Uknjižba

Postovani! Imam pitanje vezano za prenos vlasnistva stana sa sina na oca. Sta je sve potrebno od dokumentacije i koliko bi sve to kostalo?

Poštovani,Za prenos prava svojine na nepokretnosti neophodan je najpre pravni osnov (iustus titulus) za prenos prava svojine, koji može biti:-Ugovor o prodaji-Ugovor o poklonu-Ugovor o doživotnom izdržavanju itdOno što je zajedničko za napred navedene ugovore jeste obavezna pisana forma. Isti se zaključuju pred nadležnim javnim Pročitaj više

Postovani, Nedavno sam dobio resenje iz suda u Strpcu- Kosovo u vezi ostavinske rasprave koja se vodila iza smrti moje majke i mog brata. Drugi brat i sestra su se odrekli svog dela imovine u moju korist sto takodje pise u resenju.S obzirom na to da zivim u Beogradu zanima me koji je postupak kojim bi tu imovinu prebacio na svoje ime?

Poštovani,Ostavinsko rešenje Osnovnog suda u Uroševcu- ogranaak Štrpce, predstavlja pravni osnov sticanja prava svojine na imovini koja je ušla u ostavinsku masu iza ostavilaca ( U konkretnom slučaju Vaše majke i brata). Pošto je pretpostavljamo, u konkretnom slučaju reč o nepokretnoj imovini, neophodno je da se sprovede promena u Pročitaj više

Poštovani, živim u stanu od kog su papiri izgubljeni. Možete li mi reći kako mogu doći do kopije?

Poštovani,  obratite se nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti sa zahtevom za izdavanje lista nepokretnosti. Obrazac zahteva možete pronaći na linku http://www.rgz.gov.rs/web_preuzimanje_datotetka.asp?LanguageID=1&FileID=1075. Za izdavanje lista nepokretnosi naplaćuje se administrativna taksa. Mladi Pro Bono Pročitaj više

Poštovani, Imam veliki problem u vezi konverzije neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta iz prava korišćenja u pravo svojine. Naime, u Katastru nepokretnosti u X pravnica koja radi na mom predmetu odbija da izvrši konverziju zemljišta zato što nisam priložio dokaze o vlasništvu zemljišta pre 1980. godine kada je izvršena nacionalizacija. Ja tu staru dokumentaciju nisam uspeo da nađem u porodičnoj arhivi jer je ona izgubljena još davno nakon smrti moga dede. Zato sam u katastru izvadio istorijat promena na nepokretnosti, u kome je jasno naznačeno da je prvi vlasnik zemljišta moj pradeda još od 19XX. godine, pa je zemlju preneo na mog dedu 19XX. godine, pa je nakon smrti dede moj otac nasledio 19XX. godine. Dakle, nepobitna je činjenica da je moja porodica vlasnik zemlje pre 19XX. godine. Međutim, pravnica u katastru mi kaže da ona ne može da donese rešenje o konverziji samo na osnovu toga što sam ja izvadio istorijat promena na nepokretnosti, nego treba svako ostavinsko rešenje koje je navedeno u istorijatu da priložim u originalu (ili overenu kopiju). Moje pitanje za vas: da li je ovo ispravna procedura ili je istorijat nepokretnosti dovoljan da bih završio konverziju? I gde da nađem ta stara ostavinska rešenja, rešenja o nasledstvu, itd ?

Poštovani,  Da biste ostvarili svoje pravo na konverziju, potrebno je dostaviti odgovarajuća ostavinska rešenja ili rešenja o nasledstvu, kako bi se utvrdilo das u Vaš pradeda i deda zaista bili vlasnici, da postoji kontinuitet. Iako ste zagubili ta dokumenta, ista možete naći u Osnovnom sudu u Nišu, u arhivu. Ostavinska rešenja sudovi Pročitaj više

