Prava iz radnog odnosa

Da li su privatni poslodavci u obavezi da plaćaju noćni i smenski rad?

Poštovani,Svaki poslodavac (i “privatni” i “državni”) je dužan da zaposlenom  plaća naknadu za izvršeni rad, bez obzira na to da li se rad kod poslodavca obavlja u smenama i bez obzira na to da li je reč o dnevnom ili noćnom radu.Mladi Pro Bono Pročitaj više

Da li sleduje naknada putnih troškova i za vreme godišnjeg odmora? Hvala na odgovoru.

Poštovani,Kako niste jasno postavili pitanje pretpostavićemo da ste mislili na troškove prevoza za dolazak I odlazak sa mesta rada. U tom slučaju, kako pomenuti trošak ne predstavlja zaradu(po čl. 105 Zakona o radu(("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)) nemate ni pravo na naknadu.S poštovanjem,Mladi Pro Pročitaj više

Imam jednu nedoumicu. Da li je neplaćeno odsustvo kao institut predviđen Zakonom o radu isto što i Mirovanje radnog odnosa, pošto je poslodavac obavezan da uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje kod neplaćenog odsustva, a ostala mu prava miruju.. a Mirovanjem prava iz radnog odnosa miruju sva prava, pa i zdravstveno. npr. na period od godinu dana? Hvala puno!

Poštovani,Mirovanje radnog odnosa i neplaćeno odsustvo nije isto, s tim da kod neplaćenog odsustva kao posledica se javlja mirovanje radnog odnosa. Razlike postoje u tome što neplaćeno odsustvo nije zakonsko pravo već diskreciona sloboda poslodavca, dok do mirovanje radnog odnosa dolazi u zakonom propisanim slučajevima. U našem pravu to je Pročitaj više

Poštovani,radim u XXXXXX već X godina. Pre par dana mi je poslodavac uručio rešenje o prelasku na drugo radon mesto. Meni to nikako ne odgovara, putovanje do radnog mesta mi traje oko dva sata. Rad je smenski, a pritom poslodavac samo povremeno može da obezbedi prevoz. Imam malu decu i supruga mi radi posao koji ima i prekovremenih sati i službenih putovanja. Ja bih da napišem žalbu na to rešenje, ali da li mi možete tačno reći na sta mogu da se pozovem u žalbi.

Poštovani,Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)Član 171.Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (u daljem tekstu: aneks ugovora):1) radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada;2) radi premeštaja u drugo mesto rada kod istog Pročitaj više

Moram da Vam izložim svoj slucaj, naime sa zaposlenim koji je navrsio 65 godina još 2013 godine sklopljen je sporazum o produžetku njegovog radnog odnosa, on je tada napisao izjavu da se odriče otpremnine za odlazak u penziju. Sada kada odlazi u penziju on zahteva isplatu otpremnine. Da li ima ta njegova izjava data 2013 godine ima nekog značaja?

Poštovani,Zaposleni u skladu sa članom 119 Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) ima pravo na otpremninu, a izjava o odricanju od iste bi predstavljalo odricanje od prava na pravnu zaštitu povodom prestanka radnog odnosa te ostaje bez dejstva.S poštovanjem,Mladi Pro Bono    Pročitaj više

Poštovani, koliko dugo moram biti zaposlena da bih primala novčanu naknadu tokom trajanja trudničkog bolovanja? Hvala unapred!

Poštovana,ostvarivanje prava u slučaju trudnoće nije uslovljeno vremenom provedenim na radu kod poslodavca niti radnim stažom. Sva prava, pa i pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta možete ostvariti bez obzira na to koliko ste dugo zaposleni. Mladi Pro Bono Pročitaj više

Poštovani, Da li imam pravo na otpremninu kao tehnološki višak kod sadašnjeg poslodavca u Srbiji, za ukupan radni staž, ako u Srbiji imam X godina, a u Hrvatskoj X godina radnog staža? Unapred hvala.

Poštovani,Na osnovu Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu, zaposlenom isplati otpremninu u skladu sa članom 158. Visina otpremnine utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim što ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za Pročitaj više