dobijaju otkaz. Treba da se javim po isteku porodiljskog odsustva da potpisem raskid ugovora. Bilo je otpusteno 100 ljudi nisam samo ja moje kolege su rasporedjene na njihova mesta, da li mogu da tužim firmu jer bih volela da znam po kojem kriterijumu baš ja iz mog ogranka?

Poštovana, Na osnovu člana 179. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) poslodavac Vam može otkazati ugovor o radu ako za tim postoji potreba usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili pak dođe do smanjenja obima posla. Treba da znate i da Pročitaj više

Poštovani, slučaju da budem proglašena tehnološkim viškom, nakon 13 godina radnog staža, a imam status invalida, koja su moja prava? Da li poslodavac može da me proglasi tehnološkim viškom? P.S. Napominjem da nije bilo nikakve povrede radne obaveze, već se prosto radi o smanjenom obimu posla. Pozdrav

Poštovana, Zakon o radu (“Sl.glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2005, 54/2009 i 32/2013) članom 179 uređuje u kojim sve situacijama poslodavac može da da otkaz zaposlenom. Jedna od tih situacija je pod 9) ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do Pročitaj više

Imam X godina i zbog bolesti nisam u mogućnosti da zarađujem, zadnjih X. godina izdržavala me majka svojom penzijom. Ona je preminula, da li ja imam pravo, s obzirom da nisam sposoban da privređujem a ne ostvarujem nikakva davanja, da dobijem porodičnu penziju svoje majke? Napominjem da je ona bila lični penzioner, po osnovu invalidnosti.

Poštovani, Situaciju koju ste nam predočili rešićemo pozivajući se na Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013). Porodična penzija je uređena Pročitaj više

Nakon porodiljskog odsustva ponuđen mi je aneks ugovora o radu kojim sam premeštena na niže radno mesto kod istog poslodavca. Za to mesto se traži isti stepen i ista vrsta stručne spreme kao i za moje staro mesto, ali je koeficijent plate mnogo manji. Molim vas da me uputite na propise koji ovo regulišu.

Poštovana, Većinu pitanja vezanih za rad i radne odnose reguliše Zakon o radu (“Sl. Glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013). Konkretno Vaše pitanje je regulisano u glavi XV Izmena ugovora o radu, tačnije u članu 172. gde piše: Uz ponudu za zaključivanje aneksa ugovora poslodavac je dužan da zaposlenom u pisanom obliku Pročitaj više

Poštovani, zanima me da li godišnji odmor, ako se ne koristi odjednom, može da se koristi iz više delova, a ne samo iz dva. I da li prvi deo mora da bude 15 radnih dana ili može i manje? Hvala puno na odgovoru.

Prema članu 73. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013), godišnji odmor može da se koristi u dva dela. Ako se zaposleni odluči da odmor koristi u dva dela, prvi deo koristi u trajanju od najmanje tri radne nedelje u toku kalendarske godine. Dakle, odmor može da se koristi najviše iz dva dela, a prvi deo Pročitaj više