Zdravstveno osiguranje

Poštovani, Godine 19XX sam stažirao godinu dana na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Posle toga sam otišao u inostranstvo i tamo boravio skoro 50 godina. U međuvremenu sam dobio holandasko državljanstvo, a zadržao državljanstvo Republike Srbije. Moje pitanje je, da li imam pravo (ako se definitivno vratim u Srbiju) na besplatno zdravstveno osiguranje. Inače bih živeo u Beogradu. Najlepša hvala na odgovoru. Pozdrav

Poštovani,Članom 17 Zakona o zdravstvenom osiguranju("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US) propisano je da osiguranici koji su obavezno osigurani u skladu sa zakonom su korisnici penzije i prava na novčane naknade koji su ova prava ostvarili prema Pročitaj više

Postovani, od 27.novembra tekuće godine živim u vanbračnoj zajednici sa devojkom.Prijavljeni smo na istoj adresi (na kojoj i živimo) te Vas molim da mi odgonetnete,da li postoji moogućnost da devojka bude prijavljena na zdravstveno osiguranje preko Vojske Srbije s obzirom da sam ja vojno lice, a ne posedujemo venčani list i da li postoji neka potvrda koja bi mogla da se izvadi u opštini ili sudu koja bi potvrdila našu vanbracnu zajednicu?

Poštovani, Na osnovu čl. 24 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr, 57/2011, 110/2012 - odluka US i 119/2012), a u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009; u odnosu na ovu oblast upućuje na Zakon o Vojsci Jugoslavije – čl. 211-239) i vanbračni partneri Pročitaj više

Imam 20 godina nisam zapošljen, živim sa roditeljima koji nemaju posao i nikakva primanja. Ne mogu da overim knjižicu. Da li možete da mi kažete šta mi je potrebno da bih mogao da overim zdravstvenu knjižicu?

Poštovani, Nezaposlena lica imaju pravo na zdravstvenu zaštitu. Da bi ostavarili ovo pravo neophodno je da budete prijavljeni na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Na osnovu ove prijave dobićete pravo da u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje podnesete svu potrebnu dokumentaciju radi overe zdravstvene knjižice. Sve Pročitaj više

Po ugovoru o djelu da li je poslodavac obavezan uplatiti zdravstveno i penziono osiguranje angažovanom radniku?

Poštovani, naš Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predviđa obavezu plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje licu koje ostvaruje ugovorenu naknadu (čl. 7. st. 1. tač. 9. ZDOSO). Pod ugovorenom naknadom smatra se naknada ostvarena po ugovoru o delu, autorskom honoraru i sl. Dakle, lice koje Vas je Pročitaj više

Poštovani, Ja imam 65 godina, penzioner sam.(iz kategorije zaposleni).U bračnoj zajednici sa suprugom i imam 7ari placa. Supruga (domaćica) je uplaćivala poljoprivrednu penziju od 1986 do 1996 godine. Supruga mi nije u mogućnosti da uplaćuje penziju zbog teške materijalne situacije. Kako ona može ostvariti pravo da ima zdrastveno osiguranje to jest zdravstvenu knjižicu.

Poštovani, U skladu sa članom 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju, Vi ste kao korisnik starosne penzije I korisnik zdravstvenog osiguranja. Članom 24. pomenutog zakona, propisano je da se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuju članovima uže porodice osiguranika, a među ta lica svakako spada i supružnik osiguranika. Dakle Pročitaj više

Molim vas da mi odgovorite da li (i kada?) zastareva obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje? Imam status slobodnog umetnika i 1994, 1995. i 1996. godine nisam mogao da plaćam doprinose. Za to vreme nisam imao ni zdravstveno osiguranje nitu su mi te godine ušle u radni staž. Ipak, Poreska uprava mi stalno povećava dug (zbog kamate) i ne izdaje mi poresko uverenje, pa ne mogu (mada sada država za mene plaća doprinose) da overim zdravstvenu knjižicu. Hvala!

Poštovani, prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji utvrđeno je da pravo na naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ne zastareva (čl. 114e ZPPPA). Takođe je istim zakonom utvrđeno da ni sporedna davanja (kamate) ne zastarevaju kod ovih doprinosa. Pod doprinosima za obavezno socijalno osiguranje smatraju se: Pročitaj više

Postovani, Da li se na nase drzavljane zaposlene u stranim ambasadama na teritoriji Republike Srbije primenjuje Zakon o radu RS i da li je ambasada obavezna da ih prijavi i uplacuje im sve pripadajuce poreze i doprinose? I ako mozete da me uputite gde mogu da pronadjem ove podatke? Hvala unapred,

Poštovana, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju RS predviđa čl.11, osiguranici zaposleni su između ostalog : domaći državljani koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, starnih diplomatskih i konzularnih predstvništva ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako Pročitaj više