Radno Pravo

Poštovani, prvi put sam zasnovala radni odnos 15. maja ove godine. Zanima me da li nakon 15. avgusta imam pravo na korišćenje srazmernog dela godišnjeg odmora u trajanju od 5 dana? Hvala

Poštovana, Član 69. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) kaže: U svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana. Član 72. istog zakona kaže: Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora Pročitaj više

Postovani zaposlio sam se kao pripravnik u jednoj firmi od XX.XX.201X. do XX.XX.201X. Nakon toga su mi produzili ugovor od XX.XX.201X. do XX.XX.201X. nakon cega su mi dali još jedan ugovor od XX.XX.201X. do XX.XX.201X. pa me interesuje da li moraju da me sada prime za stalno jer ima više od 12 meseci bez prekida sto je po zakonu?

Poštovani, Pošto niste naveli sve neophodne informacije (na primer: koji ste fakultet završili, odnosno stečeno zvanje, instituciju u kojoj ste radili itd.) nemoguće je precizno razmotriti Vaš slučaj. Takođe iz istog razloga ne raspolažemo informacijom koliko traje pripravnički staž u Vašoj struci. Ipak, jedno je sigurno bez obzira na Pročitaj više

Poštovani, zbog smanjenja obima posla smanjena je i potreba za jednim izvršiocem na mom radnom mestu. Ja sam dobio sam otkaz ugovora o radu. U ocenama piše da nisam ispunjavao normu i da se ne trudim, zbog čega sam dobio ocenu 1. Želim da znam, da li je poslodavac bio dužan da me upozori na to da ne ispunjavam normu ili da mi ponudi drugo radno mesto u firmi? Unapred hvala.

Poštovani, Prema odredbi člana 179. stav 9. Zakona o radu ( "Službeni glasnik Republike Srbije", br. 24/2005, 61/ 2005, 54/2009 i 32/2013 ) poslodavac ima mogućnost otkaza ugovora o radu u slučaju da zbog tehnoloških, ekonomskih, organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla. U Pročitaj više

Poštovani, Dobila sam presudu za neosnovani otkaz ugovora o radu sa obavezom isplate zaostalih plata i povratkom na posao. Interesuje me da li je bivši poslodavac dužan uplatiti doprinose i ako to nije u tužbi navedeno i ima li prepreka ukoliko se ja već 3 meseca nalazim u stalnom radnom odnosu. I još jedna vrlo bitna stvar kako “odbiti“ povratak na posao, jer poslodavac od mene to očekuje. Unapred zahvalna na odgovoru.

Poštovana, Zarada koju primate obuhvata kako Vašu neto platu dakle novac koji primate na račun, tako i porez i doprinose koje poslodavac plaća (član 105. Zakona o radu "Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) što znači da će Vam biti uplaćeni i doprinosi. To što ste u radnom odnosu nije nikakva prepreka da Vam se Pročitaj više

Da li ćerka koja ceo život živi sa majkom a sad ima 62 godine ne radi, dijabetičar je, može da nasledi majčinu penziju u slučaju njene smrti? Šta je potrebno uraditi tad?

Poštovani, Prema članu 27. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (''Sl. glasnik RS'', br. 34/2003, 64/2004-odluka USRS, 84/20004-dr.zakon, 85/2005, 101/2005-dr. zakon, 63/2006-odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 I 108/2013.) pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice umrlog korisnika starosne ili Pročitaj više

Radim u ustanovi u kojoj se rad odvija u 2 smene, popodnevna smena traje od 13 do 20h. Majka sam deteta mlađeg od 3 godine, da li zbog toga mogu da budem oslobođena rada u popodnevnoj smeni?

Poštovana, Jedan od roditelja sa detetom do tri godine života može da radi prekovremeno, odnosno noću,  samo uz svoju pisanu saglasnost. U ovom slučaju ste zaštićeni od rada prekovremenog, bez Vaše saglasnosti., član 91 Zakona o radu "Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013. Međutim, Zakon o radu predviđa rešenje da Pročitaj više