Prestanak radnog odnosa

Postovani-a, Dobio sam otkaz od strane poslodavca poštom na kućnu adresu a na rešenju o otkazu nije potpis ovlašcenog lica tj. direktora i rešenje je bez delovodnog pečata. Rešenje je bez prava na žalbu i istog dana sam odjavljen. Potpis je toliko nevešto urađen da i osnovac moze videti da je falsifikovan. Posedujem i par dokumenata koje mi je potpisao u mom prisustvu lično direktor i upoređujuci vidljivo je da je loš falsifikat. Molim Vas za Vaše mišljenje. Unapred zahvalan

Poštovani,Prema Zakonu o radu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) član 185. rešenje o otkazu mora biti u pisanoj formi i obavezno mora da sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku. Pouka o pravnom leku jeste deo rešenja u kojem Vas poslodavac poučava da imate pravo na žalbu ukoliko Pročitaj više

Poštovani,radim u XXXXXX već X godina. Pre par dana mi je poslodavac uručio rešenje o prelasku na drugo radon mesto. Meni to nikako ne odgovara, putovanje do radnog mesta mi traje oko dva sata. Rad je smenski, a pritom poslodavac samo povremeno može da obezbedi prevoz. Imam malu decu i supruga mi radi posao koji ima i prekovremenih sati i službenih putovanja. Ja bih da napišem žalbu na to rešenje, ali da li mi možete tačno reći na sta mogu da se pozovem u žalbi.

Poštovani,Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)Član 171.Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (u daljem tekstu: aneks ugovora):1) radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada;2) radi premeštaja u drugo mesto rada kod istog Pročitaj više

Dobar dan Vam želim. Izdvojicu jedno pitanje od mnogobrojnih koja me muče, pa ako mi još nešto ne bude bilo jasno, javiću Vam se ponovo, posle odgovora. Da li otkaz ugovora o radu stupa na snagu od datuma kada je sastavljen ili tek kada ga radnik potpiše?

Poštovani,Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), u članu 185. stav 5. predviđa da zaposlenom prestaje radni odnos od trenutka kada je rešenje o otkazu dostavljeno zaposlenom. Rešenje se dostavlja u pisanom obliku. Rešenje mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na Pročitaj više

Poštovani, Zanima me, kada se gleda otkazni rok koji je po zakonu najmanje 15 dana, da li se u te dane računa i državni praznik, neradni dan? Primera radi, ako sam ja dala otkaz 21. aprila, da li je meni po zakonu poslednji radni dan 05. maj? U tih 15 dana je uračunat i 1. maj kao praznik? Hvala!

Poštovana,Na osnovu Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), a prema članu 178. otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa (otkazni rok). Opštim aktom ili ugovorom o radu može da se utvrdi Pročitaj više

Imam nepunih X godina radnog staža u firmi. Dana X na osnovu dokaza koji su pribavljeni na nedozvoljen način-Neovlašćeno prisluškivanje i snimanje (član 143 Krivičnog zakonika) poslodavac mi uručio Rešenje o otkazu zbog povrede radne discipline. Koji su moji dalji pravni postupci? Zanima me da li imam pravo na nadoknadu preko Biroa? I da li imam pravo na naplatu preostalih dana godišnjeg odmora iz 2014 god, odnosno ove godine?

Poštovani, Prema Zakonu o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) čl. 186 poslodavac kod koga ste radili je dužan da Vam, u slučaju prestanka radnog odnosa, isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja ste ostvarili do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o Pročitaj više

Kolika bi mi bila otpremnina po zakonu za X godina rada. Poslednjih godinu dana plata mi je X dinara?

Poštovani,Kako niste precizno postavili pitanje razmotrićemo više situacija. Prema Zakonu o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) čl.119 poslodavac je dužan zaposlenom da isplati otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini dve prosečne mesečne zarade, a prosečnom mesečnom zaradom se smatra smatra se Pročitaj više

Poštovanje, da vam ne dužim, radim u firmi više godina u stalnom radnom odnosu. Vlasnik firme je najavio otkaze (posto su primili puno novih radnika za stalno zbog ukidanja poreza) iako firma odlično posluje. Polovina firme je pred otkaz, među njima i ja. Da li za otkaz postoji neki rok ili je to za stalno? Potpisao sam ga pre godinu dana. I šta uraditi ako stvarno dođe do otkaza? Da li možda postoji i tu neki rok? Koja su naša prava? Molim vas pomozite nam što pre i hvala vam unapred.

Poštovani, postoji prema Zakonu o radu više načina prestanka radnog odnosa. Pošto ste Vi potpisali otkaz to spada u sporazumni otkaz iz člana 177. Zakona o radu koji glasi: radni odnos može da prestane na osnovu pisanog sporazuma poslodavca i zaposlenog. Pre potpisivanja sporazuma, poslodavac je dužan da zaposlenog pisanim putem obavesti Pročitaj više