Stvarno Pravo

Poštovani, Suvlasnik sam sa udelom od 1/2 polovine porodične kuće, živim u prizemlju, drugi suvlasnik na spratu. Želim da uvedem kanalizacionu mrežu u svoj deo,u kome živim,a pošto on za uvodjenje iste u celu kuću nije zainteresovan, a praviće problem jer treba da se prokopa i kroz deo dvorista koji on koristi (ranije je uredjeno korišćenje dvorišta).Ako mi je potrebna njegova saglasnost, da li mi je on mora dati i na koji način i u kom postupku mogu to da ostvarim? Unapred zahvalan.

Poštovani,   Vi ste suvlasnik na 1/2 idealnog dela na vašoj kući, a dogovorili ste se sa drugim suvlasnikom da Vi faktički živite u prizemlju, a on na spratu. Ukoliko drugi suvlasnik ne želi da vam da saglasnost za prokopavanje kanalizacione mreže u delu dvorišta koji on koristi, Vi možete da svoje pravo ostvarite sudskim putem, i Pročitaj više

Na osnovu kog pravnog akta je određeno koji su zajednički prostori ili prostorije u stambenoj zgradi i ko ima prava korišćenja i na koji način? Da bi ste bolje razumeli radi se o zajedničkoj prostoriji koja se nalazi u prizemlju ulaza zgrade sa 2 ulaza, a pravo na korišćenje traže i stanari druga dva ulaza na koje se njihova zgrada nastavlja.

Poštovani, Pojam zajedničkih prostorija u stambenoj zgradi i prava njihovog korisćenja su definisani Zakonom o održavanju stambenih zgrada Republike Srbije. Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte. Vaš, Mladi Pro bono   Pročitaj više

Da li se prilikom plaćanja bilo kakve popravke na ili u zgradi, suma deli po broju stanova u zgradi ili po kvadraturi stanova?

Poštovani/a, U skladu sa članom 24. Zakona o održavanju stambenih zgrada Republike Srbije: „Troškove održavanja stambene zgrade snose vlasnici stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade srazmerno učešću površine svojih stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade u površini svih stanova i drugih posebnih delova u zgradi, prema Pročitaj više

Postovani, nakon razvoda nismo podelili imovinu. Stan se vodi pola na meni, pola na bivsem suprugu. Sad imam mogucnost da resim stambeno pitanje mene i dece (nasledje) ali su mi neophodne sredstva od ove polovine stana. Da li bivsi suprug moze da ne pristane na prodaju? Prvo bih ponudila njemu, a zatim bi dali stan na prodaju

Poštovana, Vi možete Vašom polovinom raspolagati bez saglasnosti supruga. Što se tiče prodaje celog stana, Vaš suprug i Vi morate kao suvlasnici biti saglasni u tome, tj. ne možete prodati stan bez njegove saglasnosti. Ako bi on pristao da prodate stan, nema potrebe da svoju polovinu prenosite na njega, već ćete se vas dvoje nalaziti na Pročitaj više

Komšija koji živi na kraju ulice postavio je žičanu ogradu i kapiju i tako zagradio put potpuno pod izgovorom da mu je geometar rekao kako to po katastru pripada njemu. Sve komšije i ja sa njima, smo zatečeni kako neko može da zagradi put koji se koristi bar 40 godina. Na čijoj strani je zakon? Šta da radimo?

Poštovani, Stvarna službenost je pravo vlasnika jedne nepokretnosti (povlasno dobro) da za potrebe te nepokretnosti vrši određene radnje na nepokretnosti drugog vlasnika (poslužno dobro) ili da zahteva od vlasnika poslužnog dobra da se uzdrži od vršenja određenih radnji koje bi inače imalo pravo vršiti na svojoj nepokretnosti (član 49 Pročitaj više

Javljam se iz Skoplja, Makedonije, interesuje me kako mogu kupiti nekretninu u Srbiji ,da li moram biti drzavljanin Srbije,i da li mogu drzavljanstvo dobiti preko majke koja je rodjena u Skoplju, a inace je Srpkinja! Hvala.

Poštovana,Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa čl. 82. do 85b uređena je mogućnost da stranci stiču pravo svojine na nepokretnostima u Republici Srbiji. Strano fizičko lice može steći pravo svojine na stanu pravnim poslom ako je ispunjen uslov reciprociteta, tj. da se u toj stranoj državi dozvoljava našim državljanima da stiču Pročitaj više

Moj pokojni otac je bio zakupac zajednickih prostorija u kojima je i živeo. Nakon njegove smrti u iste prostorije su se uselile nepoznate osobe a stvari mog pokojnog oca mi nisu raspoložive ukoliko još i postoje.Da li u ovakvoj situaciji postoji odgovornost skupštine stanara kao zakupodavca?

Poštovani,    Zakon o održavanju stambenih zgrada, regulišuci pravo upravljanja stambenom zgradom, daje ovlašcenje skupštini zgrade da može doneti odluku o pretvaranju zajednickih prostorija u stan ili poslovni prostor, saglasnošcu vlasnika stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade kojima pripada više od polovine ukupne Pročitaj više