Radno Pravo

Da li je moguće da otac ispomaže u preduzetničkoj radnji svoje udate ćerke bez prijavljivanja?

Poštovani,Kako je Vaše pitanje neprecizno postavljeno razmotrićemo dve situacije. Naime, u slučaju da Vaš otac radi nepuno radno vreme shodno čl. 40 Zakona o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) ima pravo na zaradu, druga primanja i druga prava iz radnog odnosa srazmerno vremenu provedenom na radu, osim Pročitaj više

Poštovani, poslodavcu kod kojeg sam u radnom odnosu na neodređeno vreme, podneo sam zahtev da mi odobri rad kod drugog poslodavca ugovorom o delu, bez zasnivanja radnog odnosa, a radi se o istoj delatnosti. U kojem vremenskom periodu je poslodavac dužan da odgovori na moj zahtev i da li je uopšte obavezan, jer je već prošlo 15 dana? Hvala Vam.

Poštovani, član 161. Zakona o radu glasi: Ugovorom o radu mogu da se utvrde poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica, bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnom odnosu (u daljem tekstu: zabrana konkurencije). Zabrana konkurencije može da se utvrdi Pročitaj više

Ja sam na trudnickom bolovanju od 11.08,meni poslodavac ne uplacuje platu nego ceka da drzava uplati.Zanima me da li je poslodavac DUZAN DA UPLATI PLATU ili moze da ceka od drzave uplatu.I da li drzava direktno uplacuje na moj ziro racun ili na racin firme pa poslodavac prosledjuje…hvala….

Poštovana,  Poslodavac Vam isplaćuje naknadu zarade na žiro račun na koji Vam je uplaćivao i zaradu, u isto vreme kada isplaćuje zaradu drugim zaposlenima. Nakon što to učini, i podnese odgovarajuću dokumentaciju nadležnim institucijama, vrši se refundacija tog iznosa poslodavcu. Dakle, Vama ne prenose sredstva nadležne institucije Pročitaj više

Poštovani, da li imam prava za prevremenu starosnu penziju uz kaznene penale? Kao tehnološki višak ostala sam bez posla 2013 g. Godinu dana provela sam na birou uz novčanu nadoknadu. Imam 57 god,ove god punim 58. Imam ukupno staža 32 g. i 5 meseci.(Ukoliko je negativan odgovor, kad bi imala prava?)Molim Vas za odgovor.Unapred hvala.

Poštovana,   Nažalost, ne ispunjavate zakonske uslove za odlazak u prevremenu penziju, i to u pogledu godina radnog staža, pošto je minimalan broj godina staža koji zakon predviđa za odlazak u prevremenu penziju 36 godina i 4 meseca.  Ispunićete uslove, i steći pravo na starosnu penziju 2020 godine, kada budete navršili 63 godine Pročitaj više

Veliki pozdrav, devojka mi je srpkinja iz Drvara (BiH) ja sam iz Srbije. Moje pitanje je da li ona može da se zaposli negde bez državljanstva Srbije i da li ima pravo na dvojno državljanstvo? Hvala unapred.

Poštovani, Stranci mogu da zasnuju radni odnos u Srbiji. To pravo je regulisanom Zakonom o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima. Razlika u odnosu na domaće državljane je što se traži ispunjenje dodatnih uslova. Potrebno je da strani državljanin ima odobrenje za stalno nastanjenje ili za privremeni boravak u Srbiji, Pročitaj više

Poštovani imam pitanje u vezi svoje majke,оna ima 54 godine i 8 meseci života i 35 godine i 4 meseca radnog staža као medicinska sestra,što po važećem zakonu do 31.12.2014 nedostaju јој 4 meseca staža za odlazak u penziju,ona je u periodu od 1990 do 2003 imala rešenje za rad u hitnoj službi, interesuje me da li ona ima pravo na beneficirani radni staž za taj period?

Poštovani, Radna mesta: bolničar, tehničar i viši tehničar koji pomaže pri pružanju ili sam pruža određenu hitnu medicinsku pomoć na mestu događaja i u transportu; vozač sanitetskog vozila prema Pravilniku o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem ("Službeni glasnik RS", br. Pročitaj više

Molim da mi pojasnite član 100 Zakona o radu,s obzirom da imam dete rođeno XX.XX.20XX godine i da bi na osnovu njega hteo da zatražim mirovanje radnog odnosa dok dete ne napuni 3 godine potrebno mi je bliže tumačenje ovog člana, pošto pravnik u mom preduzeću ne može da mi da adekvatan odgovor. Inače sam zaposlen na neodređeno vreme….konkretno da li postoji još neki od uslova da bi ovo pravo ostavario(npr. da li mora da su oba supružnika u radnom odnosu)??

Poštovani, Čl. 100 Zakona o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) kaže da jedan od roditelja ima pravo da odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života I da Za vreme odsustvovanja sa rada prava i obaveze po osnovu rada miruju, ako za pojedina prava zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije Pročitaj više

Da li poslodavac može da zahteva od radnika koji je radio pet dana treću smenu da radi i subotu prvu smenu? To je 16h povezanog radnog vremena. Hvala!

Poštovani, Čl. 66 Zakona o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) kaže da zaposleni ima pravo na odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno u okviru 24 časa. Stoga iako je u skladu sa čl. 63 istog zakona poslodavac dužan da Vam obezbedi izmenu smena, tako da ne radite neprekidno više od jedne radne Pročitaj više