Restitucija

Dobar dan, da li jos moze da se podnese zahtev za isplatu protivvrednosti imovine koja je oduzeta mojoj porodici posle II svetskog rata (restitucija)? U pitanju je zemlja oduzeta eksproprijacijom mom dedi (po majci) od strane bivse vlade. Ako postoji advokatska kancelarija koja se time bavi, ja bi molila za kontakt informaciju. Hvala puno

Poštovana,rok za predaju zahteva za restituciju trajao je dve godine i istekao je 03. marta 2014. godine.Naime, član 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (''Sl. Glasnik RS'', br. 72/2011, 108/2013, 142/2014 i 88/2015 – odluka US), koji reguliše oblast za koju se Vi interesujete, propisao je, da se Zahtev za vraćanje imovine Pročitaj više

Moj deda je kao naslednik Solunskog dobrovoljca dobio zemlju u Vojvodini. 50 tih godina prilikom osnivanja zadruge zemlja je oduzeta i presla u drustvenu svojinu. 90 tih godina zadruga se raspala i ta zemlja je otudjena tj prodata drugom licu, bez naseg znanja. U Agenciji za restituciju su nam rekli da nam ne mogu vratiti zemlju posto je privatna svojina. Napominjem da je zemlja i dalje u naturalnom obliku. Interesuje me koja su moja prava kao naslednika?

Poštovani, Na žalost Vas moram obavestiti da obzirom da je zemljište u privatnoj svojini nećete imati pravo na naturalnu restituciju-na osnovu člana 10. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011). Postoji mogućnost da budete obeštećeni u vidu državnih obaveznica Republike Srbije i u novcu za Pročitaj više

interesuje me da li imam pravo na obeštećenje na osnovu Zakona o restituciji ukoliko je dedi isplaćena znatno manja suma od realne? Sama kupoprodaja je izvršena XXXX. godine.

Poštovani, u članu 5 Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju – Zakon o restituciji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011), pravo na obeštećenje, umanjeno za visinu isplaćene kupoprodajne cene, ima fizičko lice koje je zaključilo ugovor o kupoprodaji sa državnim organom u periodu od 1945. do 1958. godine ako se u sudskom postupku Pročitaj više

U pitanju je restitucija. Jedini sam živi potomak svog dede-ujaka, tj. brata od tetke moje bake. Da li takvo srodstvo uopšte ima pravo na nasledstvo u procesu restitucije?

Prema čl. 5 ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (‘’Sl glasnik RS’’ br. 72/ 2011) pravo na vraćanje oduzete imovine imaju bivši vlasnici, a u slučaju njegove smrti ili proglašenju umrlim- njegovi zakonski naslednici utvrđeni u skladu sa propisima koji uređuju nasleđivanje u Republici Srbiji i sa odredbama ovog Pročitaj više

Poštovani, Na placu u Beogradu, koji je predmet restitucije, nalaze se dva objekta izgrađena bez dozvole za izgradnju – u pitanju su dve barake. U zahtevu za povraćaj tražim isključivo naturalni povraćaj. Da li se ovaj moj plac smatra slobodnim za povraćaj u ovim okolnostima. Hvala

Poštovani/a, Više o restituciji zemljišta možete pogledati na našem sajtu, na sledećem linku: http://www.besplatnapravnapomoc.rs/prilozi-saradnika/restitucija-gradevinskog-zemljista/ Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte. Vaš, Mladi Pro bono   Pročitaj više