Upravni postupak

Poštovani, imam pitanje u vezi sa promenom prezimena posle sklapanja braka. Naime, da li je moguće promeniti prezime u braku, uzeti prezime supružnika na pr. pet godina nakon sklapanja braka?

Poštovana, Članom 346. Porodičnog zakona Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) je propisano da pravo na promenu ličnog imena ima svako lice koje je navršilo 15 godina i koje je sposobno za rasuđivanje. Prema članu 347. pravo na promenu ličnog imena nema: lice protiv koga se vodi krivični Pročitaj više

Imam 16 godina,da li smem da putujem vozom iz Novog Sada u Beograd bez lične karte? Poneću zdravstvenu knjižicu i školsku,da li mogu biti priveden zbog ovoga?

Poštovani, Prema Zakonu o ličnoj karti ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 62/2006 i 36/2011) ste dužni kao državljanin stariji od 16 godina da imate ličnu kartu. Osim toga, dužni ste da je nosite sa sobom i pokažete na zahtev službenog lica ovlašćenog za legitimisanje. Član 30 istog zakona uređuje da se lice koje je dužno da Pročitaj više

Poštovani, Živim u Švjacarskoj već 25 godina i svih 25 sam venčan švjacarskom državljankom na osnovu čega sam i dobio državljanstvo ove zemlje. Moja supruga nema srpsko državljanstvo. Pre par godina smo kupili nekretninu u Srbiji u kojoj želimo zajedno da živimo onog trenutka kad oboje steknemo uslove za dobijanje penzije. Interesuje me kakav je postupak za dobijanje srpskog državljanstva za moju suprugu? Unapred zahvalan na razumevanju i pomoći.

Poštovani, S obzirom da ste Vi državljanin Republike Srbije, Vaša supruga na osnovu toga može dobiti srpsko državljanstvo. Naime, Zakon o državljanstu Republike Srbije ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 135/2004 i 90/2007) u članu 17 uređuje da je potrebno da stranac bude tri godine u bračnoj zajednici sa državljaninom Pročitaj više

Poštovani, molim Vas za odgovor. Korisnik sam socijalne pomoći. Lična karta mi je istekla. Predala dam zahtev za novu. Dobila sam potvrdu iz Mup-a. Sa tom potvrdom i starom ličnom kartom u pošti su odbili da mi isplate socijalnu pomoć. Molim Vas za objašnjenje i pomoć.Hvala unapred.

Poštovana, Član 1. Zakona o ličnoj karti Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006 i 36/2011) kaže da je lična karta javna isprava kojom građani Republike Srbije dokazuju identitet. Pomenuta potvrda ne sadrži sliku tako da nije pogodna za identifikaciju. Za identifikaciju služi samo važeća lična karta i zbog toga Vam u Pročitaj više

Moj deda je kao naslednik Solunskog dobrovoljca dobio zemlju u Vojvodini. 50 tih godina prilikom osnivanja zadruge zemlja je oduzeta i presla u drustvenu svojinu. 90 tih godina zadruga se raspala i ta zemlja je otudjena tj prodata drugom licu, bez naseg znanja. U Agenciji za restituciju su nam rekli da nam ne mogu vratiti zemlju posto je privatna svojina. Napominjem da je zemlja i dalje u naturalnom obliku. Interesuje me koja su moja prava kao naslednika?

Poštovani, Na žalost Vas moram obavestiti da obzirom da je zemljište u privatnoj svojini nećete imati pravo na naturalnu restituciju-na osnovu člana 10. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011). Postoji mogućnost da budete obeštećeni u vidu državnih obaveznica Republike Srbije i u novcu za Pročitaj više

interesuje me da li imam pravo na obeštećenje na osnovu Zakona o restituciji ukoliko je dedi isplaćena znatno manja suma od realne? Sama kupoprodaja je izvršena XXXX. godine.

Poštovani, u članu 5 Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju – Zakon o restituciji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011), pravo na obeštećenje, umanjeno za visinu isplaćene kupoprodajne cene, ima fizičko lice koje je zaključilo ugovor o kupoprodaji sa državnim organom u periodu od 1945. do 1958. godine ako se u sudskom postupku Pročitaj više

Poštovani, vlasnik sam automobila koji se ne vodi na mene i nemam kupoprodajni ugovor. Istekla je registracija i pošto osoba na koju se automobil vodi ima neplaćene kazne, zanima me na koji nacin mogu da odjavim tablice i prevedem automobil na sebe?

Poštovani, Vi pod uslovima koje ste nam dostavili ne možete da prevedete automobil na svoje ime. Promena vlasništva može da se izvrši na osnovu ugovora o prodaji, ugovora o poklonu, pravosnažnog sudskog rešenja o nasledjivanju, pravosnažne presude suda kojim se utvrdjuje pravo vlasništva vozila. Podnosilac zahteva za registraciju vozila Pročitaj više