Poštovani, Nakon smrti roditelja, sestra i ja smo jedini direktni naslednici njihove imovine, trenutno oboje nezaposleni. U okviru nasledstva je stan u našem vlasništvu (tj. u vlasništvu naše porodice, za šta imamo dokaz), ali je van katastra (adaptirano potkrovlje, a postupak legalizacije traje već izvesno vreme, i još uvek je u toku). Interesuje me da li to može da predstavlja problem u ostavinskoj raspravi? Osim toga, zanima me koji su sve dokumenti potrebni u ostavinskoj raspravi? Hvala najlepše

Poštovani, Prema Zakonu o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95 i 101/2003 - odluka USRS) Čl. 237. Nasleđa otvorena pre stupanja na snagu ovog zakona raspraviće se po propisima koji su važili do dana njegovog stupanja na snagu, što konkretno znači da će se navedeni Zakon o nasleđivanju primenjivati u Vašem slučaju, ukoliko su Vam Pročitaj više

Poštovani. imam jedno pitanje, pa bih vas zamolio za pravnu pomoć. Jedna osoba duguje mi neku sumu novca već duži vremenski period, nedavno smo se dogovorili da mi taj dug izmiri tako što će mi pokloniti jednu parcelu (poljoprivredno zemljište) od 19 ari. Pa me interesuje da li ja kasnije mogu prodati isto zemljište tj. da li sam ja nakon overe ugovora o poklonu i uknjiženja parcele vlasnik te parcele?

Poštovani, Zaključenje ugovora o poklonu jeste jedan od načina da se prenese pravo svojine sa jednog lica na drugo. Kada je reč o nepokretnostima, kao u Vašem slučaju potreban je i upis u javne knjige da bi se steklo pravo svojine, tj. da biste postali vlasnik te nepokretnosti (član 33 Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Službeni Pročitaj više

Poštovani, pre x godina nasledila sam x/x stana, a moja maloletna bratanica x/x. Da li se taj stan može uknjižiti i na koji način? Hvala i pozdrav.

Poštovana, Svaki vlasnik nepokretnosti treba da uknjiži svoje stečeno pravo svojine u katastru nepokretnosti. Služba za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda vrši upis u javnu knjigu i svi podaci u katastru smatraju se istinitim i verodostojnim po zakonu. Uknjiženje prava svojine moguće je po različitim osnovama, između Pročitaj više

Kupio sam stan u Požarevcu od 170 kvadrata, u novoizgrađenoj zgradi, na parceli sa jednoporodičnim stanovanjem, zgrada je uknjižena i ima upotrebnu dozvolu. Želim da svoj stan od 170 kvadrata pretvorim u tri manja i uknjižim ih u katastar kao tri stana. Da li je to moguće i pod kojim uslovima?

Poštovani, Vaše pitanje podrazumeva dve oblasti, odnosno dve grupe poslova. Prva grupa poslova su poslovi na samoj fizičkoj deobi predmetnog stana na tri odvojene stambene jedinice – stana. Shodno odredbama Zakona o planiranju I izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Pročitaj više

Imam problem. Svekar je prodao parcelu od X ari bratancu ali ta parcela ima XX ari i on je u dogovoru sa advokatom u ugovoru napisao XX ari a u predugovoru pise za X ari ali taj predugovor nije overio. Mi smo sve to otkrili pre 3 meseca kada je svekar hteo da prevede celokupno imanje na sina i to je i uradio. Preveo je sve sem te parcele zbog teske bolesti. U tom periodu nismo mogli da preduzmemo mere a parcela je prodata pre X godina. Potreban nam je savet, da li mozemo i sada da overimo predugovor i da li je predmet zastareo?

Poštovana, Upis prava svojine se vrši na osnovu ugovora o kupoprodaji a ne na osnovu predugovora.Prodaja zemljišta je u našem pravu regulisana Zakonom o prometu nepokretnosti.(Sl.glasnik RS, br. 42/98i 111/2009) Prema članu 4. ovog  zakona, ugovori o prometu nepokretnosti se zaključuju u pismenoj formi i potpisi ugovarača se overavaju od Pročitaj više