Službenosti

Pitanje: Poštovanje! Sproveo sam crevo sa vodom kroz komšijsko dvorište do mog dvorišta pre 3-4 godine, pitao ga I dozvolio mi je. Sada nismo u dobrim odnosima pa mi preti sečenjem creva. Interesuje me jel ima pravo da mi seče crevo obzirom da mi je dozvolio i da mu ne smeta baš ništa?

Poštovani,Po čl. 51 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon) stvarna službenost zasniva se pravnim poslom, odlukom državnog organa i održajem.Što se odršaja tiče još niste za njega stekli uslove jer je potrebno 20 godina, ako Vaša Pročitaj više

Suprug i ja smo kupili kuću pre X godine. Pre nas su kupili vikendicu komšije od istog gazde. Problem je u tome što on non stop kao i njegovi gosti parkira svoje vozilo na našem placu koje smo mi kupili i uredno plaćamo porez. On kaže da ima pravo i da je sklopio ugovor sa vlasnikom. Mi smatramo da nema pravo jer ima plac pored našeg na kome moze da parkira svoje vozilo. Molim Vas da mi odgovorite koja su naša prava i da li smo mi u pravu. Unapred hvala.

Poštovana, Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon; u daljem tekstu: ZOSO) u Čl. 3. kaže da je svako dužan da se uzdržava od povrede prava svojine drugog lica. Takođe, prema ZOSO, Vi ste tzv. neposredni držalac placa koji ste kupili, Pročitaj više

Poštovani, imam pravo službenog prolaza kroz plac komšje i posedujem ugovor sa njim. Zanima me koliki je zakonski minimum širine službenog prolaza jer komšja mi dozvoljava samo 40 cm širinu stazice?

Poštovani, Zakonski minimum širine službenog prolaza nije propisan, on se određuje u svakom konkretnom slučaju. Pošto ste zaključili ugovor sa njim, trebalo je da u ugovoru to pitanje bolje regulišete. Ukoliko smatrate da širina prolaza koju Vam komšija dozvoljava (40cm) nije dovoljna, prvo Vam savjetujemo da pokušate izmeniti ugovor Pročitaj više

Poštovani, Put koji vodi do mog stana čiji sam vlasnik, dakle, jedini prolaz. Uknjižen je u katastru u vlasništvu pravnog lica.Taj put koristim XX godine nesmetano sve do unazad mjesec dana kada sam trebala renovirati stan. Počeli su mi zagrađivati put parkirajući svoja vozila i ako imaju vlastiti parking. Policija je već odradila svoje, prestali su zatvariti put. Da li ovaj problem moram rješiti sudskim putem?

Poštovana, Na osnovu člana 54. Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon) stekli ste održajem pravo službenosti prolaza obzirom da taj put nesmetano koristite duže od dvadeset godina. Ukoliko se smetanje ponovi, trebalo bi da znate da Pročitaj više

Poštovani, suprug i ja podižemo voćnjak na njivi mog svekra. Do voćnjaka možemo doći putem koji je prilaz za još par parcela. Taj put se koristi već decenijama unazad. U vlasništvu je različitih vlasnika. Jedan od vlasnika je, kada je primetio da nešto radimo u voćnjaku parkirao auto da nam onemogući izlaz na glavni put, to se dva puta rešilo izlaskom policije. Sada je postavio kapiju. Zanima me koja su moja prava i kako da postupim dalje? Unapred hvala

Poštovana, Situacija koju ste opisali predstavlja pitanje stvarne službenosti i njenog sticanja. Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Сл. лист СФРJ",бр. 6/80 и 36/90, "Сл. лист СРJ", бр. 29/96 и "Сл. глaсник РС", бр. 115/2005 - др. зakon) u članu 49. pojam stvarne službenosti određuje na sledeći Pročitaj više

Poštovani, Zamolio bih Vas da mi odgovorite na jedno, jako važno pitanje. Hitno mi je! Imam problem vezan za put do parcele. Komšija je prodao parcele i izvršio preparcelaciju. Put je još uvek uknjižen u katastar na njegovo ime! Da li ja mogu da koristim taj put jer se graniči sa mojom parcelom obzirom da ljudi već koriste svoje parcele koje su jedan kroz jedan. Drugi ljudi normalno dolaze do njih. Unapred hvala. Još jednom hitno mi je!

Poštovani, Put možete da koristite ukoliko imate utvrđeno pravo službenosti (po osnovu člana 56. st. 1. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa „Sl. list SFRJ“, br. 6/80 i 36/90, „Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/2005 – dr. zakon). Kao vlasnik parcele do koje vodi put koji je u katastru uknjižen na ime Pročitaj više

Zdravo! Samo me interesuje sledeće: otac i majka će da mi daju punomoćje da prevedem kuću na svoje ime, ali majka će da zadrži pravo da koristi potkrovlje dok je živa – da se izrazim tačno kao oni. Sad mene interesuje: ukoliko ja odlučim da prodam kuću, da li će trebati ikakva dozvola od majke ili recimo potpis i tome slično, da li će biti ikakve prepreke da ja tu kuću nesmetano prodam bez njenog učesća i davanja dela novca njoj? Hvala unapred

Poštovani/a, U Vašem slučaju bi trebalo da zaključite sa roditeljima ugovor o poklonu kuće. Imajte na umu da  ugovori o prometu nepokretnosti (u Vašem slučaju poklon kuće) moraju biti zaključeni u pisanoj formi i overeni u sudu.Tim ugovorom na Vas bi se prenelo pravo svojine, dok bi se istim ugovorom uspostavilo doživotno Pročitaj više