Zakup

Moj pokojni otac je bio zakupac zajednickih prostorija u kojima je i živeo. Nakon njegove smrti u iste prostorije su se uselile nepoznate osobe a stvari mog pokojnog oca mi nisu raspoložive ukoliko još i postoje.Da li u ovakvoj situaciji postoji odgovornost skupštine stanara kao zakupodavca?

Poštovani,    Zakon o održavanju stambenih zgrada, regulišuci pravo upravljanja stambenom zgradom, daje ovlašcenje skupštini zgrade da može doneti odluku o pretvaranju zajednickih prostorija u stan ili poslovni prostor, saglasnošcu vlasnika stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade kojima pripada više od polovine ukupne Pročitaj više

Poštovani, Kao vlasnik njive sklopio sam ugovor o dugogodišnjem zakupu sa pravnim licem X do kraja 2012. godine. Zakupac je otišao u stecaj i obavestio me je o jednostranom raskidu ugovora u martu 2012. godine. Njiva je pod zasadom pšenice. Čiji je zasad?

Poštovani, Zakon o stečaju u clanu 99. kaže: Ugovore o zakupu stečajni upravnik može otkazati nezavisno od zakonskih i ugovorenih rokova, sa otkaznim rokom od 30 dana. Dakle, jednostranim raskidom ugovora, ugovor o zakupu je prestao, a po prestanku ugovora, Zakon o obligacionim odnosima predviđa obavezu vraćanja stvari date u zakup - član Pročitaj više

Imam zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju. Predmet ostavine je poslovni prostor, a primalac izdržavanja je zaključio ugovor o zakupu sa trećim licem na određeni period. Kakva su moja prava i obaveze po tom ugovoru posle smrti primaoca? Hvala unapred!

Poštovani,Prema Zakonu o obligacionim odnosima, čl. 591.-  u slučaju otuđenja stvari koja je pre otuđenja predata drugom licu u zakup, pribavilac stvari stupa na mesto zakupodavca te posle toga prava i obaveze iz zakupa nastaju između njega i zakupca. Takođe, pribavilac ne može zahtevati da mu zakupac preda stvar pre isteka roka koji je Pročitaj više