Kupoprodaja nepokretnosti

Postovani! Imam pitanje vezano za prenos vlasnistva stana sa sina na oca. Sta je sve potrebno od dokumentacije i koliko bi sve to kostalo?

Poštovani,Za prenos prava svojine na nepokretnosti neophodan je najpre pravni osnov (iustus titulus) za prenos prava svojine, koji može biti:-Ugovor o prodaji-Ugovor o poklonu-Ugovor o doživotnom izdržavanju itdOno što je zajedničko za napred navedene ugovore jeste obavezna pisana forma. Isti se zaključuju pred nadležnim javnim Pročitaj više

Poštovani, želim da kupim nekretninu koju prodaju naslednici, 5 njih, svi su saglasni i imaju nasledna rešenja, ali nisu upisani u katastar. Da li mogu izvršiti prenos nekretnine iako oni nisu upisani u katastar?

Poštovani, shodno članu 85. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013 i 15/2015 - odluka US) upis se dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.U Pročitaj više

Poštovani, imam jedan problem da vam obrazložim i ako možete da me posavetujete, ovakav je problem: kupio sam kuću i sada su mi stigli računi za stari obračun električne energije i RTV pretplate koji iznose X din pa me interesuje da li je obaveza prodavca da isplati sve to, čuo sam da po zakonu svi računi moraju biti nulirani? Hvala unapred

Poštovani, Prethodni vlasnik kuće je dužan da isplati sve račune za električnu energiju i RTV pretplate koje su postojeće za period u kom se on u katastru nepokretnosti vodi kao vlasnik te nepokretnosti (u Vašem slučaju ta nepokretnost je kuća). Dakle ta potraživanja postoje prema prethodnom vlasniku, i za isplatu tih računa obratite Pročitaj više

Poštovani, plac smo kupili 198X.g. ugovor je napisam i overen, izmirene su sve obaveze prema prodavcu iste godine, plaćene su takse za prenos placa na moje ime. Sada kad sam izvadio posedovani list vlasnik je i dalje isti covek od koga sam kupio plac, samo sto je on u medjuvremenu preminuo pa je to prešlo na njegovu ženu i sinove. Kako je to moguće? Šta treba da uradim da bi plac koji sam uredno platio, pređe na moje ime? Napominjem da imam sve originalne uplatnice iz te godine gde sam platio i prenos, uredno i predao? Hvala Vam

Ljudi uglavnom misle da se potpisanim i overenim ugovorom u sudu postaje vlasnik nepokretnosti (placa), međutim potrebno je izvršiti prenos vlasništva u katastar nepokretnosti (nekada u zemljišne knjige). Ovakva situacija je očekivana jer  Vi niste izvršili takav prenos. Sada je potrebno da upravo izvršite takav prenos odnosno upis placa u Pročitaj više

Zdravo! Samo me interesuje sledeće: otac i majka će da mi daju punomoćje da prevedem kuću na svoje ime, ali majka će da zadrži pravo da koristi potkrovlje dok je živa – da se izrazim tačno kao oni. Sad mene interesuje: ukoliko ja odlučim da prodam kuću, da li će trebati ikakva dozvola od majke ili recimo potpis i tome slično, da li će biti ikakve prepreke da ja tu kuću nesmetano prodam bez njenog učesća i davanja dela novca njoj? Hvala unapred

Poštovani/a, U Vašem slučaju bi trebalo da zaključite sa roditeljima ugovor o poklonu kuće. Imajte na umu da  ugovori o prometu nepokretnosti (u Vašem slučaju poklon kuće) moraju biti zaključeni u pisanoj formi i overeni u sudu.Tim ugovorom na Vas bi se prenelo pravo svojine, dok bi se istim ugovorom uspostavilo doživotno Pročitaj više