Radno Pravo

Poštovani, ostvarujem pravo na porodičnu penziju već X godine. Upisala sam studije tako da sam na osnovu toga i ostvarila pravo. Zanima me, obzirom da za X meseci punim 26 godina života, da li će se penzija tada automatski ukinuti ili imam pravo još u toku 26. godine da primam, tj. još jednu godinu? Hvala.

Poštovana, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u članu 31 propisuje da posle navršenih 15 godina života dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do završetka školovanja, ali najdocnije do navršenih 26 godina života, ako pohađa visokoškolsku ustanovu. Dakle, bićete korisnik porodične penzije do Vašeg 26. Pročitaj više

Poštovani, ponuđen mi je aneks ugovora kojim se upućujem u mesto rada udaljeno preko 60km od mesta stanovanja. Ako ne potpišem u roku od 8 dana, prete mi otkazom! Kako da ga potpišem, a da ne prihvatam uslove iz aneksa ugovora?

Poštovani, Prema čl. 173 Zakona o radu, zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada: 1) ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela; 2) ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je Pročitaj više

Poštovani, Šifra bolesti mi je S-83.0/A. Interesuje me kakvi su uslovi za invalidsku penziju, jer je u pitanju tromboza dubokih vena. Hvala.

Poštovani/a, Invalidnost postoji kada kod osiguranika nastane potpuni gubitak radne sposobnosti, odnosno kad kod profesionalnog vojnog lica nastane potpuni gubitak sposobnosti za profesionalnu vojnu službu, zbog promena u zdravstvenom stanju prouzrokovanih povredom na radu, profesionalnom bolešću, povredom van rada ili bolešću, koje se ne Pročitaj više

Poštovani, U proteklih šest meseci nije mi isplaćena zarada, a u slučaju da dobijem otkaz interesuje me prilikom prijavljivanja na tržište rada radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu kako će mi se obračunati visina naknade? Ukupan radni staž mi je 28 godina, a Ugovorom o radu osnovna zarada iznosi 46.648,80 dinara.

 Poštovani/a, Osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade jeste prosečna zarada, odnosno plata ili naknada zarade nezaposlenog u skladu sa zakonom u poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kojem je prestao radni odnos, odnosno osiguranje. Novčana naknada utvrdjuje se u visini od 50% osnovice. Novčana naknada ne može da biti Pročitaj više

Poštovani, Zanima me način obračuna otpremnine u slučaju otkaza kao tehnološkog viška. Da li se u obzir uzima prosečna neto ili bruto zarada? Unapred hvala na odgovoru.

Poštovani, Kao što ste već upoznati, poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu, u smislu člana 179. tačka 9) Zakona o radu, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu. Otpremnina ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 Pročitaj više

Poštovani, radim u jednoj velikoj privatnoj firmi i trenutno sam na porodiljskom bolovanju. Posle toga bih koristila neplaćeno odsustvo, čitala sam da na to imaju pravo jedan od roditelja dok ne dete ne napuni godinu dana. Da li je to istina i da li firma mora odobriti takav zahtev? Hvala unapred!

Poštovana, Stav 1 člana 94 Zakona o radu propisuje da zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (u daljem tekstu: porodiljsko odsustvo), kao i odsustvo sa rada radi nege deteta, u ukupnom trajanju od 365 dana. Dakle, porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja, a po isteku porodiljskog Pročitaj više

Zamolila bih vas za odgovor na pitanje da li po zakonu mogu dobiti premeštaj sa posla, iz jednog grada u drugi, u istoj struci, i na koji način? Po zanimanju sam medicinska sestra. Unapred zahvalna.

Poštovana, Prema čl. 173 Zakona o radu, zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada: 1) ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela; 2) ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je Pročitaj više

Poštovani, Radim u jednom javnom preduzeću godinu dana kao knjigovođa. Pre nekoliko nedelja primetila sam da me tadašnji pomoćnik direktora posmatra. Jedanput dok sam sedela i radila prišao mi je i počeo da me masira, ja sam od tada izbegavala koliko sam mogla susret i kontakt sa njim. Pre nedelju dana njega su imenovali za VD direktora. Jednom prilikom me je pozvao na razgovor, jer je bilo nekih problema na poslu i dok sam se ja trudila da mu objasnim situaciju, on se smeškao i na kraju prišao i počeo je da me pipka. Ja sam nekako uspela da izađem iz kancelarije. Danas je vikao na mene, da bi mi na kraju razgovora rekao kako mi divno stoji “lepršava suknjica“ i kako se to njemu jako dopada. Omalovažava moj rad, i ja više ne znam šta da radim. Naše mesto je malo, a on je i politički postavljen na mestu na kom je sada. Počinje jako da mi smeta njegovo ponašanje, a bojim se da ga tužim – strah me da ne ostanem bez posla. Da li to što je žena atraktivnija znači i to da ne vredi kao radnik? Da li to ako je žena samohrana majka, razvedena, znači da nema ko da je zaštiti pa je podobnija za svaku vrstu mobinga? Moje pitanje je šta ja da radim? Kada bi tužila, koliko bi trajao parnični postupak? Koji dokazi meni trebaju? Da li bih mogla ostati bez posla? Unapred zahvalna

Poštovana, Više o zlostavljanju na radu tj. mobingu možete pogledati na našem sajtu, na sledećem linku: http://www.besplatnapravnapomoc.rs/tekstovi/radno-pravo/mobing-2/ Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte. Vaš, Mladi Pro bono Pročitaj više