Penzijsko i invalidsko osiguranje

Poštovani, Imam jedno pitanje u vezi ostvarivanja prava na porodičnu penziju. Muž mi je umro 2001.god i tada je imao 48 godina, a ja sam imala 42. god. Ostala sam bez posla 2014.god. i primala materijalno do novembra 2014 .god. Sad sam bez ikakvih primanja .Nismo imali dece. Imam li pravo na porodičnu penziju?

Poštovani,Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) u članu 27 navodi da pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice:1) Pročitaj više

Dobar dan, zamolio bih vas da mi odgovorite na jedno pitanje. Ja sam donor bubrega svom sinu koji ima xxx godina. Zanima me da li ću ja moći posle transplantacije da idem u invalidsku penziju, jer sam već 2 puta operisao kičmu tj. diskus herniju i posle transplantacije neću više biti sposoban za rad. Imam xxx godina radnog staža i xxx godina starosti. I zanima me još jedna stvar. Da li će sin imati prava posle transplantacije pravo na neku socijalnu pomoć? Hvala vam unapred, željno isčekujem vaš odgovor. Pozdrav!

Poštovani,prema članu 25. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju osiguranik kod koga nastupi potpuni gubitak radne sposobnost stiče pravo na invalidsku penziju ukoliko je do invalidnosti došlo usled povrede na radu, profesionalne bolesti ili povredom van rada ili bolešću.Ono što je potrebno jeste da podnesete zahtev Republičkom fondu Pročitaj više

Imam jednu nedoumicu. Da li je neplaćeno odsustvo kao institut predviđen Zakonom o radu isto što i Mirovanje radnog odnosa, pošto je poslodavac obavezan da uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje kod neplaćenog odsustva, a ostala mu prava miruju.. a Mirovanjem prava iz radnog odnosa miruju sva prava, pa i zdravstveno. npr. na period od godinu dana? Hvala puno!

Poštovani,Mirovanje radnog odnosa i neplaćeno odsustvo nije isto, s tim da kod neplaćenog odsustva kao posledica se javlja mirovanje radnog odnosa. Razlike postoje u tome što neplaćeno odsustvo nije zakonsko pravo već diskreciona sloboda poslodavca, dok do mirovanje radnog odnosa dolazi u zakonom propisanim slučajevima. U našem pravu to je Pročitaj više

Poštovani, otac mi je preminuo u decembru 2014. godine. Ja bolujem od multiple skleroze od svoje 24. godine. Nikada nisam bila u radnom odnosu, niti sam prijavljena u Službi za zapošljavanje. Vodim se kao redovan student na državnom fakultetu. Pokojni otac od dece ima samo mene. Živeli smo sami i on me je izdržavao do smrti. Interesuje me da li imam paravo na porodičnu penziju, kome da se obratim i šta bi od dokumentacije trebala da priložim. Hvala unapred!

Poštovana,Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, da biste dobili porodičnu penziju potrebno je da postoje sledeći uslovi:- da je Vaš otac bio osiguranik u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju sa najmanje 5 godina staža osiguranja (kolokvijalno rečeno da mu je uplaćivan doprinos za  penzijsko i invalidsko Pročitaj više

Poštovani, da li imam pravo da nasledim invalidsku penziju preminule supruge koja je otišla u invalidsku penziju zbog bolesti i koja je imala oko pet godina staža? Napominjem da ja imam 46. godina tj.imao sam 45. u trenutku kada je preminula u svojoj 39. godini.

Poštovani,Na osnovu zakona o penzionom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice umrlog Pročitaj više

Poštovani, interesuje me da li imam pravo na porodičnu penziju? Ove godine punim 52. godine. U trenutku smrti supružnika imala sam 38 godina. Unapred zahvalna.

Poštovana, Na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice nakon smrti korisnika Pročitaj više

Poštovani, Imam 27 godina radnog staža i 2 godine posebnog staža upisanog na treće dete. S obzirom da sam majka petero dece, interesuje me da li imam pravo na prevremenu penziju?

Poštovana, Pravo na prevremenu starosnu penziju stiče se kada se navrši najmanje 40 godina staža i najmanje 60 godina života. (član 19b Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju "Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, Pročitaj više

Poštovani, da li imam prava za prevremenu starosnu penziju uz kaznene penale? Kao tehnološki višak ostala sam bez posla 2013 g. Godinu dana provela sam na birou uz novčanu nadoknadu. Imam 57 god,ove god punim 58. Imam ukupno staža 32 g. i 5 meseci.(Ukoliko je negativan odgovor, kad bi imala prava?)Molim Vas za odgovor.Unapred hvala.

Poštovana,   Nažalost, ne ispunjavate zakonske uslove za odlazak u prevremenu penziju, i to u pogledu godina radnog staža, pošto je minimalan broj godina staža koji zakon predviđa za odlazak u prevremenu penziju 36 godina i 4 meseca.  Ispunićete uslove, i steći pravo na starosnu penziju 2020 godine, kada budete navršili 63 godine Pročitaj više

Poštovani imam pitanje u vezi svoje majke,оna ima 54 godine i 8 meseci života i 35 godine i 4 meseca radnog staža као medicinska sestra,što po važećem zakonu do 31.12.2014 nedostaju јој 4 meseca staža za odlazak u penziju,ona je u periodu od 1990 do 2003 imala rešenje za rad u hitnoj službi, interesuje me da li ona ima pravo na beneficirani radni staž za taj period?

Poštovani, Radna mesta: bolničar, tehničar i viši tehničar koji pomaže pri pružanju ili sam pruža određenu hitnu medicinsku pomoć na mestu događaja i u transportu; vozač sanitetskog vozila prema Pravilniku o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem ("Službeni glasnik RS", br. Pročitaj više