Stambeni odnosi

Dobro vece, da li ugovor o poklonu kuce mozemo da overimo kod stranog notara s obzirom da zivimo u inostranstvu a poklonodavac nemoze da dodje u Srbiju zbog zdravstvenih problema. Kuca jos nije legalizovana i nalazi se u selu. Unapred zahvalna D

Poštovana,Ugovor o poklonu je strogo formalan ugovor i potrebno je da bude zaključen u pisanoj formi i potpisan od obe ugovorne strane- i poklonodavca i poklonoprimca. Iz pitanja ne možemo da vidimo da li se poklonoprimac nalazi u Srbiji ili u istoj stranoj zemlji gde i poklonodavac. Ukoliko su ugovorne strane u različitim zemljama, onda bi Pročitaj više

Da li moja majka u Srbiji moze da prenese stan na moje ime u mom odsustvu? Ja zivim u inostranstvu i nije mi jednostavno da dolazim na 1-2 dana. Ukoliko nije moguce to da uradi bez mog prisustva, postoji li opcija da se prenos vlasnistva stana na moj ime uradi u nasem konzulatu, gde bi obe bile prisutne. Unapred se zahvaljujem,

Poštovani,Član 21. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (Sl. list SFRJ", br. 43/82 i 72/82 - ispr., "Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 46/2006 - dr. zakon) kaže da je za ugovore koji se odnose na nepokretnosti isključivo merodavno pravo države na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost, u ovom slučaju Pročitaj više

Poštovani, obraćam Vam se kao stanar zgrade. Na jednoj parceli su izgrađene 2 stambene zgrade, od kojih je jedna u dvorištu. Delimo zajednički parking prostor u dvorištu, koji ima po jedno parking mesto za svaki stan i nekoliko privatnih garaža. Problem je nastao kada su stanari dvorišne zgrade samoinicijativno, bez dogovora i saglasnosti svih stanara obe zgrade, raspodelili parking mesta i obeležili ih znakom zabranjenog parkiranja za ostale stanare, odnosno označili posebnom tablom na kojoj piše da je to parking mesto rezervisano isključivo za stanare dvorišne zgrade, sa ispisanim brojem određenog stana na svakom takvom obeleženom mestu. Čak i to nije bilo dovoljno, već smo imali verbalni obračun jer smo, usled nedostatka slobodnih „neobeleženih“ mesta, stali na takvo „obeleženo mesto“, iako smo stanari i imamo pravo parkinga u dvorištu. Koliko sam se raspitala, evo šta kaže član 19.st.2. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa: “Na zajedničkim delovima zgrade i uređajima u zgradi vlasnici posebnih delova zgrade imaju pravo zajedničke nedeljive svojine.“ Članom 42. Zakona o planiranju i izgradnji predviđeno je da pravila građenja kao sastavni deo urbanističkih planova (GUP, DUP) sadrže i određuju uslove i način obezbeđivanja pristupa parceli (na kojoj se gradi objekat) i prostora za parkiranje vozila. Praksa je da se pomenutim pravilima predviđa da investitor mora da obezbedi za svaki stan jedno parking mesto, odnosno jedno parking mesto za svakih 70 metara kvadratnih poslovnog prostora. Članom 3. Zakona o prometu nepokretnosti predviđeno je da se prenosom prava svojine na zgradi istovremeno prenosi i pravo svojine na zemljištu na kome se zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade. Dakle, tumačeći ove odredbe, možemo izvesti zaključak da se prodajom nepokretnosti (zgrade), stiče svojina i na zemljištu. Kako se na zemljištu nalaze parking mesta za pomenuti objekat u minimalnom broju utvrđenim GUP-om i DUP-om, to su vlasnici zgrade vlasnici i parking mesta. Postavljaju se dva pitanja: 1) kako onda investitor ima pravo da obećava tačno određena parking mesta nekim kupcima, i 2) da li pojedini vlasnici stanova mogu individualizirati određena parking mesta u odnosu na stanove s obzirom čl.19. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa. Koliko smo sami protumačili zakone, neophodno je samim projektom predvideti i vezati određene prostore za određeni stan u smislu podrumskog dela, ostava, garaža – tj.parking mesta. Da bi se parking mesta prodavala odvojeno od objekta i bilo moguće svakom kupcu da kupovinom stana stekne u svojinu i tačno određeni deo parcele na kojoj se nalazi parking mesto (priroda ovakve vrste individualizacije koja mora da bude pokrivena ugovorom u kom će se navesti primera radi da kupcu pripada parking br.4a – Ugovorom o načinu korišćenja parcele izmedju svih suvlasnika), neophodno je izvršiti preparcelaciju i izgraditi parking mesta koja nisu sastavni deo građenog objekta. ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA Član 19. pravo svojine na posebnom delu zgrade može postojati na stanu, poslovnoj prostoriji ili garaži, odnosno garažnom mestu.Na zajedničkim delovima zgrade i uređajima u zgradi vlasnici posebnih delova zgrade imaju pravo zajedničke nedeljive svojine. Ja Vas molim za stručno mišljenje i za savet kako možemo postupiti u ovakvoj situaciji i da li je u ovom slučaju dozvoljena individualizacija parking mesta. Takođe nas zanima da li prostor ispred same zgrade, u ulici, na javnoj površini, može da se smatra i „ubraja“ u privatni parking zgrade? Koliko sam upoznata, to ne bi trebalo smatrati privatnim parking prostorom. Ne želimo svađu sa stanarima, niti razdor i loše odnose, ali ne želimo ni da se ovakvi koraci sprovode bez ikakvog dogovora i saglasnosti ostalih stanara. Hvala unapred na odgovoru.

Poštovana, Prema članu 18 stav 2 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (''Službeni list SFRJ'', br. 6/80 i 36/90, ''Službeni list SRJ'', broj 29/96 i ''Službeni glasnik RS'', broj 115/2005 – dr. zakon) zajednička svojina je svojina više lica na nepodeljenoj stvari kada su njihovi udeli odredivi ali nisu unapred određeni. Članom 19 Pročitaj više

Poštovani, kom organu je moguće uložiti prijavu za ograđivanje podstepeništnog prostora (i pretvaranja istog u ostavu), kao i ogradjivanje tri parking mesta (i pretvaranje istih u dvorište), a sve to od strane predsednika kućnog saveta? Unapred hvala

Poštovani, S obzirom da ograđujete jedan prostor unutar objekta, kao i da menjate spoljni izgled objekta pretvaranjem parking mesta u dvorište ograđivanjem, primenjuje se Zakon o planiranju i izgradnji po kom „rekonstrukcija jeste izvođenje građevinskih radova na postojećem objektu u gabaritu i volumenu objekta, kojima se: utiče na Pročitaj više

Na koji način se stanarsko pravo prenosi na mene, suprugu, posle nedavne smrti mog supruga, sa kojim sam dugo u braku?

Poštovana, ukoliko ste živeli u stanu koji je bio u državnoj ili društvenoj svojini, posle stupanja na snagu Zakona o stanovanju (Zakon o stanovanju (“Sl. Glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92 – ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – ispr., 48/94, 44/95 – dr. Zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 – dr. zakon i 99/2011)) Pročitaj više