Stvarno Pravo

Moj pokojni otac je bio zakupac zajednickih prostorija u kojima je i živeo. Nakon njegove smrti u iste prostorije su se uselile nepoznate osobe a stvari mog pokojnog oca mi nisu raspoložive ukoliko još i postoje.Da li u ovakvoj situaciji postoji odgovornost skupštine stanara kao zakupodavca?

Poštovani,    Zakon o održavanju stambenih zgrada, regulišuci pravo upravljanja stambenom zgradom, daje ovlašcenje skupštini zgrade da može doneti odluku o pretvaranju zajednickih prostorija u stan ili poslovni prostor, saglasnošcu vlasnika stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade kojima pripada više od polovine ukupne Pročitaj više

Poštovani, na osnovu ostavinskog rešenja sam nasledila stan (vodio se na oca, majka se odrekla u sudu svog dela u moje ime). Usled svoje životne situacije planiram njegovu prodaju. Imam nekoliko nedoumica, koji porez sam obavezna da platim i da li je neophodno da sve prevedem na svoje ime pre prodaje stana (struju, vodu, ime novog vlasnika u vlasničkom listu…) ili je moguća prodaja stana uz ostavinsko rešenje? Unapred se zahvaljujem.

Poštovana, Prilikom prodaje stana bićete obavezni da platite porez na kapitalnu dobit. Ovim porezom se oporezuje razlika između nabavne i prodajne cene predmetne nepokretnosti. Prodajnom cenom se smatra ugovorena cena, odnosno tržišna cena koju utvrđuje nadležni poreski organ ako oceni da je ugovorena cena niža od tržišne (član 73 stav Pročitaj više

Poštovani, do sad na svoje ime nemam ni jednu nekretninu. Sklopila sam ugovor i kupila garažu. Da li i taj slučaj spada u nekretninu na koju može da se primeni oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava? Ako je moguće da li je postupak isti kao i da je u pitanju stan? Hvala unapred i pozdrav

Poštovana, Zakonom o porezima na imovinu utvrđeno je oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava “za prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi (u daljem tekstu: stan) fizičkom licu koje kupuje prvi stan (u daljem tekstu: kupac prvog stana), za Pročitaj više

Ko je nadležan kada visoko drveće ugrožava objekat neposrednog komšije? Kojim se zakonskim propisima regulise ova tematika?

Poštovani, Ono o čemu Vi govorite je susedsko pravo. Prema Zakonu o osnovama svojinskopravnih odnosa,  vlasnik ima pravo da svoju stvar drži, da je koristi i njome raspolaže, ali tako da to svoje pravo ne zloupotrebljava, odnosno, granice pravu svojine su upravo zloupotreba prava - niko ne može da svoje pravo vrši na način kojim drugom Pročitaj više

Nasledio sam stan u Beogradu ove godine od pokojnog oca i s tim u vezi molim za informaciju. Otac je stan otkupio od firme nakon razvoda od moje majke, sud je pravosnažnim rešenjem dodelio vlasništvo meni. Pitanje glasi, ima li ona stanarskog prava u navedenom stanu, može li se usprotiviti prodaji ili pak da li je mogu udaljiti iz stana jer meni, supruzi i detetu ugrožava svako pravo stanovanja i opštih potreba u stanu?

Poštovani,     Pošto je Vaš otac otkupio stan posle razvoda od vaše majke i stan je bio u njegovom isključivom vlasništvu, a Vi ste sudskim rešenjem postali vlasnik stana, Vi ste sada jedini vlasnik predmetnog stana i imate pravo da odlučujete ko će živeti u njemu. Vaša majka nema nikakvog stanarskog prava Vi, kao vlasnik, Pročitaj više